Europa's grootste online paardenmarkt
Inseratsbild
 
 
 
 
te merken
afdrukken

Ausdrucksstarke Oldenburger Stute für Zucht und Dressur

advertentie pakket: Paard te koop
Inserats ID: 1733300
plaatsingsdatum: 12-9-2019
€ 9.500 vraagprijs
Privé aanbieder
29574 Ebstorf
Duitsland
9
+49 (0)1711772421
Oldenburger
Merrie
8 Jaar
178 cm
Donkere-vos
Dressuur
L klaar
Fokken

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Spaans
  • Franse
  • Poolse
  • Nederlands
Die Stute ist mit sehr viel Schwung und Go ausgestattet. Sie ist nicht für Anfänger geeignet, da sie sehr sensibel ist. Allerdings benötigt sie auch klare Anweisungen und eine Hand, die ihr zeigt wer Chef ist (ein genaues Maß an Zuckerbrot und Peitsche).
Des Weiteren ist sie sehr kontaktfreudig, sowohl zu Mensch als auch zu Pferd. Sie kann mit Wallachen und Stuten gut zusammenleben. Bisher wurde sie hauptsächlich dressurmäßig gefördert. Aufgrund ihrer Abstammung, ihrer imposanten Gänge und ihres Auftretens ist sie auch geeignet für die Zucht.

Bei weitern Fragen melden Sie sich bitte bei der u. g. Nummer über WhatsApp (Telefonat kann vereinbart werden) oder über E-Mail  hannah.twesten@gmx.de
This text has been translated automatically.
The mare is equipped with a lot of swing and go. It is not suitable for beginners as it is very sensitive. However, she also needs clear instructions and a hand to show her who is boss (an exact measure of carrot and stick).
Furthermore, she is very sociable, both on man and on horseback. She can live well with geldings and mares. Until now, it has mainly been promoted in dressage. Due to its pedigree, its imposing courses and its appearance, it is also suitable for breeding.

If you have any further questions, please contact the u.s. number via WhatsApp (telephone call can be arranged) or via e-mail hannah.twesten@gmx.de
Este texto ha sido traducido automáticamente.
La yegua está equipada con mucho swing and go. No es adecuado para principiantes, ya que es muy sensible. Sin embargo, también necesita instrucciones claras y una mano para mostrarle quién es el jefe (una medida exacta de la zanahoria y el palo).
Además, es muy sociable, tanto a caballo como a caballo. Puede vivir bien con geldings y yeguas. Hasta ahora, se ha promovido principalmente en doma. Debido a su pedigrí, sus imponentes cursos y su apariencia, también es adecuado para la cría.

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con el número de EE. UU. a través de WhatsApp (se puede organizar una llamada telefónica) o por correo electrónico hannah.twesten@gmx.de
Ce texte a été traduit automatiquement.
La jument est équipée de beaucoup de swing and go. Il n'est pas adapté aux débutants car il est très sensible. Cependant, elle a également besoin d'instructions claires et d'une main pour lui montrer qui est le patron (une mesure exacte de la carotte et le bâton).
En outre, elle est très sociable, à la fois sur l'homme et à cheval. Elle peut bien vivre avec des hongres et des juments. Jusqu'à présent, il a principalement été promu en dressage. En raison de son pedigree, de ses parcours imposants et de son apparence, il convient également à l'élevage.

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le numéro américain via WhatsApp (l'appel téléphonique peut être organisé) ou par e-mail hannah.twesten@gmx.de
Deze tekst werd automatisch vertaald.
De merrie is uitgerust met veel swing en go. Het is niet geschikt voor beginners omdat het erg gevoelig is. Ze heeft echter ook duidelijke instructies en een hand nodig om haar te laten zien wie de baas is (een exacte maat van wortel en stok).
Bovendien is ze erg gezellig, zowel op de mens als te paard. Ze kan goed leven met Ruinen en merries. Tot nu toe is het hoofdzakelijk bevorderd in de dressuur. Vanwege de pedigree, de imposante banen en het uiterlijk, is het ook geschikt voor de fokkerij.

Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met het Amerikaanse nummer via WhatsApp (telefoongesprek kan worden geregeld) of via e-mail hannah.twesten@gmx.de

Document

Afstamming

plaats

29553 Bienenbüttel
Duitsland

Aanbieder

Privé aanbieder
29574 Ebstorf
Duitsland

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieDe Oldenburger is een sportpaardenras uit Noord Duitsland. Oldenburger hebben internationaal al vele successen behaald in het springen, dressuur en de eventing. Oorspronkelijk waren de Oldenburger zware werkpaarden, maar in de 19de eeuw kwam er steeds meet vraag naar een elegant en sterk koetspaard. ...meer
9 n r
Privé aanbieder
29574 Ebstorf
Duitsland
i