c

als je bent een consument in de zin van § 13 BGB, d.w.z. een natuurlijk persoon die juridische transacties sluit voor doeleinden die hoofdzakelijk geen deel uitmaken van haar commerciële activiteiten. noch kan worden toegeschreven aan hun zelfstandige beroepsactiviteit, geldt het volgende voor jou het volgende herroepingsrecht:

 

Annuleringsinstructie van de ehorses GmbH & Co. KG voor ehorses.de

 

recht van terugtrekking

Je hebt het recht om veertien dagen zonder opgave van redenen om dit contract te herroepen. De De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van sluiting van het contract. Naar uw recht van herroeping, moet je ons op de hoogte stellen (ehorses GmbH & Co.KG, Rittergut Osthoff 5, 49124 Georgsmarienhütte, Duitsland, eMail: support@ehorses.de, Telefoon: +49(0)5401 - 88 13 200) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post wordt verstuurd, of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. je kan het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken.

Om te voldoen aan de wachttijd het volstaat dat een kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht heeft ontvangen. voor het einde van de wachttijd.

 

gevolgen van terugtrekking

Als je dit contract hebt zullen we alle betalingen die we van je hebben ontvangen hebben ingetrokken, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zich voordoen) het gevolg is van het feit dat je een andere wijze van levering heeft gekozen dan de methode het volstaat dat je een kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht hebt ontvangen. voor het einde van de wachttijd.

 

gevolg van intrekking

Als je dit contract hebt zullen we alle betalingen die we van jou hebben ontvangen hebben ingetrokken, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zich voordoen) het gevolg is van het feit dat je hebt gekozen voor een andere wijze van levering dan de methode hebben gekozen voor de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden), onmiddellijk en

ten minste binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst aan jou is verzonden contract met ons. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, het tenzij uitdrukkelijk anders met je overeengekomen;

in geen enkel geval wordt je aangerekend van deze terugbetalingskosten.

 

Vroeg u om diensten tijdens de herroepingstermijn moet je ons schriftelijk op de hoogte brengen van de een passend bedrag te betalen dat overeenkomt met het deel van de kosten dat is gemaakt tot de datum waarop waarvan je ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht in verband hiermee contract, reeds verleende diensten in vergelijking met het contract, de de totale omvang van de in het contract voorziene diensten.

 

steekproefopnamefformulier

(Als je het contract annuleert vul dan dit formulier in en stuur het ons terug)

 

To: ehorses GmbH & Co.KG, Rittergut Osthoff 5, 49124 Georgsmarienhütte, Duitsland, eMail: support@ehorses.de

 

Hiertegenover staat I/we (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*):

 

 

Besteldou op ( *)/ontvangen op ( *):

 

naam van de consument(en):

adres van de consument(en):

 

 

Signatuur van de Consument(en) (alleen in het geval van communicatie op papier)

 

 

datum

 

(*) Schrap indien van toepassing.

 

 

ehorses GmbH & Co. KG

 

[Deze Download de herroepingsinstructie en sla deze op als PDF-bestand]

i