Europa's grootste online paardenmarkt

Dressurwunder Puppet "Püppi" sucht neues zu Hause zur Förderung

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
3 Video's
+3 Foto's
Paard te koop
ID: 1626932
€ 7.500 vraagprijs
Duitse rijpony
Merrie
10 Jaar
140 cm, Stokmaat
Schimmel
13-3-2019
Privé aanbieder
93176 Beratzhausen
Duitsland
9
+49 (0)9493959900
+49 (0)1604323118
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
PUPPET
Paard te koop
1626932
€ 7.500 vraagprijs
Duitse rijpony
Merrie
10 Jaar
140 cm
Schimmel
Recreatief

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
Schweren Herzens geben wir unsere "Püppi" weg, weil meine Tochter auf Springen und Vielseitigkeit umgestiegen ist. Püppi ist eine entpannte Schimmelstute die immer lieb im Umgang mit meiner Tochter war. Egal ob beim Putzen, Hufe auskratzen, aufsteigen, Ausritte u.s.w....
Sie bockt nicht, tritt nicht, beisst nicht! Sie kennt alle Hilfszügel und ist sehr verträglich mit anderen Pferden. Sie kennt Halle, Koppeln, Herdenverband sowie Reitplatz und ist stehts bemüht, dem Reiter zu gefallen. Sie ist brav beim Tierarzt, Hufschmid und Verlanden. Püppi wurde leider nicht weiter ausgebildet, wobei ihre Stärke in der Dressur liegen. Dabei ist der Schritt besonders vorzuheben. Sie schwingt schön beim Trab und lässt sich gut einsitzen. Sie spring problemlos in den Galopp und ist sehr rittig. Püppi ist sehr aufmerksam und Schenckelgehorsam, daher kann man sie problemlos ohne Sporen und Gerte reiten. Sie geht sehr schnell am Zügel und ist weich im Maul. Sie ist als Zuchtstute eingetragen. Hierfür hat sie auch die Note 8,25 erhalten. Ihr Vater ist ein sehr berühmter Hengst:
https://m.rimondo.com/horse-details/58048/Gigbergs-Spotlight
Daher wäre eine Förderung schön aber nicht zwingend!
Wir wünschen uns eine Familie die ihr noch etwas beibringt und vor allem Spaß mit ihr hat. Püppi wäre sogar ein Pferd für den Schulbetrieb, was wir uns natürlich nicht wünschen.
Besichtigung und Probereiten erwünscht!
Gerne WhatsApp, da wir nicht immer Empfang haben. Danke
This text has been translated automatically.
We're giving away our "PAA" with a heavy heart, because my daughter jumping and versatility is gone. PAA is a ladylike grey Mare who was always kind in dealing with my daughter. No matter whether at chipping, hooves scrape out, climb, horseback riding etc.
Not bucks, does not occur, does not bite! She knows all reins and is very compatible with other horses. She knows Hall, couplers, herd, plus riding and always tries to please the rider. It is good for the vet, Haridas and together. PAA was unfortunately no longer be formed, with their strength in the dressage. The step is particularly upstream to heben. It resonates beautifully at the trot and makes good sit. She easily jump in the Gallop and is very rideable. PAA is very observant and therefore you can ride easily Schenckelgehorsam, without spores and crop. It goes very quickly to the reins and is soft in the mouth. It is registered as a Broodmare. For this she received the touch of 8.25. Her father is a very famous Stallion:
https://m.rimondo.com/horse-details/58048/Gigbergs-Spotlight
Therefore, a promotion would be nice but not essential!
We want a family that teaches you something and has fun with her. PAA would be even a horse for the operation of the school what we naturally do not want.
Visit and per preparation required!
Love WhatsApp, since we have not always receive. Thank you
Deze tekst werd automatisch vertaald.
We weggeven onze "PAA" met een bezwaard gemoed, want mijn dochter springen en veelzijdigheid is verdwenen. PAA is een Damesachtig grijze merrie die altijd vriendelijk in de omgang met mijn dochter was. Het maakt niet uit of op chippen, hoeven schrapen uit, klimmen, Paardrijden enz.
Niet geld, niet optreedt, doet niet bijten! Ze kent alle teugels en is zeer compatibel met andere paarden. Ze kent Hall, couplers, kudde, plus paardrijden en altijd probeert te behagen de renner. Het is goed voor de dierenarts, Haridas en samen. PAA werd helaas niet langer worden gevormd, met hun kracht in de dressuur. De stap is met name stroomopwaarts naar Hebe. Het resoneert prachtig op de draf en maakt goed zitten. Ze gemakkelijk sprong in de galop en is zeer rideable. PAA is zeer oplettend en daarom kunt u Schenckelgehorsam, gemakkelijk te rijden zonder sporen en bijsnijden. Het gaat heel snel naar de teugels en zacht in de mond. Het is geregistreerd als een fokmerrie. Hiervoor kreeg ze de aanraking van 8,25. Haar vader is een zeer bekende hengst:
https://m.rimondo.com/Horse-Details/58048/Gigbergs-Spotlight
Daarom zou een promotie zijn leuk maar niet essentieel!
Wij willen een gezin dat je iets leert en heeft plezier met haar. PAA zou zelfs een paard voor de werking van de school wat wij natuurlijk niet willen.
Bezoek en per voorbereiding vereist!
Hou van WhatsApp, aangezien we hebben niet altijd krijgen. Dank u
plaats
84082 Laberweinting
Duitsland

Afstamming

93176 Beratzhausen Duitsland
+49 (0)9493959900
+49 (0)1604323118
93176%20beratzhausen

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieHet Duitse rijpony is het minst verspreide ponyras in Duitsland. In de jaren zestig is het ras ontstaan toen verschillende ponyrassen gekruist zijn met Engelse volbloeden. Het doel was een “miniatuurwarmbloed” te fokken en dat is de fokkers gelukt. Het Duitse rijpony beschikt over alle kwaliteiten d ...meer
9 n r
i