Europa's grootste online paardenmarkt

Traumpony vielseitig ausgebildet

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Video's
+16 Foto's
Paard te koop
ID: 1541725
€ 12.000 vraagprijs
Welsh-D
Ruin
12 Jaar
150 cm, Stokmaat
Donkerbruin
19-1-2019
Privé aanbieder
35625 Hüttenberg
Duitsland
9
+49 (0)1743829267
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
VENI VIDI VICI
Paard te koop
1541725
€ 12.000 vraagprijs
Welsh-D
Ruin
12 Jaar
150 cm
Donkerbruin
Eventing
L klaar
BB en B geplaatst

Beschrijving

Nederlands
Duits
Spaans
Engels
Franse
Ich habe Veni 5-jährig roh vom Züchter übernommen. Seitdem hat er eine besonders vielseitige Ausbildung erfahren. Angefangen mit der Liberty – Arbeit (Honza Blaha) auch bekannt unter Freiheitsdressur. Mit ein wenig Übung (Ihrerseits ;-)  ) folgt er Ihnen in allen Gangarten über den Platz, springt über ihm gezeigte Hindernisse, kommt rückwärts auf Sie zu, legt sich auf Kommando hin und vieles mehr.
 
Desweiteren wurde er im Rahmen der Akademischen Reitkunst geritten und in der Boden-, Hand- sowie Langzügelarbeit ausgebildet. Sogar die Bückeburger Hofreitschule besuchte er wiederholt zur Dressurausbildung unter Anleitung des Hofstallmeisters. Er beherrscht im Rahmen seiner Möglichkeiten alle Seitengänge in allen Gangarten, Ansätze von Galoppirouetten und fliegendem Wechsel, Piaffe und spanischem Schritt. Besonders Freude macht ihm die Levade. Dies alles einhändig geritten gezäumt auf Kandare-Kappzaum-Kombination.
 
Parallel dazu wird er seit Jahren auf verschiedenen Geländestrecken vorsichtig an das Springen von festen Hindernissen herangeführt, ging 2018 seine erste kleine Turniersaison und gewann einen Geländewettbewerb und wurde in der E-Vielseitigkeit platziert. Im Training springt er über Passagen der A-Vielseitigkeit.
 
Bunte Stangen sind ihm auch wohl bekannt sowohl in Form von Springgymnastik, Gymnastikreihen, einem kompletten E-Parcours auch auf dem Turnier oder bisher einzelnen A-Hindernissen im Training.
 
Er ist im Gelände sehr angenehm zu reiten. Selbst in einem Galopp mit anderen Pferden lässt er sich problemlos kontrollieren und sogar anhalten. Im Gelände von der Gruppe wezugreiten und einen eigenen Weg fortzusetzen ist ebenfalls kein Problem. Er kennt es, mit dem Anhänger zu verreisen, im fremden Gelände auszusteigen und geritten zu werden sei es im Feld, im Wald oder sogar am Strand.
 
Er hat eine sehr gute Hufsubstanz und läuft zeitlebens barfuß und lebt 24/7 draußen in einem kleinen Paddock Trail, ist problemlos mit anderen Pferden zu vergesellschaften und würde sich sehr über andere Jungs zum Spielen freuen.
 
Sie bekommen Veni aus der Hand einer auf Chiropraktik spezialisierten Tierärztin, Trainerin A Reiten FN in Besitz des DRA I Silber mit Loorbeer in Spr und Dr sowie Wappenträgerin der Akademischen Reitkunst. Er ist kerngesund und ohne gravierende Verletzungen und Vorerkrankungen. Es hat ihm an gesundheitlicher Optimierung und reeller Ausbildung sowie Erziehung an nichts gefehlt.
 
Er wird aufgrund Umstiegs auf ein Großpferd für die Vielseitigkeit in höheren Klassen ohne jeglichen zeitlichen und finanziellen Druck verkauft.
 
Er sollte nicht von einem totalen Anfänger übernommen werden.
 
 
 
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Veni 5 raw que he sacado del criador. Desde entonces, ha experimentado un entrenamiento particularmente versátil. A partir de la libertad - trabajo (honza Blaha) también conocida como Doma de libertad. Con un poco de práctica (a su vez ;-)) sigue en todos los Aires sobre la Plaza, saltos sobre obstáculos se muestra él, volviendo a usted, se instala sobre comando hacia fuera y mucho más.

También fue él montó en el contexto de la equitación académica y formado en el suelo, mano - y riendas largas de trabajo. Él visitó incluso la Bückeburger escuela varias veces para el entrenamiento de doma clásica bajo la dirección del puesto de Hofmeister. Él dominó en el marco de sus posibilidades, enfoques Galoppirouetten y el cambio vuelo, Piaffe y español paso todo curso de página en todos los Aires. Especialmente las delicias le hace el Levade. Todo esto con una mano montado carro poner antes de la acera Cavesson combinación.

En paralelo que es cuidadosamente introdujo hace años en rutas de diferentes terrenos al salto obstáculos fijos, 2018 fue su primera temporada pequeño torneo y ganó un concurso de sitio y se colocó en la versatilidad de E. En el entrenamiento, él salta sobre pasos de una versatilidad.

Barras de colores también son muy conocidos por lo tanto en la forma de gimnasia de resorte, serie de gimnasia, un curso completo también en el torneo o tengan cada obstáculos A en entrenamiento.

Es muy agradable paseo en los jardines. Incluso en un galope, él puede con otros caballos comprobar fácilmente e incluso detener. En los terrenos de la wezugreiten del grupo y su propio camino a seguir es también no hay problema. Él lo sabe, para viajar con el trailer, bajar en un terreno extraño y ser montado a menos que en el campo, en el bosque o incluso en la playa.

Él tiene una sustancia muy buen enganche y corre descalzo toda su vida y vive fuera de 24/7 en un sendero pequeño paddock, es fácil de apareamiento con otros caballos y esperamos con otros chicos para jugar.

Usted consigue Veni de la mano de un veterinario especializado en quiropráctica, entrenador un FN de equitación propiedad DRA plata con Loorbeer en SPR y Dr. así como portador de armas de la equitación académica. Está en perfecto estado de salud y sin enfermedades y lesiones graves. Ha estado extrañando en la optimización de la salud y la formación real y la educación en nada.

Se vende debido a la transición a un caballo grande para la flexibilidad en las clases más altas sin ningún tipo de presión temporal y financiero.

No debe tomarse por un principiante.


Deze tekst werd automatisch vertaald.
Veni 5 raw heb ik genomen vanaf de kweker. Sindsdien heeft hij een bijzonder veelzijdige opleiding ervaren. Beginnen met de liberty - werk (honza Blaha) ook bekend als liberty dressuur. Met een beetje oefening (beurtelings ;-)) hij volgt u in alle gangen over het plein, sprongen over obstakels zien hem, terug naar jou, vestigt zich op de opdracht uit, en nog veel meer.

Ook was hij reed in het kader van de academische rijkunst en opgeleid in de vloer, hand - en lange teugels werken. Bezocht hij zelfs de Bückeburger manege herhaaldelijk voor de dressuur-opleiding onder begeleiding van Hofmeister stal. Hij domineerde in het kader van haar mogelijkheden, benaderingen Galoppirouetten en vliegende verandering, Piaffe en Spaanse stap alle pagina-cursus in alle gangen. Vooral bekoren hem maakt de Levade. Dit alles met één hand bereden putting kar voor curb-Kaptomen combinatie.

Parallel die zorgvuldig hij jarenlang op verschillende terrein routes aan het springen vaste obstakels introduceerde is, 2018 ging zijn eerste seizoen van de kleine toernooi en won een wedstrijd van de site en werd geplaatst in de veelzijdigheid van E. In opleiding springt hij over passages van een veelzijdigheid.

Kleurrijke bars zijn ook goed bekend bij hem zowel in de vorm van voorjaar gymnastiek, Turnen serie, een complete E-cursus ook op het toernooi of elke A obstakels in opleiding.

Het is zeer aangenaam om te rijden op het terrein. Zelfs bij een galop, kan hij met andere paarden gemakkelijk controleren en zelfs stoppen. Op het terrein van de wezugreiten van de groep en zijn eigen weg te gaan is ook geen probleem. Hij weet het, te reizen met de aanhangwagen, uitstappen op vreemd terrein en te worden bereden, tenzij in het veld, in het bos of zelfs op het strand.

Hij heeft een zeer goede hoof stof en blootsvoets loopt zijn hele leven en 24/7 buiten woont in een kleine paddock-trail, is gemakkelijk te paring met andere paarden en zou kijk uit met andere jongens te spelen.

Je krijgt Veni uit de hand van een dierenarts gespecialiseerd in Chiropractie, trainer een paardrijden FN eigendom DRA ik zilveren met Loorbeer in SPR en Dr evenals wapens drager van academische rijkunst. Hij is in perfecte gezondheid en zonder ernstige verwondingen en ziekten. Heeft al hem op gezondheid optimalisatie en echte opleiding en onderwijs aan niets ontbreekt.

Het wordt verkocht als gevolg van de overgang naar een groot paard voor de veelzijdigheid in hogere klassen zonder enige tijds- en financiële druk.

Hij moet niet worden genomen door een totale beginner.


plaats
35625 Hüttenberg
Duitsland

Afstamming

35625 Hüttenberg Duitsland
+49 (0)1743829267
35625%20huettenberg

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

meer informatieDe Welsh pony van sectie D is het grootste Welsh pony. Land van herkomst is Groot-Brittannië, Wales om precies te zijn, vandaag de dag wordt het ras daar nog steeds gefokt. De Welsh Cob pony is een stabiel klein paardje, dat veelzijdig inzetbaar is. Het ras wordt ingezet als jachtpaard voor oudere m ...meer
9 n r
i