vandaag nieuw: 378 | verkocht: 238
c
Inseratsbild
1 video

Bewegungsstarker Wallach

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 1694845
Plaatsingsdatum: 2-7-2020
Prijscategorie € 10.000 tot € 15.000
Afdrukken

meer informatieDe Trakehner heeft zijn naam te danken aan de plaats Trakehnen in Oost Pruisen, waar het in het begin van de 18de eeuw door koning Friedrich Wilhelm gefokt werd. Er wordt streng naar gekeken of het ras wel zuiver gefokt wordt. Dit houdt in dat alleen Arabieren en volbloeden ter veredeling ingekruist ...meer
GRAFENTRAUM
Trakehner
Warmbloed
Ruin
3 Jaar
166 cm
Dressuur
Recreatief
Springen
Eventing
Trakehner Verband

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Spaans
  • Franse
  • Poolse
  • Nederlands

Grafentraum ist ein sportlicher, aufgeweckter und menschenbezogener junger Wallach, der sein neues Zuhause in allen Sparten der Reiterei sucht.  
Bei der Fohlenschau erhielt er damals die Traumnote 9 im Trab! Er bewegt sich vom Fleck weg mit starkem Antritt, modern und dynamisch.
Er wird derzeit schonend auf seinen neuen Lebensabschnitt als Reitpferd vorbereitet und zeigt sich hier als Musterschüler!
Er wächst artgerecht im Herdenverband im ganzjährigen Offenstall auf, wird regelmäßig entwurmt und dem Hufschmied vorgestellt.
Idealerweise bereits aktuelle Röntgenaufnahmen mit dem tollen Befund "ohne Risiko" vorhanden!
This text has been translated automatically.

Grafentraum is a sporty, awakened and human-oriented young gelding who is looking for his new home in all areas of riding.
At the foal show he received the dream grade 9 on the trot! It moves away from the spot with a strong start, modern and dynamic.
He is currently being gently prepared for his new phase of life as a riding horse and shows himself here as a model student!
It grows up in the herd association in the year-round open barn, is regularly wormed and introduced to the hoofsmith.
Este texto ha sido traducido automáticamente.

Grafentraum es un joven gelding deportivo, despertado y orientado al hombre que está buscando su nuevo hogar en todas las áreas de equitación.
En el espectáculo de potros recibió el sueño grado 9 en el trote! Se aleja del lugar con un fuerte comienzo, moderno y dinámico.
Actualmente está siendo suavemente preparado para su nueva fase de la vida como un caballo de equitación y se muestra aquí como un estudiante modelo!
Crece en la asociación de rebaños en el granero abierto durante todo el año, se ata regularmente y se presenta al herrero de pezuñas.
Ce texte a été traduit automatiquement.

Grafentraum est un jeune hongre sportif, éveillé et orienté vers l’homme qui est à la recherche de sa nouvelle maison dans tous les domaines de l’équitation.
Au spectacle poulain, il a reçu le rêve grade 9 dans le trot! Il s’éloigne de l’endroit avec un bon départ, moderne et dynamique.
Il est actuellement en train d’être préparé doucement pour sa nouvelle phase de la vie en tant que cheval d’équitation et se montre ici comme un étudiant modèle!
Il grandit dans l’association de troupeau dans la grange ouverte toute l’année, est régulièrement vermifugé et présenté au sabotier.
Idéalement déjà les rayons X actuels avec le grand résultat « sans risque » disponible!
Deze tekst werd automatisch vertaald.

Grafentraum is een sportieve, ontwaakte en mensgerichte jonge ruin die op zoek is naar zijn nieuwe thuis op alle gebieden van paardrijden.
Op de veulenkeuring kreeg hij de droomcijfer 9 in de draf! Het beweegt weg van de plek met een sterke start, modern en dynamisch.
Hij wordt momenteel voorzichtig voorbereid op zijn nieuwe levensfase als rijpaard en toont zich hier als modelstudent!
Het groeit op in de kuddevereniging in de open schuur het hele jaar door, wordt regelmatig ontwormd en gepresenteerd aan de hoefsmid.

Afstamming

plaats

89312 Günzburg
Duitsland

Aanbieder

Trakehnerhof St. Vitus
E
89312 Günzburg
Duitsland
Wij spreken:
 
Rassen
Trakehner

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen

Verdere advertenties van de aanbieder

sturen over
9 n r
Trakehnerhof St. Vitus
E
89312 Günzburg
Duitsland
i