vandaag nieuw: 340 | verkocht: 252
c
Inseratsbild
2 Video's
+12 Foto's

Typ- und Bewegungsstarkes Hengstfohlen v. Hirtentanz

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 1722546
Plaatsingsdatum: 11-2-2020
€ 5.500 vraagprijs
BTW. aftrekbaar
Rindle Pferdezucht
mevrouw Nadja Rindle
Waldstr 19
86517 Wehringen Duitsland
9
+49 (0)1703427210
+49 (0)1733167253
Afdrukken

meer informatieDe Trakehner heeft zijn naam te danken aan de plaats Trakehnen in Oost Pruisen, waar het in het begin van de 18de eeuw door koning Friedrich Wilhelm gefokt werd. Er wordt streng naar gekeken of het ras wel zuiver gefokt wordt. Dit houdt in dat alleen Arabieren en volbloeden ter veredeling ingekruist ...meer
MAITANZ
Trakehner
Warmbloed
Hengst
1 Jaar
168 cm
Donkerbruin
Eventing
Dressuur
Recreatief
Springen
Trakehner Verband

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Franse
  • Poolse
  • Spaans
  • Nederlands
Typ- und bewegungsstarkes, braunes Trakehnerhengstfohlen, geb. im Mai 2019, aus der Mala Gratka xx/Country Club xx/Dakota xx, V.: Hirtentanz. 
Ein edles und langbeiniges Fohlen mit Qualität und Schick! 
Die Mutter selbst aus einem erfolgreichen Rennpferdestamm ist Leistungsgeprüft,zeigt sich äußerst rittig mit bestem Charakter und brachte schon prämierte Fohlen, welche mit Typ und Körperkorrektheit, sowie Trab und Galopp punkten konnten!
Der Vater Hirtentanz, selbst erfolgreich im Springsport gelaufen bis S** ist ein Multivererber der Superlative! Denn Hirtentanz kann über 100 erfolgreiche Nachkommen in allen Sparten des Pferdesports stellen, sie sind siegreich und platziert in Fahrprüfungen, Eignungs-, Reitpferde-, Dressurpferde- und Dressurprüfungen, Springpferde und Springprüfungen, Geländepferde- und Vielseitigkeitsprüfungen. Er stellt sowohl in der Dressur als auch im Springen erfolgreiche Nachkommen auf S-Niveau, sowie viele mehr in allen Sparten! Außerdem lieferte er bisher sieben gekörte Söhne und 18 Staatsprämienstuten!
Diese Anpaarung lässt keine Wünsche offen, egal in welche sportliche Richtung man gehen möchte!
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Type- and strong-moving, brown Trakehner hengstcolt, born in May 2019, from the Mala Gratka xx/Country Club xx/Dakota xx, V.: Shepherd's Dance.
A noble and long-legged foal with quality and chic!
The mother herself from a successful racehorse tribe is tested for performance, shows herself extremely horse-riding with best character and brought already awarded foals, who could score with type and body correctness, as well as trot and gallop!
The father shepherd dance, himself successfully run in show jumping until S** is a multi-inheriter of superlatives! Because shepherd dance can represent over 100 successful offspring in all areas of equestrian sport, they are victorious and placed in driving tests, suitability, riding horse, dressage horse and dressage tests, jumping horses and show jumping competitions, off-road horse and versatility tests. He presents successful offspring in both dressage and jumping at S-level, as well as many more in all disciplines! He has also delivered seven licensed sons and 18 state premium mares!
This pairing leaves nothing to be desired, no matter in which sporty direction you want to go!
Ce texte a été traduit automatiquement.
Type- et fort, brun Trakehner hengstcolt, né en mai 2019, du Mala Gratka xx/Country Club xx/Dakota xx, V.: Shepherd’s Dance.
Un poulain noble et à longues pattes de qualité et chic !
La mère elle-même d’une tribu de chevaux de course réussie est testé pour la performance, se montre extrêmement cheval-équitation avec le meilleur caractère et a apporté des poulains déjà récompensés, qui pourraient marquer avec le type et la rectitude du corps, ainsi que le trot et le galop!
Le père berger danse, lui-même avec succès courir en saut d’obstacles jusqu’à S ' est un multi-héritier de superlatifs! Parce que la danse de berger peut représenter plus de 100 descendants réussis dans tous les domaines du sport équestre, ils sont victorieux et placés dans les tests de conduite, l’adéquation, cheval d’équitation, cheval de dressage et tests de dressage, chevaux de saut et compétitions de saut d’obstacles, cheval tout-terrain et tests de polyvalence. Il présente des descendants réussis dans le dressage et le saut au niveau S, ainsi que beaucoup d’autres dans toutes les disciplines! Il a également livré sept fils autorisés et 18 juments premium de l’État!
Ce jumelage ne laisse rien à désirer, peu importe dans quelle direction sportive vous voulez aller!
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Type- en sterk bewegende, bruine Trakehner hengstcolt, geboren in mei 2019, uit de Mala Gratka xx/Country Club xx/Dakota xx, V.: Shepherd's Dance.
Een edel en langbenige veulen met kwaliteit en chic!
De moeder zelf uit een succesvolle renpaardstam wordt getest op prestaties, toont zich extreem paardrijdend met beste karakter en bracht reeds bekroonde veulens, die konden scoren met type en lichaamscorrectheid, evenals draf en galop!
De vader herder dans, zelf met succes lopen in de show springen tot S ** is een multi-inheriter van superlatieven! Omdat herdersdans meer dan 100 succesvolle nakomelingen kan vertegenwoordigen op alle gebieden van de paardensport, zegevieren ze en geplaatst in rijtests, geschiktheid, rijpaard, dressuurpaarden en dressuurproeven, springpaarden en springwedstrijden, off-road paard en veelzijdigheidstests. Hij presenteert succesvolle nakomelingen in zowel dressuur als springen op S-niveau, maar ook nog veel meer in alle disciplines! Hij heeft ook zeven goedgekeurde zonen en 18 staatspremiemerries geleverd!
Deze koppeling laat niets te wensen over, ongeacht in welke sportieve richting je wilt gaan!

Afstamming

plaats

86517 Wehringen
Duitsland

Aanbieder

Rindle Pferdezucht
E
mevrouw Nadja Rindle
Waldstr 19
86517 Wehringen
Duitsland
Wij spreken:
 

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen

Verdere advertenties van de aanbieder

sturen over
9 n r
Rindle Pferdezucht
E
mevrouw Nadja Rindle
Waldstr 19
86517 Wehringen
Duitsland
i