Europa's grootste online paardenmarkt

Eleganter liebenswerter ISH-Wallach

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 video
+8 Foto's
Paard te koop
ID: 1555155
€ 5.950 vraagprijs
Irish sport horse
Ruin
11 Jaar
162 cm, Stokmaat
Bruin
14-2-2019
Privé aanbieder
14163 Berlin
Duitsland
9
+49 (0)15253585808
+49 (0)3023005380
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Document (2)
Aanbieder
CHARANTE CHARLIE
Paard te koop
1555155
€ 5.950 vraagprijs
Irish sport horse
Ruin
11 Jaar
162 cm
Bruin
Recreatief
Eventing
Endurance
Jacht

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
Charlie ist ein menschenzugewandter Wallach spez. für Wanderreiten. Er geht flott voran, hält vorgegebne Gangarten ein ohne weiteres Treiben. Seine Lieblingsgangart ist der Galopp, den er ausdauernd und ruhig über lange Strecken geht. Er kennt die Hilfen des klassischen Reitens reagiert leicht auf Sitz- und Schenkelhilfen, auch in den Seitgängen. Er geht ins Wasser über schmale Brücken stark befahrener Autobahnen, lässt sich durch jedes Buschwerk reiten, ist schussfest. Charlie ist anbindesicher, lässt sich superleicht verladen.
Er ist arbeitsfreudig und -willig, lernt sehr schnell und behält das Erlernte.
Ganzjährig reite ich ihn auf ausgedehten Wanderritten, im Winter auch gymnastizierend auf A-Niveau in der Halle. Er kennt Hunde (meine stemmt sich an seinem Bauch ab beim Anleinen).
Charlie ist kerngesund, frei von Allergien, Empfindlichkeit gegen Insekten, verträgt jedes Futter.
Er lebt in Offenstallhaltung in gleichgeschlechtlicher Herde, im Sommer 24h Weide, im Winter auf großem Paddock mit nächtlicher Box. In der Herde ist er in der Mitte der Rangordnung, eher niedrig, ist verspielt mit anderen Pferden, womit er sich gelegentlich Bisse einhandelt.
Charlie springt (Jagdhindernisse), was ich in den letzten beiden Jahren nicht mehr mit ihm gemacht habe. In der Gruppe lässt er sich gesittet galoppieren. Auf Jagden ist er nervös (schon vor Beginn). Vermutlich hat er in Irland ungute Erfahrungen gemacht. Hier müsste er behutsam gewöhnt werden.
Charlie ist seit 3 1/2 Jahren in Deutschland und seitdem bei mir. Ich verkaufe ihn wegen anstehender beruflicher und geographischer Veränderungen mit zu erwartendem Zeitmangel.
Verkauf nur in vergleichbare Haltungsbedingungen. Charlie braucht viel Bewegung, die gewährleistet sein sollte.
Charlie ist ein feines Pferd, das Reiter braucht, die gefühlvoll und doch klar und konsequent in der Hilfengebung sind, insofern kein Anfängerpferd.
This text has been translated automatically.
Charlie is a man zugewandter gelding. for trail riding. He is progressing quickly, without another drive to comply vorgegebne Gaits. His favorite gait is the gallop, he persistently and quietly goes over long distances. He knows the tools of classical riding reacts easily on seat and leg AIDS, also in the Seitgängen. He goes into the water over narrow bridges of very busy highways, will be riding in any bushes, is gun shy. Charlie is to secure binding, can be loaded is super lightweight.
He is arbeitsfreudig and - willig, learns very quickly and retains the learned.
Throughout the year I ride him on separate hiking Renon, in the winter also gymnastizierend on A level in the Hall. He knows dogs (my tackle himself on his stomach off with the lines of).
Charlie is very healthy, free of allergies, sensitivity to insects, can withstand any feed.
He lives 24 hour pasture in open groom in same-sex herd, in summer, in winter on large paddock with nightly box. He is rather low in the middle of the pecking order, in the herd, is playful with other horses, which he occasionally is a bites.
Charlie jumps (hunting obstacles), what I have done two years in the past with him. In the group, he is well-behaved to gallop. On hunts, he is nervous (before). Probably, he did not so good experiences in Ireland. Here he would have to be used carefully.
Charlie is 3 1/2 years in Germany and since then at me. I sell him due to pending occupational and geographical changes with pitching shortage of time.
Sold only in comparable conditions. Charlie needs plenty of exercise, which should be ensured.
Charlie is a fine horse that needs rider, soulful and clearly and consistently in the AIDS are, in this respect not a beginner horse.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Charlie is een man zugewandter ruin. voor het parcours rijden. Hij vordert snel, zonder een ander station aan vorgegebne gangen. Zijn favoriete gait is de galop, hij hardnekkig en rustig gaat over lange afstanden. Hij weet dat de instrumenten van klassiek paardrijden reageert gemakkelijk over zits en been AIDS, ook in de Seitgängen. Hij gaat in het water over smalle bruggen van zeer drukke snelwegen, zal rijden in ieder struiken, is verlegen geweer. Charlie is om bindende veilig te stellen, kan worden geladen is super lichtgewicht.
Hij is arbeitsfreudig en -willig, zeer snel leert en behoudt de geleerde.
Gedurende het hele jaar rijd ik hem op aparte wandelen Renon, in de winter ook gymnastizierend op een niveau in de hal. Hij weet de honden (mijn pakken zelf op zijn buik af met de lijnen van).
Charlie is zeer gezond, vrij van allergieën, gevoeligheid voor insecten, kan weerstaan een feed.
24-uurs grasland woont hij in open bruidegom in beslag van hetzelfde geslacht, in de zomer, in de winter op grote paddock met nachtelijke doos. Hij is vrij laag in het midden van de pikorde, in de kudde, is speels met andere paarden, die hij af en toe een beten.
Charlie springt (jacht obstakels), wat ik met hem twee jaar in het verleden hebben gedaan. In de groep is hij goed-gedragen naar galop. Op jaagt is hij nerveus (vóór). Waarschijnlijk deed hij niet zo goede ervaringen in Ierland. Hier zou hij moeten zorgvuldig worden gebruikt.
Charlie is 3 1/2 jaar in Duitsland en sinds dan bij me. Ik verkoop hem vanwege wachtende wijzigingen van de geografische en beroepsmobiliteit met pitching tekort aan tijd.
Alleen verkocht in vergelijkbare omstandigheden. Charlie moet voldoende lichaamsbeweging, die moet worden gewaarborgd.
Charlie is een fijn paard dat rider, soulvolle moet en duidelijk en consequent in de AIDS zijn, in dit opzicht niet het paard van een beginner.
plaats
14532 Schenkenhorst
Duitsland

Afstamming

14163 Berlin Duitsland
+49 (0)15253585808
+49 (0)3023005380
+49 (0)3023005381
14163%20berlin

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

meer informatieHet Irish Sport Horse stamt af van het Irish Draught Horse. Irish Draught paarden werden veredeld met Engels volbloed, hieruit ontstond het nieuwe ras Irish Sport Horse. Het nieuwe ras had het doel paarden te fokken met veel aanleg voor het springen en de eventing. Het ras is nauw verwant met het ja ...meer
9 n r
i