Europa's grootste online paardenmarkt

HARLEM’S MAJESTIC SON

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 video
+16 Foto's
Dekhengst
ID: 1595264
€ 600 vraagprijs

American Saddlebred
Hengst
14 Jaar
161 cm, Stokmaat
Bruin
3-2-2019
Privé aanbieder
53639 Königswinter
Duitsland
9
+49 (0)15115779007
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder

Traumhaft schöner, gekörter Veredeler


Dekhengst
1595264
€ 600 vraagprijs

(Dekgeld)
American Saddlebred
Hengst
14 Jaar
161 cm
Bruin
Endurance
Dressuur
L klaar
Springen
BB en B klaar
Gang
Rheinisches Pferdestammbuch e.V.

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Poolse
Spaans
Franse
Für die nächste Decksaison steht unser einzigartiger, gekörter Traumhengst wieder zur Verfügung. „Harlem‘s Majestic Son“ ist landesweit eine absolute Rarität, exzellente Abstammung gepaart mit einem einwandfreien Charakter und einer atemberaubenden Schönheit.

Mit seinem überdurchschnittlichen Gangwerk, seinem Stolz und seinem unglaublichen Ausdruck, ist er überall ein Blickanfang. Typisch für das American Saddlebred Horse ist er ein Allroundtalent und zeichnet sich mit einem ausprägten “will to please“, aus; er möchte dem Menschen steht’s Gefallen und besitzt eine unglaubliche Ausdauer. So ist er sowohl in der höheren Dressur, als auch für Distanzritte einsetzbar. Dabei machen seine sehr bequemen Gänge und seine Leistungsbereitschaft jeden Ritt zu einem Vergnügen. Auch im Gelände verhält er sich absolut sicher, klar und ausdauernd. Sein Interior ist ein Spiegel seines äußeren Erscheinungsbildes, durchweg präsentiert er sich mit viel Anmut und Adel.
Aufgrund seiner Rasse und Abstammung, mit Verweis auf seinen erfolgreichen Vater Harlem Time, bringt er natürlich eine naturgegebene Veranlagung zum 5 Gang mit. Majestic wurde aber rein klassisch ausgebildet, was bei den umfangreichen Talenten des Saddlebreds absolut anerkannt ist.
Majestic ist kerngesund/JEP frei und vollständig geimpft. Ein weiterer Vorzug dieses Rasse ist, dass bei der Zucht sehr viel wert auf belastbare Sehen, Bänder und Gelenke gelegt wurde, somit die Rasse auf jeglichem Gelände sehr gut zurecht kommt.

Interessant ist er für die Veredelung sämtlicher Rassen und natürlich den Gangpferden. Seit längerer Zeit werden KWPN Pferde mit den Saddlebreds veredelt. Auch die Veredelungen mit Barockpferderassen, wie Friesen oder Spaniern erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Gekört wurde er am 21.02.2018 in Wickrath wo er sich hervorragend präsentierte. Somit ist er Vertreter seiner Rasse im Hengstbuch I, des rheinischen Pferdestammbuchs.
Stockmaß 1,62m
Geburtsjahr 2005
Abstammung: Harlem Time (brauner)/Harlems Lady Lou (Rappe) Harlem Time wurde gekört, leistungsgeprüft, Gewinner von einer Vielzahl an deutschen Meisterschaften.
Der Hengst ist direkter Nachkomme des 9 fachen Weltmeisters Harlem Globetrotter (Rappe)aus Kentucky.

Ihre Stute kann gerne in diesem Zeitrahmen in Vollpension bei uns eingestellt werden.
Weitere Informationen und Anfragen unter 0151/15779007
This text has been translated automatically.
Our unique, approved stallion of the dream is once again available for the next breeding season. "Harlem's majestic son" is an absolute rarity, excellent pedigree coupled with an impeccable character and a breathtaking beauty.

With his above-average gait, his pride and his incredible expression, he is everywhere a glance at the beginning. Typical of the American Saddlebred horse he is an all-round talent and draws himself with a marked out "want to please", He wants the people of favor and has an incredible endurance. So he is can be used both in higher training and distance rides. While its very comfortable course and his willingness make every ride a pleasure. Also in the grounds he is absolutely sure, clear and enduring. Its interior is a mirror of its outer appearance, he consistently presents itself with much grace and nobility.
Due to his race and ethnicity, with reference to his successful father Harlem time, he has of course a natural predisposition to the 5 speed. Majestic was but purely classically trained, what is absolutely recognized at the extensive talents of the Saddlebreds.
Majestic is healthy / JEP freely and fully vaccinated. A further advantage of this race is that when breeding very much worth resilient see, ligaments and joints was created, thus the race on any premises is very well cope.

He is interesting for the finishing of all races and of course the speed horses. For a long time, KWPN horses with the Saddlebreds are refined. Also the finishes with Baroque horse breeds, such as beading or Spaniards enjoys increasing popularity.

He was licensed at the 21.02.2018 in Wickrath where he superbly presented itself. Thus, he is representative of his race in the stud book I of the Rhenish horse stammbuchs.
Height 1, 62 m
Birth year 2005
Origin: Harlem time (Brown) / Harlem Lady Lou (black) Harlem time was approved, leistungsgeprüft, winner of a variety of German Championships.
The Stallion is a direct descendant of the 9 x world champion Harlem Globetrotter (black) from Kentucky.

Your mare can be set like in that time frame in full Board with us.
Further information and requests at 0151/15779007
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Onze unieke, goedgekeurde hengst van de droom is opnieuw beschikbaar voor het volgende broedseizoen. "Harlem's majestueuze son" is een absolute zeldzaamheid, uitstekende stamboom in combinatie met een onberispelijke karakter en een adembenemende schoonheid.

Met zijn boven het gemiddelde gang, zijn trots en zijn ongelooflijke uitdrukking, is hij overal een blik op het begin. Kenmerkend voor de Amerikaanse Saddlebred paard dat hij is een all-round talent en trekt zichzelf met een gemarkeerde uit "Wanna gelieve", Hij wil dat de mensen van gunst en heeft een ongelofelijk uithoudingsvermogen. Dus hij is kan worden gebruikt zowel in hogere opleiding en afstand ritten. Hoewel zijn zeer comfortabel cursus en zijn bereidheid iedere rit een waar genoegen maakt. Ook op het terrein is hij absoluut zeker, heldere en blijvende. Het interieur is een spiegel van de uiterlijke verschijning, hij consequent presenteert zich met veel gratie en adel.
Als gevolg van zijn ras en etniciteit, rekening houdend met zijn succesvolle vader Harlem tijd, heeft hij natuurlijk een natuurlijke aanleg voor de 5 versnellingen. Majestic was maar puur klassiek geschoold, wat absoluut op de uitgebreide talenten van de Saddlebreds wordt herkend.
Majestic is gezond / JEP vrij en volledig ingeënt. Een ander voordeel van deze wedstrijd is dat toen heel veel waard veerkrachtig Zie, gewrichtsbanden en gewrichten fokken werd gemaakt, de race op elke inrichting of installatie dus is heel goed omgaan.

Hij is interessant voor de afwerking van alle rassen en natuurlijk de snelheid paarden. Voor een lange tijd, KWPN paarden met de Saddlebreds worden verfijnd. Ook de afwerkingen met barokke paardenrassen, zoals frezen of Spanjaarden geniet steeds meer populariteit.

Hij was een licentie op de 21.02.2018 in Wickrath waar hij zich prachtig gepresenteerd. Dus hij is vertegenwoordiger van zijn race in het stamboek van de Nederrijns paard stammbuchs.
Hoogte 1, 62 m
Geboortejaar 2005
Oorsprong: Harlem tijd (bruin) / Harlem Lady Lou (zwart) Harlem tijd werd goedgekeurd, leistungsgeprüft, winnaar van een scala aan Duitse kampioenschappen.
De hengst is een directe afstammeling van de 9 x wereldkampioen Harlem Globetrotter (zwart) uit Kentucky.

Uw merrie kan worden ingesteld als in dat tijdsbestek in vol pension met ons.
Meer informatie en aanvragen op 0151/15779007
plaats
53639 Königswinter
Duitsland

Afstamming

53639 Königswinter Duitsland
+49 (0)15115779007
53639%20koenigswinter

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieHet American Saddlebred hoort bij de gangenpaarden en komt voornamelijk voor in de USA. Het paardenras beheerst de Pass en Tölt en heeft een goede knieactie. Door Engelse emigranten werd het paardenras in Kentucky en Virginia ingevoerd en gebruikt al plantagepaard of cavaleriepaard. Daarna begon het ...meer
9 n r
i