Europa's grootste online paardenmarkt

Wallach mit einem spitzen interieur

 
 
 
 
 
 
 
 
1 video
+4 Foto's
Paard te koop
ID: 1444309
Prijscategorie E
€ 15.000 tot 25.000

Hannoveraan
Ruin
5 Jaar
166 cm, momenteel
Vos
8-6-2018
BM Sportpferde Fokkersgemeenschap
66540 Neunkirchen Saarland Duitsland
9
+49 (0)15901105462
 

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Meer advertenties (10)
Paard te koop
1444309
Prijscategorie E
€ 15.000 tot 25.000
Hannoveraan
Ruin
5 Jaar
166 cm
Vos
Dressuur
BB en B klaar
Recreatief
Springen
plaats
66482 Faustermühle
Duitsland

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
dieser detroid wallach  zeigt sich unterm sattel sehr rittig mit 3 sehr guten grundgangarten und ist sehr brav,  beim anreiten merkte man schnell das er sich wunderbar entwickelt und mitarbeitet. er besitzt 3 gut zu sitzende grundgangarten die eine gute basis für die weitere förderung bilden, auf den videos ist sehr schön die tendenz zu sehen, er ist zzt. auf dressurpferde A nineau  AKU mit röntgen war sehr gut von 2018
Video unter:
https://youtu.be/HKJ0ccJ6W-M

Sollten Sie ein älteres Pferd suchen, sprechen Sie uns an.......
was uns noch sehr wichtig ist, wir legen großen wert darauf das unsere pferde von seriösen züchtern kommen und es geht uns nicht darum ein pferd schnell zu verkaufen, es ist doch viel wichtiger das pferd und eventuell neuer besitzer gut harmonieren. aus diesem grunde raten wir wenn wir der meinung sind das es nicht passt auch von einem kauf ab, denn schlechte erfahrungen haben nicht nur für den kunden im weiteren verlauf konsequenzen........ es sind halt immer noch lebewesen und wir haben während sie bei uns sind die pflicht und die verantwortung ihnen gerecht zu sein und ihnen das best mögliche zuhause zu finden das mensch und tier die chance haben in eine erfolgreiche stressfreie zukunft zu blicken.
stellen wir fest das ein pferd für uns moral nicht zu verkaufen ist, müssen wir es leider wieder zu seinem besitzer schicken.
ehrlichkeit ist uns enorm wichtig, es tut uns oft auch sehr leid da wir alle sehr gern haben da wir keine händler sondern vermittler sind ist es unsere pflicht das beste für züchter und kunden zu erarbeiten und es sollte immer das wohl des tieres im vordergrund stehen und nicht der profit!

Da unsere Züchter auch Stuten haben die aus der Zucht genommen werden, diese sind dann schon 7 und älter, angeritten haben aber keine sportliche Karriere oder entsprechende Erfolge gehabt, es sind aber die besten Freizeitpartner.............
Auf die Gesundheit der Tiere legen wir großen Wert.
Hier im Saarland haben wir meistens ca 10-15 Verkaufspferde die direkt vom züchter verkauft werden die lediglich bei uns  stehen alle unsere pferde wurden im Großraum Oldenburg/Ostfriesland gezogen.
Weiter haben wir immer ca. 50 Pferde im Angebot die direkt bei den Züchtern im Norden stehen. Sollten Sie etwas ganz besonderes suchen, sprechen Sie uns an.
Wir verfügen über sehr gute Kontakte zu seriösen Züchtern, bei denen „EHRLICHKEIT“ noch an oberster Stelle steht.
Habt Ihr Fragen? kein Problem........ Einfach anrufen oder mailen.....
01590-1105462
Wir helfen gerne weiter.
This text has been translated automatically.
This detroid gelding is reflected under the very riding saddle with 3 very good basic gear types and is very good at the riding on you quickly realized that he is wonderfully designed and works with. He has 3 well to sitting basic gear types which provide a good basis for further promotion, the tendency to see he is zzt is very nice on the videos. Dressage horses A nineau AKU with x-ray was very good by 2018
Video below:
https://youtu.be/HKJ0ccJ6W-M

Should you find an older horse, contact us...
is something very important to us, we place value big that our horses from reputable breeders and is not about to sell us a horse, fast but much more important is the horse and any new owner well harmonise. for this reason, we recommend If we are of the opinion that's also wrong purchase of one, because bad experiences have not only for the customers in the other course consequences... are just still life and while they are with us, we have obligation and responsibility them to be fair and give them the best possible home to find that man and animal have a chance to look into a successful, stress-free future.
We conclude that morality not to sell a horse for us, we need to send it again to its owner.
honesty is very important to us, we all does have often also very sorry since love's us because we are not merchants but brokers it is our duty the best breeders and customers to work out and it should be that most of the animal in the foreground and not the profit!

Our breeders have taken out of the breeding also Mares, these are already 7 and older, ridden on but no career or relevant achievements have had, but it is the best leisure partners...
We attach great importance to the health of the animals.
Here in the Saarland we usually ca 10-15 horses for sale which are sold directly from the breeder that are only for us all our horses were moved to the greater Oldenburg / Ostfriesland.
Further, we have about 50 horses on offer which are available directly from the growers in the North. Should you find something special, contact us.
We have very good contacts to reputable breeders, which is "Honesty" still at the top.
Do you have questions? No problem... Just call or email...
01590-1105462
We assist.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Deze detroid Ruin blijkt onder het zadel van zeer paardrijden met 3 types van de zeer goede basis versnelling en is zeer goed bij het rijden op u al snel besefte dat hij prachtig ontworpen is en met werkt. Hij heeft 3 goed te zitten type van fundamentele vistuig die een goede basis voor verdere promotie vormen, de neiging om te zien hij zzt is erg mooi op de video's. Dressuur paarden een nineau AKU met x-ray was zeer goed tegen 2018
Video hieronder:
https://Youtu.be/HKJ0ccJ6W-M

Indien u een oudere paard vindt, contacteer ons...
is iets heel belangrijk voor ons, wij plaatsen waarde groot dat onze paarden van gerenommeerde fokkers en is niet bezig met het verkopen ons snel een paard, maar veel belangrijker is de paard en ieder nieuwe eigenaar goed harmoniseren. om deze reden adviseren wij Als we van mening dat ook verkeerde aankoop van één, omdat slechte ervaringen niet alleen voor de klanten in de andere cursus gevolgen hebben... zijn gewoon nog leven en terwijl zij met ons, wij hebben verplichting en verantwoordelijkheid hen om eerlijk te zijn en geef ze de best mogelijke huis te vinden dat mens en dier hebben een kans om te kijken naar de toekomst van een succesvolle, stress-vrij.
We concluderen dat moraal niet om te verkopen een paard voor ons, willen we het opnieuw worden verzonden aan de eigenaar.
eerlijkheid is erg belangrijk voor ons, we allemaal heeft vaak ook erg jammer omdat love's ons omdat we geen handelaren maar makelaars is het onze plicht de beste fokkers en klanten uit te werken en het zou zijn dat het grootste deel van het dier in de voorgrond en niet de winst!

Onze kwekers hebben onttrokken aan het fokken Mares, deze zijn ook al 7 en oudere, gereden op maar geen carrière of relevante resultaten hebben gehad, maar wel de beste recreatieve partners...
Wij hechten groot belang aan de gezondheid van de dieren.
Hier in het Saarland we meestal ca 10-15 paarden te koop die worden verkocht direct van de kweker die alleen voor ons alle onze paarden werden verplaatst naar de grotere Oldenburg / Oost-Friesland.
Verder hebben we zo'n 50 paarden aangeboden die direct beschikbaar via de telers in het noorden zijn. Indien u vindt iets speciaals, neem contact op met ons.
We hebben zeer goede contacten met gerenommeerde fokkers, die "Eerlijkheid" is nog steeds aan de top.
Hebt u vragen? Geen probleem... Gewoon Bel of email...
01590-1105462
Wij helpen.

AfstammingFokkersgemeenschap
BM Sportpferde

66540 Neunkirchen Saarland Duitsland
+49 (0)15901105462
Wij spreken:  de en

Zwaartepunt
 Dressuurpaarden
 Recreatiepaarden
 Hunter
 Springpaarden
 Eventing paarden
 Hannoveraan
 Oldenburger
 Holsteiner
66540%20neunkirchen-saarland
Meer advertenties (10) b
Goud
Holsteiner, Ruin, 11 Jaar, 170 cm, Bruin
V: QUIDAMS RUBIN | MV: LORD CALANDO

Dressuur - Recreatief
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Hannoveraan, Ruin, 5 Jaar, 172 cm, Vos
V: QUASAR DE CHARRY

Dressuur - Recreatief - Springen
BM Sportpferde
DE-66482
Faustermühle
Prijscategorie E
€ 15.000 tot 25.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Oldenburger, Ruin, 6 Jaar, 170 cm, Zwartschimmel
V: SIR SHUTTERFLY | MV: CAROLUS I

Dressuur - Springen
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie E
€ 15.000 tot 25.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Oldenburger, Merrie, 6 Jaar, 162 cm, Donkerbruin
V: ROYAL DORUTO | MV: WOLKENTANZ

Dressuur - Recreatief - Springen
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie D
€ 10.000 tot 15.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Oldenburger, Ruin, 5 Jaar, 170 cm, Vos
V: DIOMEDES | MV: WOLKENTANZ

Dressuur - Recreatief
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Goud
met video
Hannoveraan, Ruin, 10 Jaar, 168 cm, Bruin
V: FIDERTANZ | MV: AKZENT II

Dressuur - Recreatief - Springen
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
KWPN, Merrie, 6 Jaar, 165 cm, Donkerbruin
V: GLASGOW-W VH | MV: CASSINI I

Hunter - Dressuur
BM Sportpferde
DE-66482
Faustermühle
Prijscategorie D
€ 10.000 tot 15.000

Advertentie bewaren
Goud
Hannoveraan, Ruin, 12 Jaar, 163 cm, Donkerbruin
V: DADDY COOL

Dressuur - Recreatief - Springen - Eventing
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie D
€ 10.000 tot 15.000

Advertentie bewaren
Goud
Oldenburger, Merrie, 7 Jaar, 176 cm, Donkerbruin
V: ROYAL DORUTO | MV: ANDIAMO

Dressuur - Recreatief
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie D
€ 10.000 tot 15.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Oldenburger, Ruin, 4 Jaar, 166 cm, Zwart
V: TOTILAS | MV: DE NIRO

Dressuur - Recreatief - Hunter - Springen
BM Sportpferde
DE-26655
Westerstede
Prijscategorie F
€ 25.000 tot 40.000

Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

Paardenverzekering voor:

Een dienstverlening van de EFO

meer informatieEen van de belangrijkste warmbloed rassen voor de Duitse fokkerij is de Hannoveraan. Zijn ontstaan gaat terug tot aan het oprichten van de stoeterij Celle in Neder-Saksen in 1735. Als fokbasis werden Holsteiner en Engelse volbloeden van groot belang, ze gaven de Hannoveraan hardheid, uithoudingsverm ...meer
9 n r
i