Europa's grootste online paardenmarkt

Stüv's Henja 5-jährige typvolle große Fjordstute

Inseratsbild
 
 
Paard te koop
ID: 1612636
€ 4.500
Fjord
Merrie
5 Jaar
147 cm, Stokmaat
Falbe
25-4-2019
Privé aanbieder
19249 Langenheide
Duitsland
9
+49 (0)17642037297
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Meer advertenties (1)
Stüv's Henja
Paard te koop
1612636
€ 4.500
Fjord
Merrie
5 Jaar
147 cm
Falbe
Recreatief
Mennen
Fokken
Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
 Henja, eine sehr typvolle Fjordpferdstute mit vollen  Papieren, die ihrer Mutter , der Staatsprämienstute Hydra wie aus den Gesicht geschnitten ist,  sucht ein neues zu Hause bei passenden Menschen.

Sie ist am 1.5.2014 bei uns geboren, jetzt  1.47 m groß, hellbraunfalb und mit gutem Fundament ausgestattet.
Sie wurde mit 3 Jahren mit guten Noten in das Hauptstammbuch 1 eingetragen.

Wir können nicht die ganze Nachzucht behalten und die Pferde täglich arbeiten.
Henja wird jetzt langsam auf das Einfahren vorbereitet, kennt Bodenarbeit, lange Spaziergänge, Doppellongenarbeit usw.

Einreiten tun wir unsere Pferde auf Grund unseres Alters nicht mehr. Es sollte aber mit einer guten RL kein Problem sein.

Henja ist ein tolles Freizeitpferd mit Nerven wie Stahlseile. Sie ist völlig unerschrocken neuen Sachen gegenüber. Trotzdem ist sie ein junges Pferd und keine völlig abgestumpfte Oma.
Das macht ihr großes Potential aus.

Sie hat aber ein kleines Handicap, das wir vorher telefonisch oder im persönlichen Gespräch erörtern. Sie ist aber völlig klar auf den Beinen, schwungvoll und taktrein unterwegs.
Dabei ist sie mehr als umgänglich, geht alleine aus der Herde mit, wird freistehend aufgezäumt und ist ansonsten eine liebe verschmuste, aber fordernde  hübsche Maus, die  beschäftigt werden muss und arbeiten möchte.
Sie ist artgerecht in der Herde aufgewachsen und steht im Offenstall mit großen Weiden.
Sie bekommt nur Gras oder  Heu und Mineralstoffe, ist geimpft, regelmäßig entwurmt und der Hufschmied kommt regelmäßig. Aber sie ist Barhufgänger.
Weitere Norweger auf Anfrage.

Anfragen telefonisch oder unter:
s.stueve@t-online.de

Händleranfragen zwecklos!
 
This text has been translated automatically.
Englands_finest, a very type full fjord horse Mare with full papers that her mother, who is State premium Mare Hydra as cut from the face, looking for a new home in matching people.

She is born in us, now 1.47 m tall, light brown Falb and equipped with good foundation on the 1.5.2014.
It was entered with 3 years with good grades in the main stud book 1.

We can keep not the whole breed and work the horses every day.
Englands_finest is now slowly prepared for driving a who knows floor work, long walks, double longe work, etc.

We our horses on our basic no longer do riding a age. It should be no problem with a good RL.

Englands_finest is a great pleasure horse with nerves like steel cables. She's completely fearless new things over. Yet, she is a young horse and not completely blunt Grandma.
That's what her great potential.

She's got a little handicap that we discuss beforehand by phone or in person. It is but totally clear on the legs, peppy and clock in on the road.
It is more than sociable, is alone from the herd, is putting the cart before free-standing and is a love cuddly, but challenging charming mouse who must be employed and would like to work otherwise.
She raised humanely in the herd and stands in the open stable with large pastures.
She gets only grass or hay and minerals, is vaccinated, regularly wormed and the blacksmith comes regularly. But it is Barhufgänger.
More Norwegians on request.

Inquiries by phone or under:
s.stueve@t-online.de

Dealer inquiries are useless!
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Englands_finest, un tipo muy completo fiordo caballo yegua full papeles que su madre, que es el estado premium Hydra Mare como corte de la cara, buscando un nuevo hogar en la gente.

Ella nace en nosotros, ahora 1,47 m de altura, luz marrón Falb y equipado con buena base en la 1.5.2014.
Entró con 3 años con buenas calificaciones en el libro de stud principal 1.

Podemos mantener no toda la raza y los caballos de trabajo cada día.
Englands_finest ahora lentamente está preparado para conducir un quien sabe que suelo trabajar, largas caminatas, doble longe labor, etcetera.

Que nuestros caballos en nuestros básicos ya no hacen montar a una edad. Debe ser no hay problema con una buena RL.

Englands_finest es un caballo de gran placer con los nervios como cables de acero. Ella es totalmente audaces cosas nuevas. Sin embargo, es un caballo joven y abuela no totalmente embotada.
Eso es lo que su gran potencial.

Ella tiene una pequeña desventaja que discutimos previamente por teléfono o en persona. Es pero totalmente claros en las piernas, peppy y reloj en el camino.
Es más sociable, es el único de la manada, es poner el carro antes de pie y es un amor tierno, pero un reto encantador ratón que debe emplearse y quisiera trabajar de lo contrario.
Ella levantó humanamente en la manada y se encuentra en el establo abierto con pastos grandes.
Obtiene sólo hierba o heno y minerales, es vacunado, desparasitado regularmente y el herrero viene regularmente. Pero es Barhufgänger.
Más noruegos a petición.

Consultas por teléfono o en:
s.stueve@t-online.de

¡Investigaciones del distribuidor son inútiles!
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Englands_finest, een zeer type volledige fjord paard Mare met vol papieren dat haar moeder, die staat premie Mare Hydra als gesneden uit het gezicht, op zoek naar een nieuwe woning in aanpassing van mensen.

Ze is geboren in ons, nu 1,47 m lang, licht bruin Falb en uitgerust met een goede basis op de 1.5.2014.
Het werd ingevoerd met 3 jaar met goede rangen in de belangrijkste stamboek 1.

We kunnen niet de hele houden fokken en de paarden dagelijks werken.
Englands_finest is nu langzaam voorbereid op rijden een die kent van de vloer werken, lange wandelingen, dubbele longe werk, enz.

We die onze paarden op onze fundamentele niet langer doen rijden een leeftijd. Het mag geen probleem met een goede RL.

Englands_finest is een groot genoegen paard met zenuwen als staalkabels. Ze is volledig onverschrokken nieuwe dingen. Toch is ze een jong paard en niet volledig botte oma.
Dat is wat haar groot potentieel.

Ze heeft een kleine handicap die we vooraf telefonisch of in persoon bespreken. Het is volstrekt duidelijk op de benen, peppy maar klok in op de weg.
Het is meer dan gezellig, alleen van de kudde, zet achter de wagen spannen vrijstaande en is een liefde knuffels, maar uitdagende charmante muis die moet worden gebruikt en zou willen werken anders.
Ze opgegroeid humaan in de kudde en staat in de open stal met grote weiden.
Ze krijgt alleen gras of hooi en mineralen, is ingeënt, regelmatig ontwormd en de smid komt regelmatig. Maar het is Barhufgänger.
Meer Noren op aanvraag.

Vragen per telefoon of onder:
s.stueve@t-online.de

Dealer inlichtingen zijn nutteloos!
plaats
19249 Langenheide
Duitsland

Afstamming

19249 Langenheide Duitsland
+49 (0)17642037297
19249%20langenheide
Meer advertenties (1) b
Fjord, Merrie, 1 Jaar, 149 cm, Falbe
V: HERKO WE | MV: DYLAN

Fokken - Mennen - Recreatief
DE-19249
Langenheide
€ 2.000
Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieNet als de Haflinger heeft het Noorse Fjord ook altijd een en dezelfde kleur namelijk wildkleur. Van deze basiskleur zijn er verschillende tonen, van heel licht tot heel donker. De manen zijn zwart en zilverkleurig staan recht overeind net als bij de vroegere wilde paarden. De staart heeft dezelfde ...meer
9 n r
i