vandaag nieuw: 289 | verkocht: 218
c
Inseratsbild
1 video
+11 Foto's

Allround-Freizeit-Wanderreiten

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 2292066
Plaatsingsdatum: 18-11-2020
€ 5.900
Ricarda Haas
56317 Linkenbach Duitsland
9
+49 (0)1714001968
Te merken
Afdrukken
r Aanklacht

meer informatieDe Appaloosa is ontstaan toen Spaanse veroveraars de paarden in de Verenigde Staten invoerde en de Nez Perce indianen het ras met hun paarden kruiste. Daaruit kwam een sterk, vierkant gebouwd paard, met goed gespierde schouders, een sterke rug en een schuin aflopend sterk gespierd kruis. Het ras is ... Meer over het paardenras Appaloosa
ELLI
Appaloosa
Warmbloed
Merrie
6 Jaar
153 cm
Appaloosa
Recreatief
Western

Beschrijving

Duits
  • Engels
  • Poolse
  • Nederlands
  • Spaans
  • Franse
  • Duits
Appistute Elli  6J. stm.1,53  ,  coole Maus ,top  für Gelände oder Wanderreiten , E-Paß , Microchip und AKU dabei , 5900,- , Für Gelände-Wanderreiten - Freizeitpferd Engl. u. Western kein Problem , Offenstall u. Herdenhaltung gewöhnt , Box ist auch kein Problem . Toll für Wanderreiten -Geländesicher
Info unter 0171-4001968 Einfach anrufen bei Intresse bitte keine Mails !!! Auch keine Whatsapp !! Danke
Zubehör und Transport günstig möglich , Wir haben einen Hofladen mit geb. Westernsättel in kl. Auswahl . Keine Anfragen erwünscht für Ratenzahlung .
Wir sind alleinige und uneingeschränkte Eigentümer der Bilder ,die Bildrechte liegen bei uns und die Fremdverwendung ist verboten !!
Da es sich hierbei um ein lebendes Pferde handelt, sind dies lediglich Eindrücke des Betreuers und keine zugesicherten Eigenschaften des Pferdes!
Die Verkaufsanzeigen werden sofort gelöscht wenn die Pferde verkauft sind .
Wir räumen zusätzlich jedem Kunden ein vertraglich festgesetztes Umtauschrecht von drei Monaten ein.
Wer gleich mit Anhänger kommt bekommt einen Nachlass. 100,-EURO
Wir absolvieren mit den Kunden einen kleinen Wanderritt damit Ihr Euer Traumpferd kennenlernen und prüfen könnt ob es das richtige Pferd für Euch ist. Dies kostet 25 Euro , reiten , vorreiten bereitstellen , spazieren oder ,oder .. Bei den Ausritt und dem Preis können 2 Pferde probiert werden auf Wunsch des Kundens . Der Betrag wird beim Kauf eines Pferdes an diesem Tag natürlich wieder erstattet. Alle Reitbeteiligungen -Schwester - Freundinen oder oder .... zahlen das selbe wenn sie mitreiten  .

Auch bei uns ist durch Corona der " Onlinedirektkauf" bei unseren Kunden beliebter geworden.
Wir haben uns überlegt den Kunden, die ihr Pferd online kaufen, ein kleines eigenes Video zu machen. Dieses Video zeigt wie einer der Mädels die Hufe aufnimmt , auskratzt, das Pferd reit fertig macht und ein kleines kurzes Reitvideo mit aufsteigen. Wir möchten so unseren Kunden die uns nicht selbst besuchen , einen kleinen Einblick unserer Arbeit mit " Ihrem" Pferd ermöglichen.
Bleibt alle gesund. IHR Reitershop HAAS Team
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Appistute Elli 6J. stm.1,53, cool mouse, top for terrain or hiking, e-passport, microchip and AKU with it, 5900,- , For off-road hiking - leisure horse Engl. and Western no problem, open stable and herd keeping accustomed, box is also no problem. Great for hiking -terrain safe
Info on 0171-4001968 Simply call Intresse please do not !!! mails Also no Whatsapp !! Thank you
Accessories and transport cheaply possible, We have a farm shop with b. Western saddles in kl. Selection. No requests requested for installment payment .
We are the sole and unrestricted owners of the pictures , the image rights are with us and the use of the images is prohibited !!
Since this is a living horse, these are only impressions of the caregiver and not assured characteristics of the horse!
The sales ads are immediately deleted when the horses are sold.
In addition, we grant each customer a contractualexchange right of three months.
Those who come with trailers get a discount. 100,-EURO
We complete a small hiking ride with the customers so that your dream horse can get to know and check if it is the right horse for you. This costs 25 euros, horseback riding, pre-riding provide, walk or ,or .. At the ride and the price 2 horses can be tried at the request of the customer. The amount will of course be refunded when buying a horse on that day. All riding participations -sister - girlfriends or .... pay the same if they ride with
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Appistute Elli 6J. stm.1,53 , fajna mysz , top do jazdy przełajowej lub trailowej , E-paszport , Microchip i AKU , 5900 , Do jazdy przełajowej - rekreacyjny koń angielski i western nie ma problemu , Otwórz stajnię i stado utrzymując przyzwyczajenia , Box jest również nie ma problemu . Świetnie nadaje się do jazdy terenowej - bezpieczny teren
Info pod numerem 0171-4001968 Po prostu zadzwoń do nas, jeśli jesteś zainteresowany prosimy nie wysyłać żadnych wiadomości! Też nie ma co!!! Dziękujemy
Akcesoria i transport tani możliwy, mamy sklep rolniczy z nee Western siodełka w małym wyborze. Nie ma żądanych zapytań o spłatę w ratach.
Jesteśmy wyłącznym i nieograniczonym właścicielem zdjęć, prawa do nich są przy nas, a ich zagraniczne wykorzystanie jest zabronione!
Ponieważ jest to żywy koń, są to tylko wrażenia opiekuna i nie ma gwarantowanych cech konia!
Ogłoszenia sprzedaży zostaną usunięte natychmiast po sprzedaży koni.
Ponadto każdemu klientowi przyznajemy umownie uzgodnione prawo wymiany na trzy miesiące.
Ktokolwiek przyjedzie z przyczepą, otrzyma zniżkę. 100,-EURO
Robimy małą przejażdżkę szlakiem z klientami, abyście mogli poznać swojego wymarzonego konia i sprawdzić, czy jest on dla Was odpowiedni. Kosztuje to 25 euro, jazdę, przygotowanie do jazdy, spacery lub ... Z przejażdżką i ceną 2 konie mogą być wypróbowane na życzenie klienta. Kwota zostanie oczywiście zwrócona, jeśli koń zostanie zakupiony w tym dniu. Wszyscy uczestnicy przejażdżek - siostra - przyjaciele lub .... płacą tyle samo, jeśli jadą z nami.

Również u nas "bezpośredni zakup online" stał się bardziej popularny wśród naszych klientów.
Myśleliśmy o zrobieniu małego filmu dla klientów, którzy kupują swojego konia online. Ten film pokazuje, jak jedna z dziewcząt podnosi kopyta, zeskrobuje je, przygotowuje konia do jazdy i krótki film o tym, jak koń wstaje. Chcielibyśmy dać naszym klientom, którzy nas nie odwiedzają, mały wgląd w naszą pracę z "ich" koniem.
Zachowajcie zdrowie wszyscy. TWOJEJ Jeździecki Sklep Jeździecki HAAS Team

plaats

56317 Linkenbach
Duitsland

Aanbieder

Ricarda Haas
E
56317 Linkenbach
Duitsland
Wij spreken:
 
Homepage: reitershophaas
Zwaartepunt
Recreatiepaarden
Westernpaarden
Barokpaarden
Rassen
Appaloosa
Pintos
Connemara

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen

Verdere advertenties van de aanbieder

sturen over
9 n r
Ricarda Haas
E
56317 Linkenbach
Duitsland
i