Europa's grootste online paardenmarkt

Schicker Lehrpartner für Dressur und Freizeit!

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
+4 Foto's
Paard te koop
ID: 1614557
Prijscategorie D
€ 10.000 tot 15.000

Württemberger
Ruin
11 Jaar
165 cm, Stokmaat
Zwart
16-3-2019
Privé aanbieder
66909 Steinbach
Duitsland
9
+49 (0)1726958036
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
CARLO
Paard te koop
1614557
Prijscategorie D
€ 10.000 tot 15.000
Württemberger
Ruin
11 Jaar
165 cm
Zwart
Dressuur
L klaar
L geplaatst
Recreatief
Springen
L klaar
L geplaatst

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
 
 • schmiede- und verladefromm, geimpft, entwurmt, herdenverträglich
 • im Umgang ein absolutes Verlasspferd
 • in Halle und auf dem Platz unkompliziert zu reiten 
 • ideal für ambitionierter Freizeitreiter, Wiedereinsteiger oder ambitionierten Jugendlichen
 • im Gelände unerfahren mangels Möglichkeit: mit sicherem Reiter und pferdiger Begleitung kein Problem (nur im Schritt: stehen bleiben wollen, glotzen, etc.) wird zunehmend immer besser
 • Turniererfahrung in der Dressur

Videos mit Reitanfänger vorhanden und können bei Interesse per Whats App zugesendet werden! 


Carlo habe ich im Auftrag für seinen Eigentümer inseriert.

Wir wünschen uns für ihn eine tolle neue Aufgabe, wo seine Stärken als Lehrpferd für Dressur und Freizeit geschätzt werden und Streicheleinheiten nicht zu kurz kommen ;)

Nähere Informationen gerne telefonisch!

Nur in passende und fördernde Hände abzugeben <3
This text has been translated automatically.
 • schmiede - and ver charging Fromm, vaccinated, dewormed, tolerant of herd
 • in dealing an absolute reliable horse
 • uncomplicated to ride in Hall and on the square
 • ideal for ambitious leisure rider, re-entry or ambitious young people
 • in the inexperienced due to lack of opportunity: with safe rider and horse, accompanied by no problem (only in the step: want to stop, gawk, etc.) is increasingly getting better
 • Tournament experience in dressage

Videos with horse riding beginners are available and can be sent to interested whats app!


Carlo I've advertised on behalf of its owner.

We wish you a great new job, where his strengths as a lesson horse for dressage and leisure are appreciated us for him and cuddles don't miss out ;)

For further information like phone!

Only in suitable and supporting hands to be < 3
Este texto ha sido traducido automáticamente.
 • Forja y compartimiento de carga, vacunados, desparasitaron, siempre compatibles
 • Cuando se trata de un caballo de transferencia absoluta
 • En Halle y en la Plaza fácil de montar
 • Ideal para jinetes recreativos ambiciosos, repatriadores o jóvenes ambiciosos
 • Inexperiencia en el terreno debido a la falta de posibilidad: con jinete seguro y acompañamiento de caballo no hay problema (sólo en el paso: quiere parar, glotzen, etc.) es cada vez mejor y mejor
 • Experiencia en torneos de doma clásica

Vídeos con principiantes ecuestres disponibles y se pueden enviar a través de Whats aplicación si usted está interesado!


He anunciado a Carlo en nombre de su dueño.

Nos gustaría ver una gran tarea nueva para él, donde sus fortalezas son apreciadas como un caballo de enseñanza para la doma y el ocio y las unidades de acariciar no son descuidados;)

Más información se puede encontrar por teléfono!

Sólo a mano en manos coincidentes y de apoyo & lt; 3
Ce texte a été traduit automatiquement.
 • Schmiede - et ver charge Fromm, vacciné, vermifugés, tolérant du troupeau
 • en ce qui concerne un cheval fiable absolu
 • simple à monter dans le Hall et sur la place
 • idéal pour cavalier de loisir ambitieux, rentrée ou jeunes ambitieux
 • dans l’inexpérimenté par manque de chance : avec sécurité cavalier et cheval, accompagné par aucun problème (uniquement lors de l’étape : veux arrêter, gawk, etc) est de plus en plus mieux en mieux
 • Expérience de tournoi en dressage

Des vidéos avec l’équitation débutants sont disponibles et peuvent être envoyés aux intéressés whats app !


Carlo, j’ai annoncé au nom de son propriétaire.

Nous souhaitons vous un excellent travail de nouveau, où sont ses points forts comme un cheval leçon de dressage et de loisirs apprécié nous pour lui et câlins ne manquez pas  ;)

Pour plus d’information comme téléphone !

Seulement dans les mains convenables et appui à < 3
Deze tekst werd automatisch vertaald.
 • Te smeden en te laden compartiment, gevaccineerd, ontwormd, herever-compatible
 • Bij het omgaan met een absolute Transfer Horse
 • In Halle en op het plein gemakkelijk te rijden
 • Ideaal voor ambitieuze recreatieve rijders, terugkeerers of ambitieuze jongeren
 • Onervarenheid in het terrein door gebrek aan mogelijkheid: met safe Rider en paard begeleiding geen probleem (alleen in stap: wil stoppen, glotzen, enz.) wordt steeds beter en beter
 • Toernooi ervaring in dressuur

Video's met Paardensport beginners beschikbaar en kan worden verstuurd via whats app als u geïnteresseerd bent!


Ik heb geadverteerd Carlo namens zijn eigenaar.

We zouden graag een grote nieuwe taak voor hem te zien, waar zijn sterke punten worden gewaardeerd als een leer paard voor dressuur en vrijetijdsbesteding en kinderboerderij-eenheden zijn niet verwaarloosd;)

Meer informatie is te vinden via de telefoon!

Alleen bij de hand in matching en ondersteunende handen & lt; 3
plaats
66386 Sankt Ingbert
Duitsland

Afstamming

66909 Steinbach Duitsland
+49 (0)1726958036
66909%20steinbach

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieHet Württemberger warmbloed heeft veel overeenkomsten met de Trakhener. Het ras is gefokt op de stoeterij Marbach. Bij het fokken zijn de paarden gekruist met Anglonormannenhengsten en merries met oriëntaals bloed. Maar de invloedrijkste hengst was "Julmond", die uit Trakehnen geëvacueerd was. De he ...meer
9 n r
i