vandaag nieuw: 266 | verkocht: 236
c
Inseratsbild
1 video
+3 Foto's

Stutfohlen von Captain Jack x Spiderman

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 1964693
Plaatsingsdatum: 18-5-2020
€ 7.500 vraagprijs
Privé aanbieder
48346 Ostbevern
Duitsland
9
+49 (0)1725485399
Afdrukken

meer informatieDe oorsprong van het Westfaalse paard fokken ligt samen met de oprichting van de stoeterij in Warendorf in 1826. De fokvereniging zelf is pas opgericht in 1094. Tot aan het einde van de tweedewereldoorlog werden er voornamelijk paarden gefokt die in het zware werkpaardtype staan. Deze paarden werden ...meer
Westfaal
Warmbloed
Merrie
veulen (03/2020)
Bruin
Springen
Eventing

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Poolse
  • Spaans
  • Franse
  • Nederlands
Zu Verkauf steht ein sehr korrektes und hübsches Stutfohlen von Captain Jack (*23.03.2020). Sie besticht durch gute GGA wobei vor allem ihre raumgreifende Bergaufgaloppade auffällt. Auffallend ist hier auch die kraftvolle Hinterhand! Immer neugierig und voll Energie zieht Sie einen voll in Ihren Bann. 

Vater Captain Jack ist selber bis 1,45m erfolgreich unterwegs und überzeugt sowohl selbst als auch bei seinen Nachkommen durch Typ und Leistungsbereitschaft. Sein Vater Captain Fire ist Prämienhengst und war unter Marco Kutscher und Henrik von Eckermann bis 1,50m erfolgreich. Muttervater Farragamo zählt zu einem der bedeutendsten Vererber und kann zahlreiche erfolgreiche Nachkommen sowohl in der Dressur bis Grand Prix Level als auch im Springen bis 1,60m vorweisen. Ebenso zählen viele gekörte Söhne zu seinen Nachkommen. 

Muttervater Spiderman war 2010 Prämienhengst auf der NRW Hauptkörung in Münster-Handorf, er bestach vor allem durch sein Vermögen und eine außergewöhnliche Manier. Sein Vater Satisfaction lief bis 1,60m unter Eva Bitter, genauso wie sein Großvater Stakkato.

Ebenso sind weitere große Namen wie Cor de la Bryère & Pilot in der 3. bzw. 4. Generation im Mutterstamm vorhanden. 

Ein typstarkes Fohlen, welches durch und durch Sport- und Leistundsorientiert gezogen ist! 

(Fohlen auf Bild 2&3 - 6 Tage alt )
(Fohlen auf Bild 1,4,5,6 - 5 Wochen alt)
aktuelle Videos werden gerne auf Anfrage verschickt
This text has been translated automatically.
For sale is a very correct and pretty filly by Captain Jack (*23.03.2020). It impresses with its good GGA, whereby above all its expansive uphill gallopade stands out. The powerful backhand is also striking here! Always curious and full of energy will captivate you completely.

Father Captain Jack is successful up to s*** and convinces both himself and his offspring by type and willingness to perform.

Mother father Spiderman was a premium stallion at the NRW Hauptkörung in Münster-Handorf in 2010, he impressed above all with his wealth and an extraordinary manner. His father Satisfaction ran up to 1.60m under Eva Bitter, as did his grandfather Stakkato.

There are also other big names such as Cor de la Bryére & Pilot in the 3rd and 4th generation, respectively, in the mother tribe.

A type-strong foal, which has been pulled through and through sport- and leistunds-oriented!

(Still image: 48h old)
(Galopp photos: 6 days old)
current photos / videos will be sent on request
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Te koop is een zeer correct en mooi merrieveulen van Captain Jack (*23.03.2020). Het imponeert met zijn goede GGA, waardoor vooral zijn uitgestrekte bergop gallopade opvalt. De krachtige backhand is ook opvallend hier! Altijd nieuwsgierig en vol energie zal je volledig boeien.

Vader Captain Jack is succesvol tot 1.45m en overtuigt zowel zichzelf als zijn nakomelingen per type en bereidheid om te presteren. Zijn vader Captain Fire is een premiehengst en was succesvol onder Marco Kutscher en Henrik von Eckermann tot 1.50m. Moedervader Farragamo is een van de belangrijkste verervers en heeft talrijke succesvolle nakomelingen in de dressuur tot Grand Prix niveau en in het springen tot 1.60m. Ook veel vergunde zonen behoren tot zijn nakomelingen.

Moedervader Spiderman was in 2010 een premiehengst op de NRW Hauptkörung in Münster-Handorf, hij maakte vooral indruk met zijn rijkdom en een buitengewone manier. Zijn vader Satisfaction liep tot 1.60m onder Eva Bitter, net als zijn grootvader Stakkato.

Er zijn ook andere grote namen zoals Cor de la Bryére & Pilot in de 3e en 4e generatie, respectievelijk in de moederstam.

Een type-sterk veulen, dat door en door sport- en leistunds-georiënteerd is getrokken!

(Veulens op foto 2&3 - 6 dagen oud)
(Veulens op foto 1,4,5,6 - 5 weken oud)
Huidige video's worden op verzoek verzonden

Afstamming

plaats

48346 Ostbevern
Duitsland

Aanbieder

Privé aanbieder
E
48346 Ostbevern
Duitsland

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen
sturen over
9 n r
Privé aanbieder
E
48346 Ostbevern
Duitsland
i