Europa's grootste online paardenmarkt

Hübscher, gut gebauter Dressurwallach

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Video's
+5 Foto's
Paard te koop
ID: 1628708
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000

Rheinländer
Ruin
11 Jaar
170 cm, Stokmaat
Vos
15-3-2019
Privé aanbieder
45259 Essen
Duitsland
9
+49 (0)1732519111
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Paard te koop
1628708
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000
Rheinländer
Ruin
11 Jaar
170 cm
Vos
Dressuur
M klaar
Springen
L klaar
BB en B geplaatst
Rheinisches Pferdestammbuch e.V.

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
Schweren Herzens trennen wir uns von unserem Whinny.

Whinny hat ausgezeichnete Grundgangarten, die sehr bequem zu sitzen sind und er geht sehr fein am Zügel. Er ist stets motiviert und arbeitet gerne mit. Sein Schwerpunkt liegt in der Dressur. Er beherrscht unter einem geübten Reiter alle L-Lektionen sicher. Seine Leidenschaft jedoch ist das Springen. In beiden Disziplinen hat er noch Potential nach oben. 
Whinny ist ein sehr menschenbezogenes, intelligentes und waches Pferd, was sich auch mal erschrecken kann. Er benötigt daher einen pferdeerfahrenen, konsequenten Menschen an seiner Seite. Kein Anfängerpferd.

Whinny kennt Boxenhaltung
Paddock, Führmaschine,
Aussenplatz, Solarium und Gelände.
Er wurde regelmäßig entwurmt, geimpft,
zahnärztlich kontrolliert und oesteopathisch 
behandelt.

Wir wünschen uns einen schönen Platz für ihn,
an dem er möglichst täglich raus kommt und entsprechend seiner Bedürfnisse gefordert und gefördert wird.

Platz vor Preis.

Händler und/oder Schulbetrieb ausgeschlossen.

Anfragen gerne auch per WhatsApp oder Mail: Nicole-edy@gmx.de. 
This text has been translated automatically.
We separate us from our whinny with a heavy heart.

Whinny has excellent gaits that are very comfortable to sit and he is very fine on the reins. He is always motivated, and likes to work with. His focus is dressage. He dominated all L lessons with an experienced rider safely. But his passion is jumping. In both disciplines, he has still has potential for above.
Whinny is a very people-aware, intelligent and watchful horse, what can sometimes scare yourself. It requires therefore a horse-experienced, consistent people on his side. Not a beginner horse.

Whinny knows boxing stance
Paddock, complete machine,
Outside court, solarium and terrain.
He has been regularly wormed, vaccinated,
dental checks and oesteopathisch
treated.

We wish you a beautiful space for him, us
When he comes as a day out and according to its needs is encouraged and promoted.

Square in front of price.

Dealer and/or school operations are excluded.

Questions are welcome via WhatsApp or E-mail: Nicole-edy@gmx.de.Este texto ha sido traducido automáticamente.
Nosotros nos separan de nuestro relincho con el corazón encogido.

Relincho tiene excelentes movimientos que son muy cómodas para sentarse y es muy fino en las riendas. Siempre está motivado y le gusta trabajar con. Su enfoque es doma. Él dominó todas las lecciones de L con un piloto experimentado con seguridad. Pero su pasión es saltar. En ambas disciplinas, él tiene todavía tiene potencial para arriba.
Relincho es un caballo muy gente consciente, inteligente y vigilante, lo que a veces puede asustar a ti mismo. Por lo tanto requiere un pueblo experimentado por el caballo, consistente en su lado. No un caballo para principiantes.

Relincho conoce postura de boxeo
Paddock, máquina completa,
Corte exterior, solarium y terreno.
Él ha sido regularmente desparasitado, vacunados,
oesteopathisch y controles dentales
tratados.

Les deseamos un hermoso espacio para él, nos
Cuando él viene como un día y según sus necesidades es alentado y promovido.

Cuadrado frente a precio.

Se excluyen las operaciones distribuidor y/o la escuela.

Preguntas son bienvenidas vía WhatsApp o correo electrónico: Nicole-edy@gmx.de.Deze tekst werd automatisch vertaald.
Wij scheiden ons van onze gehinnik met een bezwaard gemoed.

Gehinnik heeft uitstekende gangen die zeer comfortabel zijn te zitten en hij is erg fijn op de teugels. Hij is altijd gemotiveerd en werkt graag met. Zijn focus is dressuur. Hij beheerst alle L lessen met een ervaren ruiter veilig. Maar zijn passie is springen. In beide disciplines, heeft hij nog steeds heeft potentieel voor boven.
Gehinnik is een zeer mensen-bewuste, intelligente en waakzame paard, wat kan jezelf soms schrikken. Het vereist daarom een paard-ervaren, consistente mensen aan zijn kant. Niet een beginner paard.

Gehinnik weet boksen houding
Paddock, volledige machine,
Buiten Hof, solarium en terrein.
Hij heeft zijn regelmatig ontwormd, ingeënt,
tandheelkundige controles en oesteopathisch
behandeld.

Wij wensen u een mooie ruimte voor hem, ons
Wanneer hij als komt wordt een dag uit en volgens zijn behoeften aangemoedigd en bevorderd.

Plein voor de prijs.

Dealer-en/of school zijn uitgesloten.

Vragen zijn welkom via WhatsApp of E-mail: Nicole-edy@gmx.de.plaats
45529 Hattingen
Duitsland

Afstamming

45259 Essen Duitsland
+49 (0)1732519111
45259%20essen

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieHet paardenras Rheinländer is ontstaan aan het einde n de 19de eeuw in het Rijnland. Het ras werd in die tijd gebruikt als werkpaard en daarom als koudbloed gefokt. Halverwege de 20ste eeuw nam de vraag naar sportpaarden toe, de Rheinländer werd daarop gemoderniseerd. De Rheinländer werd gekruist me ...meer
9 n r
i