vandaag nieuw: 360 | verkocht: 208
c
Inseratsbild
1 video
+1 Foto's

Liebevoller und ausdrucksstarker Wallach

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 2048372
Plaatsingsdatum: 17-9-2020
€ 12.900 vraagprijs
Privé aanbieder
49744 Geeste
Duitsland
9
+49 (0)15123232190
Afdrukken

meer informatieEen van de belangrijkste warmbloed rassen voor de Duitse fokkerij is de Hannoveraan. Zijn ontstaan gaat terug tot aan het oprichten van de stoeterij Celle in Neder-Saksen in 1735. Als fokbasis werden Holsteiner en Engelse volbloeden van groot belang, ze gaven de Hannoveraan hardheid, uithoudingsverm ...meer
Hannoveraan
Warmbloed
Ruin
11 Jaar
176 cm
Bruin
Dressuur
Z en ZZ klaar
M geplaatst

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Spaans
  • Poolse
  • Franse
  • Nederlands
Aus Zeitmangel verkaufe ich schwerenherzens meinen lieben, zuverlässigen Wallach,
der bereits mehrere L Platzierungen sammeln konnte und M fertig ist.
Er besitzt 3 sehr gute GGA, ist fein an den Hilfen und sehr bequem zu sitzen.
Das Arbeiten mit ihm macht sehr viel Spaß, da er sehr lernwillig und motiviert ist.
Auch im Gelände, ob allein oder in der Gruppe, ist mit ihm kein Problem.
Aufgrund eines Handicaps, was ihm im Alltag und bei der Arbeit aber nicht beeinträchtigt,
ist er unter Wert zu verkaufen.
Bei Interesse melden Sie sich gerne unter meiner angegebenen Handynummer. 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Due to lack of time, I sell my dear, reliable gelding,
who has already collected several L placements and M is ready.
It has 3 very good GGA, is fine at the aids and very comfortable to sit.
Working with him is a lot of fun, as he is very willing to learn and motivated.
Even in the terrain, whether alone or in a group, there is no problem with it.
Due to a handicap, which does not affect him in everyday life and at work,
it is to be sold below value.
If you are interested, please contact us at my mobile phone number.
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Debido a la falta de tiempo, vendo mi querido y confiable gelding,
que ya ha recogido varias ubicaciones L y M está listo.
Tiene 3 muy buenos GGA, está bien en las ayudas y muy cómodo para sentarse.
Trabajar con él es muy divertido, ya que está muy dispuesto a aprender y motivado.
Incluso en el terreno, ya sea solo o en grupo, no hay ningún problema con él.
Debido a un hándicap, que no le afecta en la vida cotidiana y en el trabajo,
se venderá por debajo del valor.
Si está interesado, póngase en contacto con nosotros en mi número de teléfono móvil.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Door tijdgebrek verkoop ik mijn lieve, betrouwbare ruin,
die al verschillende L-plaatsingen heeft verzameld en M is er klaar voor.
Het heeft 3 zeer goede GGA, is prima in de hulpmiddelen en zeer comfortabel om te zitten.
Werken met hem is erg leuk, want hij is zeer bereid om te leren en gemotiveerd.
Zelfs in het terrein, alleen of in een groep, is er geen probleem mee.
Als gevolg van een handicap, die hem niet beïnvloedt in het dagelijks leven en op het werk,
het moet onder de waarde worden verkocht.
Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op via mijn mobiele telefoonnummer.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ze względu na brak czasu, sprzedaję mój drogi, niezawodny wałach,
który zebrał już kilka miejsc l i M jest gotowy.
Ma 3 bardzo dobre GGA, jest w porządku w pomocy i bardzo wygodne, aby usiąść.
Praca z nim jest dużo zabawy, jak on jest bardzo chętny do nauki i zmotywowani.
Nawet w terenie, czy to samodzielnie, czy w grupie, nie ma z tym problemu.
Ze względu na upośledzenie, które nie wpływa na niego w życiu codziennym i w pracy,
ma być sprzedawany poniżej wartości.
Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami pod moim numerem telefonu komórkowego.

Afstamming

plaats

49716 Meppen
Duitsland

Aanbieder

Privé aanbieder
E
49744 Geeste
Duitsland

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen
sturen over
9 n r
Privé aanbieder
E
49744 Geeste
Duitsland
i