vandaag nieuw: 253 | verkocht: 186
c
Inseratsbild
1 video

Dressurpferd der Verdener-Auktion am 23. Januar 2021 in Verden.

Type advertentie: Veiling paard
advertenties ID : 2363892
Plaatsingsdatum: 12-1-2021
€ 8.000
Hannoveraner Verband e.V.
27283 Verden Duitsland
Contactpersoon:
Anna Baden
+49 (0)1717236836
Te merken
Afdrukken
r Aanklacht

meer informatieEen van de belangrijkste warmbloed rassen voor de Duitse fokkerij is de Hannoveraan. Zijn ontstaan gaat terug tot aan het oprichten van de stoeterij Celle in Neder-Saksen in 1735. Als fokbasis werden Holsteiner en Engelse volbloeden van groot belang, ze gaven de Hannoveraan hardheid, uithoudingsverm ... Meer over het paardenras Hannoveraan
KATNR. 29 LAMBADA
Hannoveraan
Warmbloed
Merrie
6 Jaar
170 cm
Bruin
Dressuur
Hannoveraner Verband

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Spaans
  • Franse
  • Poolse
  • Nederlands

Die Hann.Pr.A. Lambada betritt nach ihrem züchterischen Einsatz nun die sportliche Bühne. Wir setzen hohe Erwartungen in sie. Lambada hatte in 2018 ein Stutfohlen von San Amour I.
Sportname: Lady Louisa 5

Zuchtprämie: 1xIa.

Stutenstamm
Solist v. Salito (SPR: int. 1,40 m-erfolgr. mit Volkert Naeve); Leandro v. Londontime (VA 2019); Bonne Surprise v. Bon Bravour (VA 2018); Eddy v. Embassy III (VA 2016).
Mutter:Donna
Prämierung:1xIa.
ZL:ZL: 4/4
ZSP:7,00 8,00 7,00 / 6,00 / 8,00
Großmutter:Escada
ZL:ZL: 6/3

 
Das Pferd ist ein Verdener Auktionspferd und wird am 23. Januar online versteigert. Vom 11.01.bis zum 23.01. kann das Pferd jeden Tag beim öffentlichen Training besichtigt und ausprobiert werden. Das Startgebot bei der Versteigerung ist 8.000 Euro.
Finden Sie hier die Trainingszeiten: [ Trainings- und Präsentationszeiten ].
Sie können am Versteigerungstag nicht vor Ort in Verden sein? Kein Problem – Sie können das Pferd auch telefonisch ersteigern. Finden Sie hier den telefonischen [ Bietauftrag ].
 
 
 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.

The Hann.Pr.A. Lambada now enters the sporting stage after her breeding efforts. We have high expectations of them. Lambada had a filly from San Amour I in 2018.
Sports name: Lady Louisa 5

Breeding premium:1xIa.

Mare tribe
Soloist v. Salito (SPR: int. 1,40 m-successr. with Volkert Naeve); Leandro v. Londontime (VA 2019); Bonne Surprise v. Bon Bravour (VA 2018); Eddy v. Embassy III (VA 2016).
Mother: Donna
Award:1xIa.
ZL: ZL: 4/4
ZSP:7.00 8.00 7.00 / 6.00 / 8.00
Grandmother: Escada
ZL: ZL: 6/3

 
The horse is a Verden auction horse and will be auctioned online on 23 January. From 11.01.to 23.01. the horse can be visited and tried out every day at public training. The starting bid at the auction is 8,000 euros.
Here you can find the training times: [ training and presentation times ].
Can't be on site in Verden on the day of the auction? No problem - you can also buy the horse by phone. You can find the telephone [ bid order ] here.
 
 
 
Este texto ha sido traducido automáticamente.

El Hann.Pr.A. Lambada ahora entra en la etapa deportiva después de sus esfuerzos de cría. Tenemos grandes expectativas de ellos. Lambada tenía un relleno de San Amour I en 2018.
Nombre deportivo: Lady Louisa 5

Prima de cría:1xIa.

Tribu Mare
Solista v. Salito (SPR: int. 1,40 m-successr. con Volkert Naeve); Leandro v. Londontime (VA 2019); Bonne Surprise v. Bon Bravour (VA 2018); Eddy v. Embajada III (VA 2016).
Madre: Donna
Premio:1xIa.
ZL: ZL: 4/4
ZSP:7.00 8.00 7.00 / 6.00 / 8.00
Abuela: Escada
ZL: ZL: 6/3

 
El caballo es un caballo de subasta de Verden y será subastado en línea el 23 de enero. De 11.01.to 23.01. el caballo se puede visitar y probar todos los días en la formación pública. La oferta inicial en la subasta es de 8.000 euros.
Aquí puede encontrar los tiempos de formación: [ tiempos de formación y presentación ].
¿No puede estar en el lugar en Verden el día de la subasta? No hay problema - también se puede comprar el caballo por teléfono. Puede encontrar el teléfono [ orden de oferta ] aquí.
 
 
 
Ce texte a été traduit automatiquement.

Les Hann.Pr.A. Lambada entre maintenant sur la scène sportive après son engagement d’élevage. Nous plaçons des attentes élevées en eux. Lambada a eu un poulain de San Amour I en 2018.
Nom du sport: Lady Louisa 5

Prime d’élevage:1x a.

Souche de la jument
Soliste v. Salito (SPR: int. 1,40 m-erfolgr. avec Volkert Naeve); Leandro v. Londontime (VA 2019); Bonne Surprise v. Bon Bravour (VA 2018); Eddy v. Embassy III (VA 2016).
Mère: Donna
Prix:1xIa.
ZL: ZL: 4/4
ZSP :7,00 8,00 7,00 / 6,00 / 8,00
Grand-mère: Escada
ZL: ZL: 6/3

 
Le cheval est un cheval de vente aux enchères de Verdener et sera mis aux enchères en ligne le 23 janvier. Du 11.01.au 23.01. le cheval peut être visité et essayé chaque jour lors de l’entraînement public. L’offre de départ à la vente aux enchères est de 8 000 euros.
Vous trouverez ici les heures d’entraînement : [ temps d’entraînement et de présentation ].
Vous ne pouvez pas être sur place à Verden le jour de la vente aux enchères ? Pas de problème - vous pouvez aussi acheter le cheval par téléphone. Vous trouverez ici le téléphone [ commande d’appel ].
 
 
 
Deze tekst werd automatisch vertaald.

De Hann.Pr.A. Lambada betreedt nu het sportieve podium na haar fokinspanningen. We hebben hoge verwachtingen van hen. Lambada had in 2018 een merrieveulen uit San Amour I.
Sportnaam: Lady Louisa 5

Fokpremie:1xIa.

De stam van de merrie
Solist v. Salito (SPR: int. 1,40 m-successr. met Volkert Naeve); Leandro tegen Londontime (VA 2019); Bonne Surprise v. Bon Bravour (VA 2018); Eddy v. Embassy III (VA 2016).
Moeder: Donna
Award:1xIa.
ZL: ZL: 4/4
ZSP:7,00 8,00 7,00 / 6,00 / 8,00
Grootmoeder: Escada
ZL: ZL: 6/3

 
Het paard is een Verden veilingpaard en wordt op 23 januari online geveild. Vanaf 11.01.to 23.01 uur is het paard elke dag te bezoeken en uit te proberen op openbare training. Het startbod op de veiling is 8.000 euro.
Hier vindt u de trainingstijden: [ trainings- en presentatietijden ].
Kan je niet op de dag van de veiling in Verden zijn? Geen probleem - u het paard ook telefonisch kopen. U vindt de telefoon [ biedvolgorde ] hier.
 
 
 
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

The Hann.Pr.A. Lambada wchodzi teraz na scenę sportową po jej wysiłkach hodowlanych. Mamy wobec nich wysokie oczekiwania. Lambada miała klaczkę z San Amour I w 2018 roku.
Nazwa sportowa: Lady Louisa 5

Premia hodowlana:1xIa.

Plemię klaczy
Solista przeciwko Salito (SPR: int. 1,40 m-successr. z Volkert Naeve); Leandro przeciwko Londontime (VA 2019); Bonne Surprise przeciwko Bon Bravour (VA 2018); Eddy przeciwko Ambasadzie III (VA 2016).
Matka: Donna
Nagroda:1xIa.
zł: ZL: 4/4
ZSP:7,00 8,00 7,00 / 6,00 / 8,00
Babcia: Escada
zł: ZL: 6/3

 
Koń jest koniem aukcyjnym Verden i zostanie sprzedany na aukcji online 23 stycznia. Od 11.01.to 23.01. koń można zwiedzać i wypróbowywych na co dzień na szkoleniach publicznych. Początkowa oferta na aukcji wynosi 8000 euro.
Tutaj można znaleźć godziny szkolenia: [ szkolenia i prezentacji razy ].
Nie możesz być na miejscu w Verden w dniu aukcji? Nie ma problemu - można również kupić konia przez telefon. Numer telefonu [ zlecenie kupna] można znaleźć tutaj.
 
 
 

Afstamming

plaats

27283 Verden
Duitsland

Aanbieder

Hannoveraner Verband e.V.
E
27283 Verden
Duitsland
Contactpersoon
Anna Baden
9 +49 (0)1717236836
Wij spreken:
 
 
 
 
Zwaartepunt
Dressuurpaarden
Tuigpaarden
Recreatiepaarden
Hunter
Springpaarden
Eventing paarden
Voltigepaarden
Fokpaarden
Pleasure
Rassen
Hannoveraan
Hessisches warmbloed
Rheinländer

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen

Verdere advertenties van de aanbieder

sturen over
9 n r
Hannoveraner Verband e.V.
E
27283 Verden
Duitsland
Contactpersoon
Anna Baden
9 +49 (0)1717236836
i