vandaag nieuw: 448 | verkocht: 544
c
Inseratsbild
+3 Foto's

Typvolles Hannoveraner Hengstfohlen von Fidertanz ggf Tausch mögl

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID: 2556280
Plaatsingsdatum: 21-7-2021
Reclameoproep: 2049
Advertentie opgemerkt: 38
Prijscategorie € 5.000 tot € 10.000
Magnus Pickbrenner
38154 Königslutter am Elm OT Rhode Duitsland
9
Telefoonnummer weergeven
Te merken
Afdrukken
r Aanklacht

meer informatieEen van de belangrijkste warmbloed rassen voor de Duitse fokkerij is de Hannoveraan. Zijn ontstaan gaat terug tot aan het oprichten van de stoeterij Celle in Neder-Saksen in 1735. Als fokbasis werden Holsteiner en Engelse volbloeden van groot belang, ze gaven de Hannoveraan hardheid, uithoudingsverm ... Meer over het paarden ras Hannoveraan
Hannoveraan
Warmbloed
Hengst
veulen (05/2021)
170 cm
Vos
Dressuur
Springen
Eventing

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Spaans
  • Franse
  • Italiaans
  • Poolse
  • Zweedse
  • Nederlands
  • Russische
Mut zum Blut war die -devise bei der Anpaarung aus der dieses Typvolle Hengstfohlen von Fidertanz entsprungen ist.
Fidertanz selbst war erfolgreich bis in den Grand Prix Sport gegangen und kann auch als Vererber beachtlichen Erfolg für sich verbuchen.So sind nicht nur über 50 seiner Söhne gekört worden, so hat er bis heute weit über 140 Nachkommen die in der schweren Klasse erfolgreich sind.
Der MutterVater Lauries Crusador xx ist wohl der Vollblüter der die Warmblutzucht am stärksten geprägt hat. So hat er als Vollblüter über 100 Nachkommen die in der schweren Klasse erfolgreich waren und über 70 gekörte Sohne.
Eine weitere Aufzucht wäre ggf bei uns möglich.
Evtl käme ein Tausch mit einer Tragenden Stute in Betracht, da alle anderen Fohlen von uns im Herbst zu Ihren neuen Besitzern gehen. 

Gern können Sie sich auch über unsere Hobbyzucht unter www.hannoveranerzucht-pickbrenner.de informieren
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Courage to the blood was the -devise in the mating from which this typeful colt originated from Fidertanz.
Fidertanz himself had successfully gone all the way to the Grand Prix Sport and can also achieve considerable success as an sire for himself. Thus, not only have more than 50 of his s? men been knotted, so he still has far more than 140 offspring who are successful in the heavy class.
The mother lauric Lauries Crusador xx is probably the full-blooded one who has best practiced the warm-blood breeding. As a full-time student, he has more than 100 offspring who were successful in the heavy class and over 70 son.
A further rearing would possibly be possible with us.

You are also welcome to find out more about our hobby breeding at www.hannoveranerzucht-pickbrenner.de
Deze tekst werd automatisch vertaald.
El coraje a la sangre fue el -ideado en el apareamiento del que este potro mecanografiado se originó de Fidertanz.
El propio Fidertanz había llegado con éxito al Grand Prix Sport y también puede lograr un éxito considerable como señor para sí mismo. Por lo tanto, no sólo más de 50 de sus hombres han sido anudados, por lo que todavía tiene mucho más de 140 crías que tienen éxito en la clase pesada.
La madre lauric Lauries Crusador xx es probablemente la de sangre completa que ha practicado mejor la cría de sangre caliente. Como estudiante de tiempo completo, tiene más de 100 descendientes que tuvieron éxito en la clase pesada y más de 70 hijos.
Una nueva cría posiblemente sería posible con nosotros.

También puede obtener más información sobre nuestra cría de hobby en www.hannoveranerzucht-pickbrenner.de
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Le courage du sang était la devise de l’accouplement d’où ce type de poulains d’étalon de la danse de fider est sorti.
Fidertanz lui-même a réussi à rejoindre le Grand Prix Sport et peut également enregistrer un succès considérable en tant que hérédiste. Ainsi, non seulement 50 de ses fils ont été pris, il a jusqu’à aujourd’hui plus de 140 descendants qui réussissent dans la classe lourde.
Le père de la mère, Lauries Crusador xx, est probablement le b?ne de l’élevage de sang chaud le plus élévant. Ainsi, il a été un enfant de 100 descendants qui ont réussi dans la classe lourde et plus de 70 fils.
Un autre élevage pourrait être possible chez nous.

Vous pouvez également vous renseigner sur notre élevage de loisirs sous www.hannoveranerzucht-pickbrenner.de
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Moed voor het bloed was het motto in de paring waaruit dit typerende veulen van Fidertanz is voortgekomen.
Fidertanz zelf was met succes in de Grand Prix-race gegaan en kan ook als vader voor zichzelf een aanzienlijk succes boeken. Dus niet alleen zijn meer dan 50 van zijn zonen gekroond, dus hij heeft tot op heden meer dan 140 nakomelingen die succesvol zijn in de zware klasse.
De moeder vader Lauries Crusador xx is waarschijnlijk de full-blowner die de warmbloed fokken de st?rksten gepr?gt. Dus hij heeft als een vol voorspelde ?ter meer dan 100 nakomelingen die succesvol waren in de zware klasse en meer dan 70 gek?rte zonen.
Een verdere opfok w?re mogelijk met ons mogelijk.

U bent ook van harte welkom om uzelf te informeren over onze hobby fokken onder www.hannoveranerzucht-pickbrenner.de

Afstamming

plaats

38154 Rhode
Duitsland


Aanbieder

Magnus Pickbrenner
E
38154 Königslutter am Elm OT Rhode
Duitsland
Wij spreken:
 
 
Zwaartepunt
Dressuurpaarden
Recreatiepaarden
Fokpaarden
Rassen
Hannoveraan
Shetland Ponys

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen
sturen over
9 n r
Magnus Pickbrenner
E
38154 Königslutter am Elm OT Rhode
Duitsland
i