vandaag nieuw: 267 | verkocht: 204
c
Inseratsbild
3 Video's
+1 Foto's

Le Vivaldi / hoffnungsvoller Youngster

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 2342907
Plaatsingsdatum: 20-2-2021
€ 5.495
Privé aanbieder
38170 Schöppenstedt
Duitsland
9
+49 (0)17661300356
+49 (0)53323917
Te merken
Afdrukken
r Aanklacht

meer informatieEen van de belangrijkste warmbloed rassen voor de Duitse fokkerij is de Hannoveraan. Zijn ontstaan gaat terug tot aan het oprichten van de stoeterij Celle in Neder-Saksen in 1735. Als fokbasis werden Holsteiner en Engelse volbloeden van groot belang, ze gaven de Hannoveraan hardheid, uithoudingsverm ... Meer over het paarden ras Hannoveraan
Hannoveraan
Warmbloed
Hengst
2 Jaar
Zwart
Dressuur
Hannoveraner Verband

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Spaans
  • Franse
  • Poolse
  • Nederlands
Hier wartet ein 2-jähriger der besonderen Klasse auf seinen Menschen. Typvoll mit hervorragenden Grundgangarten, weiß er sich in seiner lackschwarzen Jacke hervorragend zu präsentieren. Mit viel Raumgriff aus der Hinterhand und einem schönen Bergaufgalopp

lässt sich seine dressurbetonte Entwicklung erkennen, welche durch seinen Vater dem Hengst Le Vivaldi und seinem Großvater Vivaldi abgesichert ist.

Mütterlicherseits sind seine Gene über die nunmehr legendären

Hengste Dancier und De Niro vererbt.

Die Halbschwester zu Vincenzo's

Mutter avancierte zur Prüfungs- und

Schausiegerin und war Teilnehmerin an der Herwart von der Decken Schau.

Vincenzo's Interieur zeichnet sich 

im Besonderen durch sein menschenbezogenes und

freundliches Wesen aus.
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Here a 2-year-old of the special class is waiting for his man. Stylish with excellent basic gaits, he knows how to present himself excellently in his lacquer-black jacket. With a lot of space grip from the backhand and a nice uphill gallop

his dressage-focused development can be seen, which is secured by his father the stallion Le Vivaldi and his grandfather Vivaldi.

On the mother's side, his genes are about the now legendary

Stallions Dancier and De Niro inherited.

The half-sister to Vincenzo's

Mother became an exam and

Show winner.

Vincenzo's interior stands out

in particular through its human-related and

friendly being.
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Aquí un niño de 2 años de la clase especial está esperando a su hombre. Elegante con excelentes marchas básicas, sabe cómo presentarse excelentemente en su chaqueta negra de laca. Con una gran cantidad de agarre del espacio desde el revés y un buen galope cuesta arriba

su desarrollo centrado en la doma se puede ver, que es asegurado por su padre el semental Le Vivaldi y su abuelo Vivaldi.

Por parte de la madre, sus genes son sobre el ahora legendario

Sementales Dancier y De Niro heredados.

La media hermana de Vincenzo

Madre se convirtió en un examen y

Ganador del espectáculo.

Destaca el interior de Vincenzo

en particular a través de sus

ser amigable.
Ce texte a été traduit automatiquement.
Ici, un jeune de 2 ans de la classe spéciale attend son peuple. Typé avec d’excellents styles de marche, il sait parfaitement se présenter dans sa veste noire de peinture. Avec beaucoup de poignée d’espace de l’arrière-main et un beau galop de montagne

on voit son développement dressant, garanti par son père à l’étalon Le Vivaldi et à son grand-père Vivaldi.

De la part des mères, ses gènes sont les gènes des gènes désormais légendaires.

L’étalon Dancier et De Niro sont hérités.

La demi-sœur à Vincenzo’s

Mère est devenue un test et

La gagnante du spectacle.

L’intérieur de Vincenzo se distingue

En particulier, sa dimension humaine et

un être amical.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Hier wacht een 2-jarige van de speciale klas op zijn man. Stijlvol met uitstekende basisgangen, hij weet zich uitstekend te presenteren in zijn lak-zwarte jas. Met veel ruimte grip van de backhand en een mooie opwaartse galop

zijn dressuurgerichte ontwikkeling is te zien, die door zijn vader de hengst Le Vivaldi en zijn grootvader Vivaldi heeft veiliggesteld.

Aan moederszijde gaan zijn genen over de nu legendarische

Hengsten Dancier en De Niro geërfd.

De halfzus van Vincenzo's

Moeder werd een examen en

Toon winnaar.

Vincenzo's interieur valt op

met name door de mens-gerelateerde en

vriendelijk zijn.

Afstamming

plaats

27249 Maasen
Duitsland

Aanbieder

Privé aanbieder
E
38170 Schöppenstedt
Duitsland

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen
sturen over
9 n r
Privé aanbieder
E
38170 Schöppenstedt
Duitsland
i