c
Ezel Ruin 10 Jaar 86 cm Schimmel in Rebersburg, PA
1 video
+15 Foto's

Trevor 9 yr. old 34" Miniature Donkey Gray Gelding

Type advertentie: Veiling paard
advertenties ID: 3488097
Plaatsingsdatum: 22-1-2023
Reclameoproep: 6440
Advertentie opgemerkt: 4
Bieden op veiling
Horsebid,LLC
Needmore, PA 17238 USA
9
+1 (0)717... tonen
Te merken
Afdrukken
r Aanklacht

meer informatieDe ezel hoort tot het geslacht van de paarden, is echter geen ras maar een soort welke uit meerdere ezelrassen bestaat. Al sinds het 10de jaar honderd worden ezels gebruikt als lastdieren. Dit gebeurde vooral in het zuidelijk deel van europa en Noord Afrika. Ezels zijn makkelijk te herkennen aan de ... Meer over het paarden ras Ezel
Ezel
Pony
Ruin
10 Jaar
86 cm
Trail
Recreatief
Mennen
is weidemaatje
geschikt als leerpaard/-pony
is allrounder

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Italiaans
  • Poolse
  • Zweedse
  • Spaans
  • Franse
  • Nederlands
Deze tekst werd automatisch vertaald.
MEIN Traumpony Vitrine 

Happening jetzt bis Montag | 23. Januar - EXKLUSIV auf der Website von PonyBid erhältlich!

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie www.ponybid.com

VERSENDERKONTAKT: Equestrian Dreams 814-470-0371
ORT: Rebersburg, PA
RASSE: Zwergesel
REGISTRIERT: Nein
FARBE: Grau
HÖHE: 34"
ALTER: 9
GESCHLECHT: Wallach

Unsere Familie fühlt sich absolut geehrt und freut sich, Ihnen Trevor vorzustellen,
Trevor ist ein 9-jähriger Mini-Eselwallach, der 34 "groß ist, Trevor ist absolut unwirklich und unglaublich!! Er hat die freundlichste Persönlichkeit, die Sie jemals in einem Esel finden werden und super schlau!!!
Er ist die wahre Definition von pleite und Anfänger sicher, lassen Sie sich von diesem süßen kleinen Kerl zeigen, was für ein absolutes Haustier und gebrochener Esel er ist, Trevor ist pleite, um zu reiten und zu fahren, Trevor war auf Wanderritten und wurde in Paraden gefahren. Selbst die Hüpfbälle und Planen schrecken diesen Kerl nicht ab
Er wird bergauf oder bergab durch die Bürste über Baumstämme gehen, er war sogar in unserem örtlichen Sattelladen, dieser hübsche Kerl hat alles gesehen, Trevor steht perfekt zu Hitch zum Wagen und steht sehr gut zum Sattel und Montieren. dieser Kerl hat den süßesten Galopp, den man sich wünschen kann, reite ihn jeden Tag oder jeden zweiten Monat oder einmal im Jahr er bleibt immer derselbe, egal was passiert, er ist definitiv in deiner Tasche, er hat einen Smoot Walk-Trab-Galopp, wenn mir jemand gesagt hätte, dass er so trainiert werden kann, hätte ich es nicht geglaubt, aber schau dir sein Video an und du wirst sehen!! Jungs, wenn Sie etwas sehr seltenes wollen, super sicher und sanft für Anfänger, suchen Sie nicht weiter, er ist der wahre Deal Trevor ist auf dem neuesten Stand auf Wurm-Coggins und Impfstoffe sowie Hufschmied. Wir helfen Ihnen, den Versand überall in den Vereinigten Staaten zu arrangieren.
Verpassen Sie diesen einmaligen Esel nicht!!!!!
Trevor versteht sich gut mit anderen Ponys und Pferden, keine Laster oder schlechte Angewohnheiten, er lädt leicht und Anhänger gut.
Wenn Sie Fragen haben oder diesen Kerl persönlich treffen möchten, rufen Sie uns bitte an, Ruthie @ Equestrian Dreams 814-470-0371.
MY Dream Pony Showcase 

Happening now thru Monday | January 23 - Available EXCLUSIVELY on PonyBid's website!

For more details and to register, visit www.ponybid.com

CONSIGNOR CONTACT: Equestrian Dreams 814-470-0371
LOCATION: Rebersburg, PA
BREED: Miniature Donkey
REGISTERED: No
COLOR: Gray
HEIGHT: 34"
AGE: 9
GENDER: Gelding

Our family is absolutely honored and delighted to introduce you to Trevor,
Trevor is a 9-year-old mini donkey gelding standing 34" tall , Trevor is absolutely unreal and unbelievable!! He has the friendliest personality you'll ever find in a donkey and super smart!!!
He is the true definition of broke and beginner safe let this cute little dude show you what an absolutely pet and broke donkey he is, Trevor is broke to ride and drive, Trevor has been on trail rides and been driven in parades. Even the bouncy balls and tarps don't faze this guy
he will go uphill or downhill through the brush over logs he has even been to our local tack shop this handsome dude has seen it all , Trevor stands perfectly to Hitch to the cart and stands very well to saddle and mount. this dude has the cutest canter you could ask for, ride him everyday or every other month or once a year he always stays the same no matter what, he is definitely in your pocket, he has a Smoot walk-trot-canter , if somebody would have told me that it donkey can be trained like this I would have not believed it but watch his video and you will see!! guys if you want something very rare super safe and gentle for beginners look no further he is the real deal Trevor is up to date on wormer- Coggins and vaccines as well as farrier. we will help arrange shipping anywhere in the United States.
Don't miss this once in a lifetime donkey!!!!!
Trevor gets along well with other ponies and horses, no vices or bad habits, he loads easy and trailers well.
If you have any questions or you would like to come and meet this guy in person, please feel free to call us, Ruthie @ Equestrian Dreams 814-470-0371.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
MIJN Dream Pony Showcase 

Nu tot en met maandag | 23 januari - EXCLUSIEF beschikbaar op de website van PonyBid!

Ga voor meer informatie en om u te registreren naar www.ponybid.com

CONTACTPERSOON AFZENDER: Equestrian Dreams 814-470-0371
LOCATIE: Rebersburg, PA
RAS: Miniatuur Ezel
GEREGISTREERD: Nee
KLEUR: Grijs
HOOGTE: 34"
LEEFTIJD: 9
GESLACHT: Ruin

Onze familie is absoluut vereerd en verheugd om u kennis te laten maken met Trevor,
Trevor is een 9-jarige mini ezel ruin die 34" lang is, Trevor is absoluut onwerkelijk en ongelooflijk!! Hij heeft de vriendelijkste persoonlijkheid die je ooit in een ezel zult vinden en superslim!!!
Hij is de ware definitie van brak en beginners veilig laat deze schattige kleine kerel je laten zien wat een absoluut huisdier en gebroken ezel hij is, Trevor is blut om te rijden en te rijden, Trevor is op trailritten geweest en is in parades gereden. Zelfs de stuiterballen en zeildoeken doen deze man niet verbleken
hij zal bergop of bergafwaarts gaan door de borstel over boomstammen hij is zelfs naar onze lokale zadelwinkel geweest deze knappe kerel heeft het allemaal gezien, Trevor staat perfect om te liften aan de kar en staat heel goed om te zadelen en te monteren. deze kerel heeft de leukste galop die je zou kunnen vragen, rijd hem elke dag of om de maand of een keer per jaar hij blijft altijd hetzelfde, wat er ook gebeurt, hij zit zeker in je zak, hij heeft een Smoot stap-draf-galop, als iemand me zou hebben verteld dat het ezel zo kan worden getraind, zou ik het niet hebben geloofd, maar bekijk zijn video en je zult zien!! jongens als je iets heel zeldzaams super veilig en zachtaardig voor beginners wilt, zoek dan niet verder hij is de echte deal Trevor is op de hoogte van wormer- Coggins en vaccins evenals hoefsmid. we zullen helpen bij het regelen van verzending overal in de Verenigde Staten.
Mis deze once in a lifetime ezel niet!!!!!
Trevor kan goed overweg met andere pony's en paarden, geen ondeugden of slechte gewoonten, hij laadt gemakkelijk en trailert goed.
Als je vragen hebt of als je deze man persoonlijk wilt ontmoeten, bel ons dan gerust, Ruthie @ Equestrian Dreams 814-470-0371.

Aanbieder

Horsebid,LLC
E
Needmore, PA 17238
USA
Homepage: horsebidllc

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen

Verdere advertenties van de aanbieder

9 n r
Horsebid,LLC
E
Needmore, PA 17238
USA
i