Europa's grootste online paardenmarkt

Schicke Connemara Stute aus bester Sportlinie

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Video's
+16 Foto's
Paard te koop
ID: 1442745
€ 2.200
Connemara
Merrie
1 Jaar
148 cm, Geschatte stokmaat
Rood schimmel
6-8-2018
Sophie Graefin Maltzan
mevrouw Sophie Graefin Maltzan
N91 PF75 Westmeath Irland Ierland
9
+353 (0)353857034201
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Meer advertenties (32)
DUNLEWEY RUBUS
Paard te koop
1442745
€ 2.200
Connemara
Merrie
1 Jaar
148 cm
Rood schimmel
Eventing
Recreatief
Springen
plaats
n91pf75 moyvore
Ierland

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Der Vollbruder der Mutter springt in Daenemark Grand Prix: Dunlewey Roller.
Vollschwester Dunlewey Ribes wird als Jagd Pony in der Hardt Meute eingesetzt
Hallb bruder Dunlewey Rabbit als Allrounder Familien Sport Pony in Muenchen
Eine im Typ stehende kleine Stute. Schauen sie sich Ihre Aufzucht und `Familie auf unserem fb page an.
Dieses huebsche und Neugierige Stutfohlen wird voraussichtlich ein Stockmass von 148 erreichen.

Connemaras aus natuerlicher Aufzucht in Irland
Wir bieten unseren Pferden artgerechte Haltung im HerdenVerband. Dadurch werden Sie extrem sozial vertraeglich und sehr trittsicher.
Unsere Weiden sind Glyphosat frei, die meisten Weiden werden garnicht geduengt dadurch haben wir einen hohen Anteil von Wildkraeutern. Wir machen auch unser eigenes Heu fuer die Winter Zufuetterung und die aufgestallten Pferde. Waehrend der Aufzucht laufen die Pferde mit Altersgenossen auf riesigen Weiden.
Sie werden regelmaessig gewurmt und erhalten 3 Tetanus Imfungen in 3 Jahren.
Unsere Fohlen werden auf der Weide geboren, der Hengst ist auch dabei.
Ende des Jahres setzten wir die Fohlen ab, machen sie halfter fuehrig, verladen sie, stallen sie auf, fuettern ihnen Muesli und putzen. Sie lernen Elektische Zaeune kennen, Hunde und Bauernhof leben.
Danach gehen Sie wieder ganzjaehrig auf die Weide bis zum leichten anreiten. 
Ponies reiten wir meistens erst als 4 Jaehrige an, die Mischlinge aber schon als 3 Jaehrige. Sie werden dann longiert, gelogreint und auf der Strasse und auf dem Feld geritten. Nicht auf dem Platz.
Nach einer 9 Monats pause kommen Sie als 4 Jaehrige wieder in den Stall. Sie gehen Sie erste Turniere/ Jagden fuer 4 Monate und Pausieren dann wieder  auf unseren grossen Weiden.
Als 5 Jaehrige faengt dann der Ernst des Lebens an. Sie kriegen aber trotzdem noch 4 Monate Pause im Herden Verband.
Unsere Pferde haben deswegen einen super Charakter und sind sehr trittsicher- bedingt durch die Aufzucht auf unseren naturbelassen Weiden.
Die Pferde werden alle regelmaessig entwurmt. Sie sind auch Tetanus geimpft.
Wir haben dieses Jahr circa 15 Connemara  und Connemara Mischlings Fohlen zu verkaufen. Auch Jaehrlinge und ZweiJaehrige. 
Wir verkaufen regelmaessig Pferde nach Deutschland und koennen Ihnen gerne Referenzen von unseren Deutschen Kunden geben.
Die Guinness Familie zuechtet seit ueber 50 Jahren Pferde und Ponies fuer die Jagd und Vielseitigkeit.
Gerne koennen Sie die Pferde vor Ort ausprobieren, unser Gestuet liegt 80km westlich von Dublin Airport.
Wir organisieren fuer Sie den Transport nach Deutschland. Transport kosten nach Osnabrueck sind circa € 800, nach Muenchen € 1100. incl Uebernachtung(en) und Tierarzt check. excl. Steuern.
Wir sprechen Deutsch, bei Fragen rufen Sie uns doch einfach an Sophie Graefin Maltzan: 00353 857 034 201 Mehr Info ueber das Gestuet in Irland auf unser fb Seite: https://www.facebook.com/HalstonStud/photos/? tab=album&album_id=472813722882403  Gestuet in England: http://www.biddesdenstud.co.uk/
This text has been translated automatically.
In Denmark, the mother's full brother jumps Grand Prix: Dunlewey roller.
Full sister of Dunlewey Ribes as a pony Pack hunting in the Hardt
Hallb brother Dunlewey rabbit as an all-rounder families sport pony in Munich
A small Mare standing in the type. Check your rearing and ' family on our fb page at.
This pretty and curious filly is expected to reach a high of 148.

Connemara from natural breeding in Ireland
We offer our horse welfare in the HerdenVerband. This way, you become extremely socially and very sure-footed.
Our pastures are free of glyphosate, the most pastures are not fertilized as a result we have a high proportion of wild herbs. We do also our own hay for winter feed and to make horses. During the rearing horses with their peers on huge Willow run.
You are gewurmt regularly and get 3 tetanus also in 3 years.
Our foals are born on pasture, the Stallion is also there.
At the end of the year we sold the foals, make them fuehrig Halter, loaded it, stall them up, feeding them cereal and clean. Learn electrical know fences, dogs and farm living.
Then go again all year round on the pasture to the light riding on.
Ponies we ride on only as a 4-year-old, the hybrids but as a 3-year-old. You are then longiert, gelogreint and ridden on the street and on the field. Not on the course.
After a 9 month break as a 4 year old, please come back to the stable. You go first tournaments / hunts for 4 months and pause again on our large pastures.
The serious side of life then begins as a 5-year-old. You can get but still 4 months of break in the herds Association.
Our horses have a great character that is why and are very trittsicher-caused by the raising of our natural pastures.
The horses are all regularly wormed. They are also tetanus vaccination.
We have to sell approximately 15 Connemara and Doolin hybrid foals this year. Also yearlings and two.
We regularly sell horses to Germany and can give you like from our German customer references.
The Guinness family breeds horses and ponies for over 50 years for the hunting and versatility.
Like to try out the horses on the ground, our stud is located 80 km west of Dublin Airport.
We organize the transport to Germany. Transport cost to Osnabrück are approximately € 800, Munich € 1100th incl night (s) and vet check. Excl. Taxes.
We speak German, if you have questions call us Countess Maltzan just Sophie: 00353 857 034 201 more info on the stud farm in Ireland on our fb page: https://www.facebook.com/HalstonStud/photos/? tab = album & album_id472813722882403 = stud in England: http://www.biddesdenstud.co.uk/
Deze tekst werd automatisch vertaald.
In Denemarken is de volle broer van de moeder springt Grand Prix: Dunlewey roller.
Volle zus van Dunlewey Ribes als een pony Pack jacht in de Hardt
Hallb broer Dunlewey konijn als een all-rounder gezinnen sport pony in München
Een kleine Mare staan in het type. Controleer uw fokken en ' familie op onze fb-pagina op.
Dit mooie en nieuwsgierige merrietje naar verwachting bereiken een hoogtepunt van 148.

Connemara van natuurlijke fokken in Ierland
Wij bieden onze paard-welzijn in de HerdenVerband. Op deze manier word je erg sociaal en zeer sure-footed.
Onze weiden zijn vrij van glyfosaat, het meest weiden zijn niet bevrucht wordt dientengevolge hebben wij een groot aantal wilde kruiden. We doen ook onze eigen hooi voor winter voeden en paarden. Tijdens het fokken paarden met hun leeftijdsgenoten op enorme Willow uitvoeren.
U bent gewurmt regelmatig en krijg 3 tetanus ook in 3 jaar.
Onze veulens zijn geboren op de weide, de hengst is er ook.
Aan het einde van het jaar dat we de veulens verkocht, maken ze fuehrig Halter, geladen, kraam hen omhoog, voederen granen en schoon. Leren elektrische hekken, honden en boerderij leven weten.
Ga dan naar het licht rijden op weer hele jaar door op de weide.
Pony's we rijden op alleen als een 4-jarige, de hybriden, maar als een 3-jarige. U bent dan longiert, gelogreint en gereden op straat en op het veld. Niet op de cursus.
Kom terug naar de stal na een onderbreking van 9 maand als een 4 jaar oud. Je eerste toernooien / jaagt voor 4 maanden en pauze weer op onze grote weiden.
De serieuze kant van het leven dan begint als een 5-jarige. U kunt krijgen maar nog 4 maanden van pauze in de beslagen Association.
Onze paarden hebben een geweldig karakter, dat is waarom en zijn zeer trittsicher-veroorzaakt door de verhoging van onze natuurlijke weiden.
De paarden zijn allemaal regelmatig ontwormd. Ze zijn ook tetanus vaccinatie.
We hebben om te verkopen van ongeveer 15 Connemara en Doolin hybride veulens van dit jaar. Ook Jaarse en twee.
We kan regelmatig paarden verkopen naar Duitsland en u als van onze Duitse klant referenties.
De familie Guinness fokt paarden en pony's voor meer dan 50 jaar voor de jacht en veelzijdigheid.
Net als te proberen de paarden op de grond, is onze stoeterij ligt 80 km ten westen van Dublin Airport.
Wij organiseren het vervoer naar Duitsland. De kosten van het transport naar Osnabrück zijn ongeveer € 800, München € 1100th incl nacht (s) en dierenarts controle. Excl. Belastingen.
We spreken Duits, hebt u vragen Bel ons gewoon Sophie gravin Maltzan: 00353 857 034 201 meer info op de stoeterij boerderij in Ierland op onze fb-pagina: https://www.facebook.com/HalstonStud/photos/? tabblad = album & album_id472813722882403 = stud in Engeland: http://www.biddesdenstud.co.uk/

AfstammingSophie Graefin Maltzan

mevrouw Sophie Graefin Maltzan
Halston Halston
N91 PF75 Westmeath Irland Ierland
+353 (0)353857034201
Wij spreken:  de
N91%20PF75%20westmeath-irland
Meer advertenties (32) b
Goud
met video
Connemara, Merrie, Veulen (06/2018), 155 cm, Rood schimmel
V: PERSIFLAGE AA | MV: ASHFIELD PLOVER

Eventing - Recreatief - Springen - Jacht
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91pf75
moyvore
€ 1.800
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Ruin, 9 Jaar, 148 cm, Donkerbruin
V: DUNLEWEY GARGANEY | MV: MUSICAL PURSUIT

Eventing - Dressuur - Springen - Jacht
Sophie Graefin Maltzan
GB-sp119ds
hampshire
€ 14.000
Advertentie bewaren
Goud
Connemara, Ruin, 9 Jaar, 143 cm, Bruin
V: BALLYBEG JJ | MV: DUNLEWEY RIGMAROLE

Jacht - Springen - Eventing
Sophie Graefin Maltzan
GB-SP11 9DS
Biddesden, Wiltshire
€ 6.000
Advertentie bewaren
Goud
met video
Irish sport horse, Ruin, 12 Jaar, 175 cm, Schimmel
V: GOLDEN LARIOT TB

Jacht
Sophie Graefin Maltzan
IE-N91 PF75
moyvore westmeath
€ 9.500
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Merrie, 1 Jaar, 155 cm, Vos
V: KIRRIN MALACHI | MV: MUSICAL PURSUIT VB

Eventing - Dressuur - Springen
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91 pf75
moyvore
€ 2.500
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Merrie, Veulen (05/2018), 160 cm, Vos
V: PERSIFLAGE AA | MV: ASHFIELD PLOVER

Eventing - Springen - Jacht
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91pf75
moyvore
€ 2.000
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Merrie, 7 Jaar, 148 cm, Blauwschimmel
V: SALVELINUS ANGLO ARAB | MV: DUNLEWEY RIGMAROLE

Eventing - Springen - Jacht
Sophie Graefin Maltzan
IE-N91 PF75
moyvore westmeath
€ 9.500
Advertentie bewaren
Goud
met video
Irish sport horse, Merrie, 6 Jaar, 160 cm, Donkerbruin
V: WINDGAP BLUE IRISH DRAFT

Jacht - Dressuur - Hunter - Eventing
Sophie Graefin Maltzan
IE-N91 PF75
moyvore westmeath
€ 7.000
Advertentie bewaren
Goud
met video
Irish sport horse, Ruin, 6 Jaar, 160 cm
V: SALVELINUS ANGLO ARAB

Jacht - Recreatief - Hunter - Eventing
Sophie Graefin Maltzan
IE-11111111
Moyvore/ Mullingar
€ 8.500
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Hengst, 2 Jaar, 148 cm, Lichtbruin
V: KIRRIN MALACHI | MV: MONAGHANSTOWN FRED

Eventing - Recreatief - Jacht
IE-N91 PF75
moyvore westmeath
€ 3.800
Advertentie bewaren
Goud
met video
Irish sport horse, Merrie, 4 Jaar, 164 cm, Donkerbruin
V: SIRILIO TB | MV: FLAGMOUNT DIAMOND

Eventing - Dressuur - Springen
Sophie Graefin Maltzan
IE-N91 PF75
Moyvore Westmeath
€ 8.500
Advertentie bewaren
Goud
Connemara, Merrie, Veulen (07/2018), 159 cm, Palomino
V: PERSIFLAGE | MV: ASHFIELD PLOVER

Eventing - Dressuur - Recreatief - Springen
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91 pf75
moyvore
€ 2.100
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Merrie, 1 Jaar, 155 cm, kan schimmel zijn
V: PERSIFLAGE AA 3* EVENTER | MV: ASHFIELD PLOVER CONNEMARA

Eventing - Recreatief - Springen - Jacht
Sophie Graefin Maltzan
IE-N91 PF75
Halston Moyvore
Prijscategorie A
tot € 2.500

Advertentie bewaren
Goud
met video
Irish sport horse, Merrie, 6 Jaar, 164 cm, Donkerbruin
V: SIRILLIO TB | MV: DOW JONES COURCEL SF

Eventing - Dressuur - Springen
Sophie Graefin Maltzan
IE-N91 PF75
moyvore westmeath
€ 13.000
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Hengst, 1 Jaar, 148 cm, Roan-Red
V: KIRRIN MALACHI | MV: MONAGHANSTOWN FIONN

Dekken - Recreatief - Springen - Eventing
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91pf75
moyvore
€ 3.000
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Ruin, 1 Jaar, 148 cm, Bruin
V: KIRRIN MALACHI | MV: MONAGHANSTOWN FRED

Eventing - Recreatief - Springen
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91 pf75
Halston moyvore
€ 2.200
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Ruin, 4 Jaar, 165 cm, kan schimmel zijn
V: SIRILIO VOLLBLUT | MV: WESTSIDE MIRAH CONNEMARA

Jacht - Recreatief - Springen - Eventing
Sophie Graefin Maltzan
IE-0n91
pf75
€ 7.500
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Merrie, 1 Jaar, 148 cm, Appelschimmel
V: KIRRIN MALACHI

Eventing - Recreatief - Fokken - Jacht
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91 pf75
Mullingar
€ 2.500
Advertentie bewaren
Goud
Connemara, Merrie, Veulen (05/2018), 160 cm, Schimmel
V: PERSIFLAGE AA | MV: DUNLEWEY RIGMAROLE

Eventing - Dressuur - Recreatief - Springen
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91 pf75
Westmeath, Irland
€ 2.500
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Merrie, Veulen (05/2018), 148 cm
V: KIRRIN MALACHI | MV: ASHFIELD PLOVER

Eventing - Recreatief - Springen - Jacht
Sophie Graefin Maltzan
IE-53113
Westmeath, Irland
Prijscategorie A
tot € 2.500

Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Ruin, 1 Jaar, 160 cm, Palomino
V: PERSIFLAGE AA | MV: ASHFIELD PLOVER

Eventing - Dressuur - Springen
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91 pf75
moyvore
€ 3.000
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Hengst, Veulen (05/2018), 162 cm, Palomino
V: PERSIFLAGE AA | MV: ASHFIELD PLOVER

Eventing - Recreatief - Springen - Jacht
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91pf75
moyvore
€ 2.400
Advertentie bewaren
Goud
met video
Anglo-Arabier, Merrie, Veulen (05/2018), 160 cm, Vos
V: PERSIFLAGE AA | MV: ASHFIELD PLOVER

Eventing - Recreatief - Springen - Jacht
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91pf75
moyvore
€ 1.600
Advertentie bewaren
Goud
Anglo-Arabier, Merrie, Veulen (07/2018), 159 cm, Palomino
V: PERSIFLAGE AA | MV: ASHFIELD PLOVER

Eventing - Dressuur - Recreatief - Springen
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91pf75
moyvore
€ 2.100
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Merrie, 2 Jaar, 154 cm, Appelschimmel
V: KIRRIN MALACHI | MV: DUNLEWEY RIGMAROLE

Eventing - Mennen - Hunter - Show
Sophie Graefin Maltzan
IE-N91 PF75
moyvore westmeath
€ 2.900
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Merrie, Veulen (05/2018), 148 cm, Bruin
V: PERSIFLAGE | MV: DUNLEWEY RIGMAROLE

Eventing - Recreatief - Springen - Jacht
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91pf75
moyvore
€ 1.500
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Ruin, 2 Jaar, 148 cm, Bruin
V: DOLAN PETE | MV: ASHFIELD PLOVER

Springen - Mennen - Eventing
Sophie Graefin Maltzan
IE-N91 PF75
moyvore westmeath
€ 2.400
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Merrie, 2 Jaar, 148 cm, Rood schimmel
V: KIRRIN MALACHI CONNEMARA | MV: CATAMARAN

Eventing - Recreatief - Springen - Jacht
Sophie Graefin Maltzan
IE-N91 PF75
Moyvore westmeath
Prijscategorie B
€ 2.500 tot 5.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Hengst, Veulen (05/2018), 148 cm, Schimmel
V: KIRRIN MALACHI | MV: STRADBALLY BILL

Eventing - Dressuur - Springen
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91pf75
moyvore
€ 1.700
Advertentie bewaren
Goud
met video
Irish sport horse, Ruin, 1 Jaar, 167 cm, Bruin
V: PERSIFLAGE | MV: FLAGMOUNT DIAMOND

Eventing - Dressuur - Springen
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91 pf75
moyvore
€ 3.900
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Ruin, 1 Jaar, 155 cm, Bruin
V: KIRRIN MALACHI

Eventing - Dressuur - Recreatief - Springen
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91 pf75
moyvore
€ 2.000
Advertentie bewaren
Goud
met video
Connemara, Merrie, 4 Jaar, 147 cm, Appelschimmel
V: DOLAN PETE | MV: STRADBALLY BILL

Eventing - Recreatief - Springen - Jacht
Sophie Graefin Maltzan
IE-n91 pf75
Moyvore/ Mullingar
€ 4.000
Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

Paardenverzekering voor:

Een dienstverlening van de EFO

meer informatieUit de provincie Connaught in West-Ierland komt het wendbare en getalenteerde Connemara-Pony. Men vermoedt dat de wild levende pony´s in Ierland Arabieren bloed hebben, in 1588 heeft een Spaans Galjoen een schipbreuk gehad voor de kust van Ierland hierop waren paarden aanwezig, waarschijnlijk zijn d ...meer
9 n r
i