Europa's grootste online paardenmarkt

Springpferd,Juniorenpferd,Freizeitpferd,Umsteigerpferd M gewonnen

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
1 video
+3 Foto's
Paard te koop
ID: 1597474
Prijscategorie E
€ 15.000 tot 25.000

Westfaal
Ruin
10 Jaar
174 cm, Stokmaat
Bruin
6-2-2019
Privé aanbieder
26897 Esterwegen
Duitsland
9
+49 (0)1743479070
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Corentinus
Paard te koop
1597474
Prijscategorie E
€ 15.000 tot 25.000
Westfaal
Ruin
10 Jaar
174 cm
Bruin
Springen
tot GP klaar
Z en ZZ geplaatst
Westfälisches Pferdestammbuch e.V.

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
EZum Verkauf steht mein ca. 1,74m großer 10 jähriger Wallach von Clinton x Cassini 1.
Er er hat L und M Springen gewonnen bis M** platziert und S null gelaufen. Seit Januar 2016 ist er in meinem Besitz war in der Zeit weder krank noch hat er gelahmt.

Absoluter Schatz im Umgang. Super brav. Will keinen falschen Schritt machen. Selbst von meiner 11 jährigen Nichte zu reiten.

Super Pferd für den Umstieg. Wirklich selbst von Anfänger zu reiten.

Will immer auf die andere Seite und nicht stehen bleiben.

Cory steht anders, als normal,  was ihn aber in keinerlei Hinsicht beeinträchtigt, deswegen auch weit unter Wert zu verkaufen! Bilder habe ich mit hinzugefügt da kann man es dann sehen.

Kennt Trecker, Hunde, Kinder... halt alles was so im alltäglichen Leben um einen herum passiert.

Absolut kein MUSS Verkauf.

Er kann jederzeit probegeritten werden nach Absprache.

Kein Ratenzahlung und kein zur Verfügung stellen!
This text has been translated automatically.
Éto sale my 1, 74 m 10 year old gelding by Clinton is x Cassini 1.
He L and M jumping won up to M * placed and S zero run. Since January 2016 is neither sick was in my possession at the time nor has he gelahmt.

An absolute treasure in dealing. Super good. Want to make no false step. Even my 11 year old niece to ride.

Super horse for the transition. Really even beginner to ride.

Always on the other side and not want to stand still.

Cory is different than normal, what affected him but not in any respect so far under value for sale! I've added with images because you can see it then.

Trek, dogs, knows children... everything what so in everyday life one happening around.

Absolutely not a must sell.

He can test are ridden at any time by appointment.

No payment and no available place!
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Venta de éto mi 1, 74 m 10 años capado por Clinton es x 1 de Cassini.
Que L y M salto ganaron hasta M * colocado y ejecutar S cero. Desde enero de 2016 es ni enfermos estaba en mi posesión en el tiempo ni se gelahmt.

Una joya absoluta en el trato. Super bueno. Quiere no hacer ningún paso en falso. Incluso mi sobrina de 11 año de edad para viajar.

Caballo estupendo para la transición. Principiante realmente incluso a montar.

Siempre en el otro lado y no quiere quedarse quieto.

Cory es lo pero en ninguna manera afecta diferentemente que normal, para la venta hasta ahora bajo valor! He agregado imágenes porque se puede ver a continuación.

Sabe de Trek, perros, niños... todo lo que en el suceso de una vida cotidiana alrededor de.

Absolutamente no debe vender.

Puede probar son montadas en cualquier momento previa cita.

¡No pago y no hay lugar disponible!
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Éom verkoop mijn 1, 74 m 10-jarige ruin van Clinton is x Cassini 1.
Hij L en M springen won tot M * geplaatst en S nul uitvoeren. Sinds januari 2016 is noch ziek was in mijn bezit op het moment, noch heeft hij gelahmt.

Een absolute schat in de omgang. Super goed. Wil geen misstap. Zelfs mijn 11-jarige nichtje te rijden.

Super paard voor de overgang. Echt zelfs beginner te rijden.

Altijd aan de andere kant en niet stil te staan.

Cory is anders dan normaal, wat hem beïnvloed maar niet in enig opzicht tot nu toe onder waarde te koop! Ik heb met afbeeldingen toegevoegd, omdat u dan kunt zien.

Trek, honden, kinderen... weet alles wat zo in het dagelijks leven een gebeuren rond.

Absoluut niet een must verkopen.

Hij kan testen op afspraak op elk gewenst moment worden gereden.

Geen betaling en geen beschikbare plaats!
plaats
26897 Esterwegen
Duitsland

Afstamming

26897 Esterwegen Duitsland
+49 (0)1743479070
26897%20esterwegen-

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

meer informatieDe oorsprong van het Westfaalse paard fokken ligt samen met de oprichting van de stoeterij in Warendorf in 1826. De fokvereniging zelf is pas opgericht in 1094. Tot aan het einde van de tweedewereldoorlog werden er voornamelijk paarden gefokt die in het zware werkpaardtype staan. Deze paarden werden ...meer
9 n r
i