Europa's grootste online paardenmarkt

Tochter aus gutem Haus sucht Familienanschluss

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Video's
+7 Foto's
Paard te koop
ID: 1468564
€ 1.999 vraagprijs
Westfaal
Merrie
19 Jaar
170 cm, Stokmaat
Donkerbruin
22-1-2019
Privé aanbieder
91564 Neuendettelsau
Duitsland
9
+49 (0)16099178570
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Document (3)
Aanbieder
DEBBY 96
Paard te koop
1468564
€ 1.999 vraagprijs
Westfaal
Merrie
19 Jaar
170 cm
Donkerbruin
Dressuur
M klaar
L geplaatst
Recreatief
Fokken
Westfälisches Pferdestammbuch e.V.

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
Debby besticht durch ihr ruhiges, ausgeglichenes Wesen. Egal ob Wasser, Plastikplanen oder Traktoren, bleibt sie immer die Ruhe selbst. In unserer aktuellen Pferdeherde steht sie harmonisch mit 3 anderen Pferden zusammen, aber sie ist der Chef. Sie ist eine Expertin im Bereich der Bodenarbeit, kann einige zirzensische Figuren, und liebt diese Interaktionen mit dem Zweibeiner. Sie überzeugt mit drei schönen Grundgangarten, ist leicht zu sitzen und befindet sich auf einem guten A-Niveau sowohl in der Dressur als auch im Springen. Allerdings wird sie sehr stark, da muss geschickt gearbeitet werden, um gut zum Sprung reiten zu können. In der Dressur will sie nicht zu etwas gezwungen werden, was sie nicht tun kann, wenn der Reiter Fehler macht. Dies zeigt sie dann auch sehr deutlich. Somit das perfekte Lehrpferd. Sie läßt sich nur über Gewicht und Bein gut reiten. Im freien Gelände braucht sie einen unerschrockenen, erfahrenen und starken Reiter. Ängstliche und unerfahrene Reiter sollten mit ihr besser in der Reitbahn bleiben. Wir wünschen uns für Debby einen Platz mit Familienanschluss. Auch als Schulpferd wäre sie geeignet, sofern sie unter fachlich versierter Aufsicht eingesetzt und regelmäßig vernünftig Korrektur geritten wird und viel Abwechslung bekommt. Sie ist auch mit ihren 19 Jahren noch ein tolles Pferd für die ganze Familie und soll einen guten und verantwortungsvollen Endplatz bekommen.
Der Preis ist offen verhandelbar. Interessenten können sie gern nach Absprache probieren und dann ein realistisches Preisangebot abgeben. Händler und Schnäppchenjäger haben definitiv keine Chance. Wir werden den Platz, an dem sie zukünftig leben soll, auf jeden Fall auch vorher anschauen. Der Verkauf ist kein Zwangsverkauf! Deshalb wird sie nur in wirklich gute Hände, die es verstehen, mit ihr umzugehen, abgegeben. Sie soll ein Familienmitglied bleiben und nicht als Gebrauchsgegenstand und Sportgerät herhalten, denn das hat sie nicht verdient.


 
This text has been translated automatically.
Debby impresses with her quiet, balanced nature. No matter whether water, plastic sheeting or tractors, she is always calm. In our current herd them harmoniously stands together with 3 other horses, but she 's the boss. She is an expert in the field of ground work, can some of his figures, and loves these interactions with the bipeds. She convinces with three beautiful gaits, is easy to sit and is located on a good A level both in dressage and jumping. But she is very strong, there must skillfully worked are, to ride well to jump. In dressage she wants to be, not forced into anything what not can do when the rider makes mistakes. This then also very clearly shows it. Thus the perfect lesson horse. She can be good ride only on weight and leg. In open terrain, it needs a strong, fearless and experienced riders. Timid and inexperienced riders should be better in the stables with her. We want a place with family connection for Debby. As a school horse, it would be suitable, provided that she are under the supervision of highly experienced is used and regularly reasonable correction ridden and gets plenty of variety. She is a great horse for the whole family with its 19 years and is supposed to get a good and responsible end place.
The price is negotiable open. Interested parties may like to try them after consultation and then give a realistic price range. Dealers and bargain hunters have definitely no chance. We will look at the place, where she should live in the future, also previously in any case. The sale is not a forced sale! Therefore it is emitted only in really good hands that are able to deal with it. She should remain a member of the family and not serve as a commodity and sports equipment, because that doesn't deserve it.


Deze tekst werd automatisch vertaald.
Debby en imponeert met haar rustige, evenwichtige aard. Het maakt niet uit of water, kunststof in vellen of trekkers, ze altijd is kalm. In onze huidige kudde hen harmonieus staat samen met 3 andere paarden, maar ze is de baas. Ze is een expert op het gebied van grond werk, kan sommige van zijn cijfers, en houdt deze interacties met de bipeds. Ze overtuigt met drie mooie gangen, is gemakkelijk om te zitten en is gelegen op een goede een niveau zowel in dressuur en springen. Maar ze is erg sterk, er moet vakkundig gewerkt worden, te goed om te gaan rijden. In de dressuur wil ze echter niet gedwongen in iets wat niet kan doen wanneer de ruiter fouten maakt. Deze dan ook duidelijk zeer het. Dus de perfecte Les paard. Ze kunnen goede rit alleen op gewicht en been. In open terrein moet het een sterke, onverschrokken en ervaren renners. Timide en onervaren ruiters moeten beter worden in de stallen met haar. Wij willen een plaats met familie aansluiting voor Debby. Als een paard van de school, het zou geschikt, mits ze onder toezicht van ervaren is gebruikt en regelmatig redelijke correctie gereden en krijgt veel variatie. Ze is een geweldig paard voor het hele gezin met haar 19 jaar en wordt verondersteld om een goede en verantwoorde einde plaats.
De prijs is onderhandelbaar open. Belanghebbende partijen willen proberen hen na overleg en geef een realistische prijsklasse. Dealers en koopjesjagers, opgelet hebben zeker geen kans. We zullen kijken naar de plaats, waar ze in de toekomst ook eerder in ieder geval leven moet. De verkoop is niet een gedwongen verkoop! Daarom wordt het uitgestoten alleen in echt goede handen, die kunnen behandelen. Ze moet een lid van de familie blijven en niet dienen als een grondstof en sport apparatuur, omdat die het niet verdienen.


plaats
91572 Bechhofen
Duitsland

Afstamming

91564 Neuendettelsau Duitsland
+49 (0)16099178570
91564%20neuendettelsau

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

meer informatieDe oorsprong van het Westfaalse paard fokken ligt samen met de oprichting van de stoeterij in Warendorf in 1826. De fokvereniging zelf is pas opgericht in 1094. Tot aan het einde van de tweedewereldoorlog werden er voornamelijk paarden gefokt die in het zware werkpaardtype staan. Deze paarden werden ...meer
9 n r
i