vandaag nieuw: 299 | verkocht: 219
c
Inseratsbild
+4 Foto's

Zeer getalenteerde FEI-pony

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 2278999
Plaatsingsdatum: 9-11-2020
Prijscategorie € 25.000 tot € 40.000
Privé aanbieder
5941CV Velden
Nederland
9
+31 (0)627114778
Afdrukken

meer informatieDe Welsh pony van sectie D is het grootste Welsh pony. Land van herkomst is Groot-Brittannië, Wales om precies te zijn, vandaag de dag wordt het ras daar nog steeds gefokt. De Welsh Cob pony is een stabiel klein paardje, dat veelzijdig inzetbaar is. Het ras wordt ingezet als jachtpaard voor oudere m ...meer
Welsh-D
Pony
Ruin
8 Jaar
148 cm
Donkerbruin
Dressuur
Z en ZZ klaar
Z en ZZ geplaatst
Welsh Pony and Cob Society

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Franse
  • Poolse
  • Spaans
  • Nederlands
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Zu verkaufen Brouwershavens's Jasper.
Feiner 8-jähriger schwarzbrauner FEI-Wallach von 1,48.
Abstammung: Valerio x Vita Nova's Hannassie x Valentino
Jasper ist im Besitz eines FEI-Passes und ist FEI-klassifiziert. Er hat auch mehrere Sub-Top-Wettbewerbe durchgeführt.
Jasper ist gut erzogen am Putzplatz, beim Transport, beim Hufschmied und in den Ställen. Keine (stabilen) Defekte.
Er ist auch immer rechtzeitig entwurmt und geimpft.
Jasper geniesst in der Dressur auch einen Ausritt im Wald oder einen schönen Springparcours.
Er kommt auch jeden Tag zu uns auf die Wiese. Wir haben Jasper, seit er 4 Jahre alt ist, und er war nie verletzt oder krank.


Er hat in allen Klassen gute Noten und sicherlich schöne Preise erzielt:
2017 Niederländischer Meister Klasse D-B
2018 Divoza-Champion Siebenjährige 6-Jährige
2018 LK D-M1 Reserve-Champion
2019 Almelo Z2 Landessieger im Landestestest
2020 LK D-Z2 2. im Nationenpreis mit 71,88%
2020 Schijndel EK Beobachtung (11-07-2020) ein 10. Platz der 40 mit 68,8%
Inzwischen ist er Z2 mit 60+ Siegpunkten.
Außerhalb dieser Ergebnisse viele Top-3-Ergebnisse (inkl. Meisterschaften) und kamen immer mit (oft mehrfachen) Siegpunkten nach Hause.
Jasper bekam die ganze Zeit und Ruhe, um sich zu dem Pony zu entwickeln, das er jetzt ist. Es ist ein Pony mit einer guten Basis und ist bereit, mit einem neuen Reiter zu glänzen. Wir suchen einen ehrgeizigen Reiter/Amazone mit dem Willen, mit Jasper und Eltern, die ihn ebenfalls unterstützen, an die Spitze zu gelangen. Jasper ist ein echtes Sportpony. Er ist scharf auf die Hilfsmittel und ist daher nichts für den wirklichen Anfänger.
Jasper ist am 4. Juni komplett röntgenologisch zugelassen inkl. Hals und Rücken.
weitere Filme auf Anfrage
Das Pony fällt in die höhere Preisklasse. Preis auf Anfrage

 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
For sale Brouwershavens's Jasper.
Fine 8 year old black and brown FEI gelding of 1.48.
Descent: Valerio x Vita Nova's Hannassie x Valentino
Jasper is in possession of FEI passport and is FEI classified. He has also run several sub-top races.
Jasper is good at the cleaning place, transport, farrier and on stable. No (stable) defects.
Also, it is always dewormed and grafted on time.
Jasper also enjoys a forest ride or a fun jumping course outside of dressage.
He comes to us every day in the meadow. We have had Jasper since he was 4 years old and he has never been injured or ill with us.


He has achieved good scores in all classes and also good prizes:
2017 Dutch Champion Class D-B
2018 Divoza Champion Sevenum 6 year olds
2018 LK D-M1 Reserve Champion
2019 Almelo Z2 country test won.
2020 LK D-Z2 2nd in the country test with 71.88%
2020 Schijndel EK observation (11-07-2020) a 10th place out of 40 with 68.8%
He is now Z2 with 60+ winning points.
Apart from these results many top 3 results (including championships) and always come home with (often several) winning points.
Jasper has been given all the time and tranquility with us to develop into the pony he is today. It is a pony with a good base and is ready to go shining with a new rider. We are looking for an ambitious rider/rider with the will to reach the top with Jasper and parents who also support this. Jasper is a real sports pony. He is keen on the helpers and is therefore not for the real beginner.
Jasper is June 4 complete X-ray approved incl. neck and back. Videos on demand
The pony falls into the higher price range. Price on request


Ce texte a été traduit automatiquement.
A vendre Brouwershavens's Jasper.
Hongre noir-brun FEI de 8 ans de 1,48.
Ancêtres : Valerio x Vita Nova's Hannassie x Valentino
Jasper est en possession d'un passeport FEI et est classé FEI. Il a également organisé plusieurs concours de sous-têtes.
Jasper se comporte bien sur le site de nettoyage, dans les transports, chez le maréchal-ferrant et dans les écuries. Pas de défauts (stables).
Il est également toujours vermifugé et vacciné à temps.
Jasper aime le dressage en plein air, mais aussi une promenade dans les bois ou un joli parcours de saut.
Il vient aussi chez nous tous les jours dans la prairie. Nous avons Jasper depuis qu'il a 4 ans et il n'a jamais été blessé ou malade.


Il a obtenu de bons scores dans toutes les classes et certainement de beaux prix :
2017 Champion des Pays-Bas classe D-B
2018 Champion de Divoza Sevenum 6 ans
2018 Vice-champion LK D-M1
2019 Almelo Z2 country trial gagné.
2020 LK D-Z2 2ème de la Coupe des Nations avec 71,88%
2020 Schijndel EK observation (11-07-2020) une 10ème place des 40 avec 68,8%
Entre-temps il est Z2 avec 60+ points de victoire.
En dehors de ces résultats, de nombreux résultats dans le top 3 (y compris les championnats) et sont toujours rentrés avec des points de victoire (souvent multiples).
Jasper a eu tout le temps et le repos nécessaires pour devenir le poney qu'il est aujourd'hui. C'est un poney avec une bonne base et il est prêt à briller avec un nouveau cavalier. Nous recherchons un cavalier/amazone ambitieux avec la volonté d'atteindre le sommet avec Jasper et des parents qui le soutiennent également. Jasper est un vrai poney de sport. Il est pointu sur les aides et n'est donc pas pour le vrai débutant.
Jasper est approuvé pour la radiographie complète du 4 juin, cou et dos inclus. Films sur demande
Le poney se situe dans la tranche de prix supérieure. Prix sur demande


Te koop Brouwershavens’s Jasper.
Fijne 8 jarige zwart-bruine FEI-ruin van 1.48.
Afstamming: Valerio x Vita Nova’s Hannassie x Valentino
Jasper is in bezit van FEI paspoort en is FEI geklasseerd. Hij heeft ook meerdere subtop wedstrijden gelopen.
Jasper is braaf op de poetsplaats, transport, hoefsmid en op stal. Geen (stal) gebreken.
Ook is hij altijd op tijd ontwormd en geënt.
Jasper geniet buiten het dressuren ook zeker van een bosrit of een leuk springparcours.
Hij komt bij ons ook iedere dag in de wei. Wij hebben Jasper al vanaf zijn 4e jaar en hij is bij ons nog nooit geblesseerd of ziek geweest.
 
 
Hij heeft in alle klasses goede scores behaald en ook zeker mooie prijzen:
2017 Nederlands Kampioen klasse D-B
2018 Divoza Kampioen Sevenum 6 jarigen
2018 LK D-M1 Reserve Kampioen
2019 Almelo Z2 landenproef gewonnen.
2020 LK D-Z2 2e in de landenproef met 71,88%
2020 Schijndel EK observatie (11-07-2020) een 10e plaats van de 40 met 68,8%
Inmiddels is hij Z2 met 60+ winstpunten.
Buiten deze resultaten vele top 3 resultaten (incl. kampioenschappen) en altijd thuisgekomen met (vaak meerdere) winstpunten.
Jasper heeft bij ons alle tijd en rust gekregen om zich te ontwikkelen tot de pony die hij nu is. Het is een pony met een goede basis en is klaar om te gaan shinen met een nieuwe ruitertje. We zoeken een ambitieuze ruiter/amazone met de wil om met Jasper de top te bereiken en ouders die hier ook achter staan. Jasper is een echte sportpony. Hij staat scherp aan de hulpen en is derhalve niet voor de echte beginner.
Jasper is 4 juni compleet X-ray goedgekeurd incl. nek en rug. Filmpjes op aanvraag
De pony valt in de hogere prijsklasse. Prijs op aanvraag

 
 

Afstamming

plaats

5941CV Velden
Nederland

Aanbieder

Privé aanbieder
E
5941CV Velden
Nederland

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen
sturen over
9 n r
Privé aanbieder
E
5941CV Velden
Nederland
i