vandaag nieuw: 269 | verkocht: 189
c
Inseratsbild
+16 Foto's

Allround-Freizeit-Wanderreiten -Familie -Therapie

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 2230933
Plaatsingsdatum: 17-10-2020
€ 6.600
Ricarda Haas
56317 Linkenbach Duitsland
9
+49 (0)1714001968
Afdrukken

meer informatieDe Tinker komt uit Ierland en is ontstaan uit rassenpaarden en werden daar gebruikt als trek of rijpaard. Door zijn bonte kleur werden de dieren niet toegelaten in de fokkerij. In het midden van de 20ste eeuw werd geselecteerd op kleur, de Tinker werd gekruist met Engelse ponyrassen en zware Britse ...meer
Tinker
Koudbloed, Pony
Ruin
5 Jaar
156 cm
Falbe
Recreatief
Western

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Poolse
  • Spaans
  • Franse
  • Nederlands
Ein Tinkertraum -Wallach in Sonderfarbe , 5J. stm. 1,56 stm.. ca. E-Paß , Microchip und AKU dabei , 6600,- , Für Gelände-Wanderreiten - Freizeitpferd Engl. u. Western kein Problem , Offenstall u. Herdenhaltung gewöhnt , Box ist auch kein Problem . Toll für Wanderreiten -Geländesicher
Info unter 0171-4001968 Einfach anrufen bei Intresse bitte keine Mails !!! Auch keine Whatsapp !! Danke
Zubehör und Transport günstig möglich , Wir haben einen Hofladen mit geb. Westernsättel in kl. Auswahl . Keine Anfragen erwünscht für Ratenzahlung .
Wir sind alleinige und uneingeschränkte Eigentümer der Bilder ,die Bildrechte liegen bei uns und die Fremdverwendung ist verboten !!
Da es sich hierbei um ein lebendes Pferde handelt, sind dies lediglich Eindrücke des Betreuers und keine zugesicherten Eigenschaften des Pferdes!
Die Verkaufsanzeigen werden sofort gelöscht wenn die Pferde verkauft sind .
Wir räumen zusätzlich jedem Kunden ein vertraglich festgesetztes Umtauschrecht von drei Monaten ein.
Wer gleich mit Anhänger kommt bekommt einen Nachlass. 100,-EURO
Wir absolvieren mit den Kunden einen kleinen Wanderritt damit Ihr Euer Traumpferd kennenlernen und prüfen könnt ob es das richtige Pferd für Euch ist. Dies kostet 25 Euro , reiten , vorreiten bereitstellen , spazieren oder ,oder .. Bei den Ausritt und dem Preis können 2 Pferde probiert werden auf Wunsch des Kundens . Der Betrag wird beim Kauf eines Pferdes an diesem Tag natürlich wieder erstattet. Alle Reitbeteiligungen -Schwester - Freundinen oder oder .... zahlen das selbe wenn sie mitreiten
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
A Tinkertraum wallach in special color , 5J. stm. 1.56 pcs. approx. E-Pass, Microchip and AKU with it, 6600,- , For off-road hiking - leisure horse Engl. and Western no problem, open stable and herd keeping accustomed, box is also no problem. Great for hiking -terrain safe
Info on 0171-4001968 Simply call Intresse please do not !!! mails Also no Whatsapp !! Thank you
Accessories and transport cheaply possible, We have a farm shop with b. Western saddles in kl. Selection. No requests requested for installment payment .
We are the sole and unrestricted owners of the pictures , the image rights are with us and the use of the images is prohibited !!
Since this is a living horse, these are only impressions of the caregiver and not assured characteristics of the horse!
The sales ads are immediately deleted when the horses are sold.
In addition, we grant each customer a contractualexchange right of three months.
Those who come with trailers get a discount. 100,-EURO
We complete a small hiking ride with the customers so that your dream horse can get to know and check if it is the right horse for you. This costs 25 euros, horseback riding, pre-riding provide, walk or ,or .. At the ride and the price 2 horses can be tried at the request of the customer. The amount will of course be refunded when buying a horse on that day. All riding participations -sister - girlfriends or .... pay the same if they ride with
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Een Tinkertraum ruin in speciale kleur, 5 jaar oud, 1,56 steken. ca. E-paspoort, microchip en AKU inbegrepen, 6600,- , Voor cross-country rijden - vrijetijds paard Engels en Westers geen probleem , Open stal en kudde houden gebruikt om , Box is ook geen probleem. Geweldig voor trailrijden - beveiligd terrein
Info onder 0171-4001968 Bel ons gewoon, als u geïnteresseerd bent stuur dan geen mails! Ook geen whatsapp !! Dank u
Accessoires en transport goedkoop mogelijk, we hebben een boerderijwinkel met nee Westerse zadels in kleine selectie. Geen vragen gewenst voor betaling in termijnen.
Wij zijn de enige en onbeperkte eigenaar van de foto's, de fotorechten zijn bij ons en het gebruik in het buitenland is verboden!
Aangezien dit een levend paard is, zijn dit slechts impressies van de verzorger en geen gegarandeerde kenmerken van het paard!
De verkoopadvertenties worden direct bij de verkoop van de paarden verwijderd.
Daarnaast verlenen wij elke klant een contractueel overeengekomen recht op omruiling voor drie maanden.
Wie met een aanhangwagen komt, krijgt korting. 100,-EURO
Wij doen een kleine trailtocht met de klanten zodat u uw droompaard kunt leren kennen en kunt controleren of het het juiste paard voor u is. Dit kost 25 Euro, paardrijden, voorbereiding op het rijden, wandelen of, of ... Met de rit en de prijs kunnen 2 paarden op verzoek van de klant worden uitgeprobeerd. Het bedrag wordt uiteraard terugbetaald als er op die dag een paard wordt gekocht. Alle ruiterparticipaties -zus - vriendinnen of .... betalen hetzelfde als ze meelopen

plaats

56317 Linkenbach
Duitsland

Aanbieder

Ricarda Haas
E
56317 Linkenbach
Duitsland
Wij spreken:
 
Homepage: reitershophaas
Zwaartepunt
Recreatiepaarden
Westernpaarden
Barokpaarden
Rassen
Appaloosa
Pintos
Connemara

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen

Verdere advertenties van de aanbieder

sturen over
9 n r
Ricarda Haas
E
56317 Linkenbach
Duitsland
i