vandaag nieuw: 446 | verkocht: 544
c
Inseratsbild

Irish Cob Stute 10 J sonderfarbe, suuuper brav , Gelände

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID: 2636485
Plaatsingsdatum: 19-7-2021
Reclameoproep: 1176
Advertentie opgemerkt: 31
€ 4.700
Horse & Co Quality Riding Cobs
mevrouw Corinna SCHMIDT
Kreuzstrasse 19
53639 Königswinter Duitsland
9
Telefoonnummer weergeven
 
Te merken
Afdrukken
r Aanklacht

meer informatieDe Tinker komt uit Ierland en is ontstaan uit rassenpaarden en werden daar gebruikt als trek of rijpaard. Door zijn bonte kleur werden de dieren niet toegelaten in de fokkerij. In het midden van de 20ste eeuw werd geselecteerd op kleur, de Tinker werd gekruist met Engelse ponyrassen en zware Britse ... Meer over het paarden ras Tinker
Tinker
Koudbloed, Pony
Merrie
10 Jaar
136 cm
Sabino
Recreatief

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Franse
  • Italiaans
  • Poolse
  • Zweedse
  • Spaans
  • Nederlands
  • Russische
Special Edition, Splash , tolle Stute für die ganze Familie, die Maus zeigt sich hier super cool und ruhig sowohl im Umfang als auch beim Reiten . Bisher wurde sie ausschließlich im Gelände geritten ist aber auch offen für alles neue , ein echt liebes Pferd, Vermutlich auch gut für Therapie geeignet

Sie deckt auch kleine Erwachsene hervorragend ab

https://www.facebook.com/horseundco.de/

Ausschließlich telefonisch Anfragen 017681705910

Mit Mikrochip und Pass oder Papiere

Unsere Preise sind Festpreise

Bitte ausschließlich telefonische Anfragen. Keine Mails keine whatts app

017681705910

Für die Probe Ritte und oder Vorführen des Pferdes berechnen wir eine Gebühr in Höhe von 30 €, auch für Reitschulen !!

Ebenfalls möchten wir darauf hinweisen dass hier die beschriebenen Eigenschaften lediglich unsere subjektiven Eindrücke des Pferdes wiederspiegeln und keine Beschaffenheitsmerkmale oder zugesicherten Eigenschaften darstellen . Die Fotos sind unser alleiniger Besitz und dürfen nicht kopiert vervielfältigt oder anderweitig benutzt werden

Standort

53639 Königswinter

Deutschland
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Special Edition, Splash, great mare for the whole family, the mouse is super cool and quiet both in scope and when riding. So far she has only been ridden in the gel?nde but is also open to everything new, a really dear horse, Probably also well suited for therapy

It also covers small adults excellently

https://www.facebook.com/horseundco.de/

Inquiries 017681705910 exclusively by telephone

With microchip and passport or papers

Our prices are fixed prices

Please only make telephone enquiries. No mails no whatts app

017681705910

For the test rides and or performances of the horse we charge a fee in h?he of 30 ?, also for riding schools !!

We would also like to point out that here the described characteristics only reflect our subjective impressions of the horse and do not represent any characteristics or assured characteristics. The photos are our sole possession and should not be copied or otherwise used

location

53639 K?nigswinter

Germany
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Édition spéciale, Splash, grande jument pour toute la famille, la souris se montre ici super cool et calme à la fois dans le périmètre et l’équitation. Jusqu’à présent, elle a été montée dans le gel, mais est aussi ouverte pour tout nouveau, un cheval vraiment amoureux, probablement aussi bien adapté à la thérapie

Elle couvre aussi les petits adultes à merveille

https://www.facebook.com/horseundco.de/

Demande par téléphone 017681705910

Avec une micropuce et un passeport ou un papier

Nos prix sont des prix fixes

S’il vous plaît, veuillez consulter les appels téléphoniques. Pas de mails pas de whatts app

017681705910

Pour les chevaux d’essai et ou les pré-courses du cheval, nous facturons une grat?ation en H?he de 30 ?, également pour les écoles d’équitation ! !

Nous avons également souligné que les caractéristiques décrites ci-dessus ne font que refléter les caractéristiques subjectives du cheval et ne représentent pas des caractéristiques ou des caractéristiques garanties. Les photos sont de notre propriété exclusive et ne sont pas cop?s copé ou utilisés

Localisation

53639 K ?nigswinter

Allemagne
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Special Edition, Splash, geweldige merrie voor het hele gezin, de muis is super cool en stil, zowel qua reikwijdte als tijdens het rijden. Tot nu toe is ze alleen in de gel gereden?nde maar staat ook open voor alles wat nieuw is, een heel lief paard, Waarschijnlijk ook goed geschikt voor therapie

Het omvat ook kleine volwassenen uitstekend

https://www.facebook.com/horseundco.de/

Vragen 017681705910 uitsluitend telefonisch

Met microchip en paspoort of papieren

Onze prijzen zijn vaste prijzen

Gelieve alleen telefonische vragen te stellen. Geen e-mails geen whatts app

017681705910

Voor de proefritten en of prestaties van het paard rekenen wij een vergoeding in h?he van 30 ?, ook voor maneges !!

We willen er ook op wijzen dat de beschreven kenmerken hier alleen onze subjectieve indrukken van het paard weerspiegelen en geen kenmerken of verzekerde kenmerken vertegenwoordigen. De foto's zijn ons enige bezit en mogen niet worden gekopieerd of anderszins worden gebruikt

plaats

53639 K?nigswinter

Duitsland

plaats

53639 Königswinter
Duitsland


Aanbieder

Horse & Co Quality Riding Cobs
E
mevrouw Corinna SCHMIDT
Kreuzstrasse 19
53639 Königswinter
Duitsland
Wij spreken:
 
 
Zwaartepunt
Dressuurpaarden
Tuigpaarden
Recreatiepaarden
Springpaarden
Westernpaarden
Endurance paarden
Showpaarden
Jachtpaarden
Trail
Rassen
Cob
Connemara
Pintos

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen

Verdere advertenties van de aanbieder

sturen over
9 n r
Horse & Co Quality Riding Cobs
E
mevrouw Corinna SCHMIDT
Kreuzstrasse 19
53639 Königswinter
Duitsland
i