Europa's grootste online paardenmarkt

6 jähr herzensguter sanfter Shire Horse Wallach

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+9 Foto's
Paard te koop
ID: 1555617
€ 8.800 vraagprijs
Shire
Ruin
7 Jaar
181 cm, Stokmaat
Donkerbruin
4-12-2018
Barocke Reitkunst TiCaro
mevrouw Caroline Möbius
94265 Patersdorf Duitsland
9
+49 (0)17632122953
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Meer advertenties (3)
BUBI
Paard te koop
1555617
€ 8.800 vraagprijs
Shire
Ruin
7 Jaar
181 cm
Donkerbruin
Barok
Recreatief

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
Bubi ist ein äußerst liebenswerter und sehr feinfühliger Wallach, der den Originalnamen " Charly Brown" trägt.

Bubi ist in einer 8er Wallachherde im Offenstall ein sehr ruhiger Chef, geht barhuf, steht in Robusthaltung und war nie krank.

Er ist sehr fein in Körpersprache und beim longieren. Wir haben ihn im Frühjahr schonend angeritten, da war er auch 3x im Gelände dabei. Danach durfte er auf der Koppel weiter wachsen. ;-)
Er misst jetzt ca. 1,81m wobei er wohl noch 1-3 cm wächst.

Da wir zu viele Pferde in Ausbildung haben und er eine Bezugsperson braucht, der er sich öffnen kann, geben wir ihn schweren Herzens ab. Gerade jetzt wo er weiter gefördert werden könnte, fehlt uns die Zeit die er bräuchte.
Wir suchen für ihn eine feinfühlige Person die sein liebes Herz zu schätzen weiß und dieses Riesen Baby so betüdelt, wie er es verdient.

Bubi wurde vor uns, in seiner Jugend beim Hufe machen hart angepackt und mit viel Vertrauen und Gefühl und auch Futter ;-) gibt er alle Hufe nur den rechten Vorderhuf setzt er immer wieder ab und man braucht Geduld. Ebenso beim Hufpfleger/ Schmied, wo wir an ihm eine Barhufbearbeiterin haben, ist Geduld angesagt.

Er ist in Deutschland geboren, besitzt einen Equidenpass, ist entwurmt und Tetanus geimpft.

Pferd kann auch gebracht werden
This text has been translated automatically.
Bubi is a very lovable and very sensitive gelding, bearing the original name "Charly Brown".

Bubi is a quiet leader in a 8 gelding herd in the open stable, is barhuf, is in a strong position and was never sick.

He is very fine in body language and the lunging. We have ridden him gently in the spring, because he was also 3 x in the grounds. After that, he was allowed to grow on the coupling. ;-)
It measures approx 1, 81 m where he grows I guess 1-3 cm.

Because we have too many horses in training and he needs a caregiver, he can open, we give him a heavy heart. Right now where he could be promoted further, we lack the time he needed.
We are looking for a sensitive person who appreciates his dear heart and this giant for him baby so betüdelt, as he earned it.

Bubi was ahead in his youth at the hooves make hard packed and with much confidence and feeling, and also feed ;-) he gives all hooves only he continually sets the right NAGs and you need patience. As well as with the hoof carers / blacksmith, where we have a bar HUF editor on him, patience is called for.

He was born in Germany, has a passport, is wormed and vaccinated tetanus.

Horse can also be brought
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Bubi es un capado muy adorable y muy sensible, con el nombre original "Charly Brown".

Bubi es un líder silencioso en 8 castrado manada en el establo abierto, es barhuf, está en una posición fuerte y nunca estaba enfermo.

Él está muy bien en lenguaje corporal y la segunda. Nos hemos montado lo suavemente en la primavera, porque también era 3 x en los terrenos. Después de eso, él se permitió que creciera en el acoplamiento. ;-)
Mide aprox 1, 81 m donde él crece supongo que 1-3 cm.

Ya tenemos demasiados caballos en entrenamiento que necesita un cuidador, puede abrir, le damos un corazón pesado. Ahora, donde él podría ser promovido aún más, nos falta el tiempo que necesitaba.
Estamos buscando una persona sensible que aprecia su querido corazón y este gigante para él bebé tan betüdelt, como él ganó.

Bubi era adelante en su juventud en los enganches que duro lleno y con mucha confianza y sensación, alimentación ;-) da enganches todos sólo que continuamente establece a la NAG derecho y necesita paciencia. Así como con los cuidadores de enganche / Herrero, donde tenemos un bar HUF editor de él, la paciencia se llama para.

Nació en Alemania, tiene un pasaporte, está desparasitada y vacunada de tétanos.

También se pueden traer caballos
Ce texte a été traduit automatiquement.
Bubis est un hongre très aimable et très sensible, portant le nom original « Charly Brown ».

Bubis est un leader tranquille dans un 8 hongre troupeau dans l’écurie ouverte, est barhuf, est en position de force et n’a jamais été malade.

Il est très bien dans le langage corporel et la longe. Nous avons lui monté doucement au printemps, parce qu’il était également 3 x dans le parc. Après cela, il fut autorisé à se développer sur l’attelage. ;-)
Il mesure environ 1, 81 m, où il pousse je suppose que 1 à 3 cm.

Parce que nous avons trop de chevaux à l’entraînement et il a besoin d’une aide familiale, il peut ouvrir, nous lui donnons un coeur lourd. Maintenant où il pourrait être promu plus loin, nous n’avons pas le temps qu’il avait besoin.
Nous recherchons une personne sensible qui apprécie son cœur cher et ce géant pour lui bébé tellement betüdelt, qu’il lui a valu.

Bubis était en avance dans sa jeunesse aux sabots font damée et avec beaucoup de confiance et sentiment et aussi nourrir  ;-) il donne tous les sabots que seulement il met sans cesse les droite NAGs et dont vous avez besoin de patience. Ainsi qu’avec le personnel soignant de sabot / forgeron, où nous avons un bar HUF éditeur sur lui, patience s’impose.

Il est né en Allemagne, dispose d’un passeport, est vermifugé et vaccinés le tétanos.

Cheval peut également être amené
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Bubi is een heel lief en zeer gevoelige Ruin, rekening houdend met de oorspronkelijke naam "Charly Brown".

Bubi is een rustige leider in een 8 Ruin kudde in de open stal, is barhuf, is in een sterke positie en was nooit ziek.

Hij is erg fijn in de lichaamstaal en het Longeren. Wij hebben gereden hem zachtjes in het voorjaar, omdat hij ook 3 x op het terrein was. Na dat mocht hij groeien op het koppelingspunt. ;-)
Het meet ongeveer 1, 81 m, waar hij groeit ik denk dat 1-3 cm.

Want we hebben te veel paarden in opleiding en hij moet een verzorger, hij kan openen, geven we hem een bezwaard gemoed. Zojuist, missen we de tijd die hij nodig had waar hij verder zou kunnen worden bevorderd.
We zijn op zoek naar een gevoelig persoon die zijn lieve hart waardeert en deze reus voor hem baby zo betüdelt, zoals hij verdiend.

Bubi werd vooruit in zijn jeugd bij de hoeven maken hard verpakt en met veel vertrouwen en gevoel, en ook ;-) feed geeft hij alle hoeven die alleen hij voortdurend de juiste zeurt ingesteld en je geduld nodig. Zo goed als met de ouders/verzorgers van de hoef / smid, waar sprake is van een bar HUF editor op hem, geduld wordt aangedrongen.

Hij werd geboren in Duitsland, een paspoort heeft, is ontwormd en ingeënt tetanus.

Paard kan ook worden gebracht
plaats
94265 Patersdorf
Duitsland

Barocke Reitkunst TiCaro

mevrouw Caroline Möbius
Steinbruchweg 2
94265 Patersdorf Duitsland
+49 (0)17632122953
Wij spreken:  de
94265%20patersdorf
Meer advertenties (3) b
Goud
Murgese, Ruin, 6 Jaar, 157 cm
Barok - Show - Working Equitation
Barocke Reitkunst TiCaro
DE-94265
Patersdorf
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Goud
Murgese, Hengst, 2 Jaar, Roan-Blue
Barok - Recreatief - Working Equitation
Barocke Reitkunst TiCaro
DE-94265
Patersdorf
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Goud
Lusitano, Ruin, 8 Jaar, 156 cm, Falbe
Barok - Western - Working Equitation
Barocke Reitkunst TiCaro
DE-94265
Patersdorf
vraagprijs € 5.400
Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

meer informatieDe Shire Horse verspreide zich in het midden van Engeland. De eerste geregistreerde dekhengst werd geboren in 1755 was zwart had de naam 'Packington Blind Horse. In 1878 werd de "English Cart Horse Society" opgericht, deze vereniging deed veel om het Shire Horse verder te ontwikkelen. In 1884 werd d ...meer
9 n r
i