Europa's grootste online paardenmarkt

Braves Stütchen von Only in the Moonlite (World Champion)

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Video's
+4 Foto's
Paard te koop
ID: 1512480
€ 8.000
Quarter Horse
Merrie
5 Jaar
157 cm, Stokmaat
Vos
8-11-2018
Privé aanbieder
71364 Winnenden
Duitsland
9
+49 (0)17696234569
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
BLAX COMPETITION
Paard te koop
1512480
€ 8.000
Quarter Horse
Merrie
5 Jaar
157 cm
Vos
Pleasure
Recreatief
Western
Fokken
Deutsche Quarter Horse Association

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Sehr nette und liebe Stute sucht DICH, der mit ihr viel Zeit verbringen möchte.


Kate bekommt bei mir nicht mehr die Aufmerksamkeit, die sie verdient.


Deswegen suchen wir ein schönes neues Zuhause.Die letzte Zeit waren wir viele im Gelände unterwegs. Der Reitplatz blieb diesen Sommer meist ungenutzt. Draußen geht es entspannt zu. Ich kenne mich draußen bestens aus und sehe alles recht cool. 


In der Reithalle habe ich auch schon vieles Gelernt. Da kann ich eigentlich alles, was sich ein Reiter wünscht. Ich bin sehr durchlässig und mach brav mit.


Langfristig mag ich am liebsten in einer Paddockbox oder in einem Offenstall wohnen, so kenne ich es seit kleinauf. Trotzdem habe mir was blödes angewöhnt. Ich koppe ab und an, wenn ich etwas zum Aufsetzten finde. Mir macht es Spaß, einigen Menschen gefällt es weniger. Ich hab damit aber keinerlei gesundheitliche Probleme. Insgesamt bin ich eh ein rundum vitales Stütchen.


Ich habe von meinen Eltern ein korrektes und harmonisches Gebäude geerbt. Meine Bewegungen sind flach und schön zu sitzen. Meine beiden Eltern sind erfolgreiche Turniersportler. Meine Mutter wurde lange von meiner Besitzerin erfolgreich vorgestellt. Mein Vater ist World Champion in Pleasure und kann vieles mehr vorweisen. Ihn könnt ihr ja googeln, da gibts viel zu entdecken. Von meinem Vatern gibt es kaum Nachkommen in Europa, was mich zu etwas besonderem macht.


Bitte kommt mich einfach mal besuchen und wir gucken, ob wir uns verstehen.

Am Wochenende nachmittags ist auch immer gut bei uns, da Melanie Medzin studiert und dadurch kaum Zeit mehr für mich hat.

Bitte informiere dich und überlege im voraus, ob das Koppen für dich wirklich in Ordnung ist. Ich würde mich darüber freuen, wenn dich es nicht stört.

Wir freuen uns über ernst gemeinte Anfragen und Besuche!

Meine Bilder sind nicht ganz aktuell, ich hoffe ihr könnt trotzdem einen guten Eindruck von mir bekommen. Ich bin seither noch etwas kräftiger und noch entspannter geworden.
 
This text has been translated automatically.
Very nice and love Mare looking for you who would like to spend much time with her.


Kate no longer gets the attention that she deserves me.


That's why we are looking for a nice new home.The last time we were many in the area. This summer the arena remained mostly unused. Outside there is relaxed. I know myself well out there and see it all pretty cool.


I learned too much in the riding school. Because I can do anything a rider wishes actually. I'm very permeable and do good.


In the long run I like live prefer in a paddock box or in an open, stable, so I know it since felsenheimer. Yet what stupid got used to me. I kapasi once in a while, when I something to the place find. Never mind, some people like it less. But I have no health problems. Overall, I'm a completely vital Stütchen eh.


A proper and harmonious building I inherited from my parents. My movements are flat and nice to sit. Both of my parents are successful sportsmen of tournament. My mother, long, was successfully presented by my owner. My father is World Champion in pleasure and can have much more. Her Yes Google can, because there is much to discover. By my Vatern, there are hardly any descendants in Europe, what makes me special.


Please just come me visit and we see if we understand.

Weekend afternoon Melanie Medzin is studied well always with us, and has thus hardly any time for me.

Please read and consider in advance whether the Sculpins for you really is in order. I would be happy about it, if you don't mind.

We welcome serious inquiries and visits!

My images are not up to date, I hope you can still get a good impression of me. I have become since then something stronger and more relaxed.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Erg leuk en hou van Mare zoekt u die graag veel tijd met haar doorbrengen.


Kate niet langer de aandacht krijgt die ze verdient van mij.


Dat is waarom wij zijn op zoek naar een mooi nieuw huis.De laatste keer dat we waren er velen in het gebied. Deze zomer de arena meestal ongebruikt gebleven. Buiten is er is ontspannen. Ik ken mezelf goed daar en zie het allemaal vrij koel.


Ik leerde teveel in de rijschool. Omdat ik iets kan doen wordt een renner eigenlijk wenst. Ik ben zeer doorlaatbare en goed doen.


Op de lange termijn liever zoals wonen in een paddock of in een open, stabiel, dus ik het sinds felsenheimer weet. Nog wat dom gewend aan mij. Ik kapasi eens in een tijdje, wanneer ik iets naar de plaats vinden. Let nooit op, sommige mensen willen het minder. Maar ik heb geen gezondheidsproblemen. Over het algemeen ben ik een volledig vitale Stütchen eh.


Een goede en harmonieuze gebouw erfde ik van mijn ouders. Mijn bewegingen zijn plat en leuk om te zitten. Mijn ouders allebei succesvolle sporters van toernooi. Mijn moeder, lange, werd met succes gepresenteerd door mijn eigenaar. Mijn vader is wereldkampioen in plezier en nog veel meer kan hebben. Haar Google Ja kan, want er veel is te ontdekken. Door mijn Vatern zijn er nauwelijks afstammelingen in Europa, wat me speciaal maakt.


Alleen kom ik bezoek en we zien als we begrijpen.

Weekend middag Melanie Medzin goed altijd met ons wordt bestudeerd, en heeft dus nauwelijks tijd voor mij.

Lees en bedenken van tevoren of de Sculpins voor u in orde. Ik zou blij mee, als je het niet erg.

Wij zijn blij ernstige onderzoeken en bezoeken!

Mijn beelden zijn niet up to date, ik hoop dat u kunt nog steeds een goede indruk van mij. Ik ben geworden sindsdien iets sterker en meer ontspannen.
plaats
71364 Winnenden
Duitsland

Afstamming

71364 Winnenden Duitsland
+49 (0)17696234569
71364%20winnenden

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

Paardenverzekering voor:

Een dienstverlening van de EFO

meer informatieAmerican Quarter Horse, ook Quarter Horse genoemd komt oorspronkelijk uit de USA en is het meest verspreide paardenras over de wereld. Over de hele wereld zijn er 4.6 miljoen geregistreerde Quarter Horses. Het ras is ontstaan in de 17de eeuw, toen rijke plantagebezitters uit Virginia en Carolina bes ...meer
9 n r
i