Europa's grootste online paardenmarkt
Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+9 Foto's
te merken
afdrukken

Superbrave, stoere , betuigde en bereden 6 jarige Percheron ruin

advertentie pakket: Paard te koop
Inserats ID: 1764578
plaatsingsdatum: 12-9-2019
€ 5.300
CALYPSO
Percheron
Ruin
6 Jaar
175 cm
Schimmel
Dressuur

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Spaans
  • Poolse
  • Franse
  • Nederlands
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Der Franzose Calypso ist ein höflicher Percheron Wallach, geboren 14-05-2013. Diese schöne, robuste dunkelblaue Form ist ein Augenschmaus. Außerhalb davon hat er ein Herz aus Gold. Er ist super sozial hier, sowohl im Handling als auch in der Gruppe und im Stall. Mit dem Fahren gibt er dem Fahrer ein angenehmes und sicheres Gefühl und er ist gut verkehrt, und Trailermak hier. Kennt die Schrittmühle.

Frei von stabilen Mängeln und im Besitz eines kürzlich veröffentlichten Inspektionsberichts einschließlich Blutentnahme durch den anerkanntesten Pferdetierarzt der Niederlande. Im Besitz eines Zahngutachtens.  Ist korrekt geimpft und im Besitz eines Reisepasses mit Chip. CALYPSO wurde zuvor ebenfalls zum Ausdruck gebracht. Dieser robuste Junge ist ca. 175 cm groß, nutzt aber seine Kräfte nicht gegen dich.

Handelsverhandelbar
Buchung Dieses Pferd ist möglich, fragen Sie nach den Möglichkeiten?
This text has been translated automatically.
Frenchman Calypso is a polite Percheron gelding, born 14-05-2013. This beautiful, sturdy dark blue mold is a feast for the eyes. Outside of that, he has a heart of gold. He is super social here, both in the handling and in the group and in the stable. With driving he gives the rider a comfortable and safe feeling and he is good traffic,-and trailermak here. Knows the step mill.

Free from stable defects and in possession of a recent inspection report including blood collection, by the most recognized equine veterinarian in the Netherlands. In possession of a dental report.  Is correctly vaccinated and in possession of a passport with chip. CALYPSO was previously also expressed. This sturdy boy is approx. 175 cm tall but does not use his powers against you.

Trade-Negotiable
Booking This horse is possible, are you asking for the possibilities?
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Frenchman Calypso es un educado gelding Percheron, nacido 14-05-2013. Este hermoso y robusto molde azul oscuro es un festín para los ojos. Fuera de eso, tiene un corazón de oro. Es súper social aquí, tanto en el manejo como en el grupo y en el establo. Con la conducción le da al jinete una sensación cómoda y segura y él es un buen tráfico, y trailermak aquí. Conoce la almazara.

Libre de defectos estables y en posesión de un informe de inspección reciente que incluya la recolección de sangre, por el veterinario equino más reconocido de los Países Bajos. En posesión de un informe dental.  Está vacunado correctamente y en posesión de un pasaporte con chip. CALYPSO también se expresó anteriormente. Este chico robusto mide aproximadamente 175 cm de altura, pero no usa sus poderes contra ti.

Negociación negociable
Reservar este caballo es posible, ¿estás preguntando por las posibilidades?
Fransman Calypso is een beleefde Percheron ruin, geboren 14-05-2013. Deze prachtige, stoere donkere blauwschimmel is een lust voor het oog. Buiten dat heeft hij een hartje van goud. Hij is hier super sociaal, zowel in de omgang als in de groep en op stal. Met rijden geeft hij de ruiter een comfortabel en veilig gevoel en hij is hier goed verkeers,- en trailermak. Kent de stapmolen.
 
Vrij van stalgebreken en in bezit van een recent keuringsrapport inclusief bloedafname, door de meest erkende paarden dierenarts van Nederland. In bezit van een tandartsrapport.  Is correct geënt en in bezit van een paspoort met chip. Calypso is voorheen ook betuigd geweest. Deze stoere jongen is ca. 175 cm hoog maar gebruikt zijn krachten niet tegen je.
 
Inruil bespreekbaar
Het reserveren van dit paard is mogelijk, vraagt u even naar de mogelijkheden?
 

plaats

4885JA Achtmaal
Nederland

Aanbieder

Melanie Evers-Mutsers
4885JA Achtmaal
Nederland
Homepage: staldoorstap

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

Verdere reclame van de aanbieder

meer informatieDe Percheron is een Frans koudbloedras afkomstig uit Perche. Het paard werd gefokt met als doel oorlogspaard te worden, maar het ras bleek ook uiterst geschikt voor landarbeid. Hierdoor werden de paarden ook naar Engeland en naar de Verenigde staten geëxporteerd en werd steeds bekender. De Percheron ...meer
9 n r
Melanie Evers-Mutsers
4885JA Achtmaal
Nederland
i