Europa's grootste online paardenmarkt
Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+8 Foto's
te merken
Afdrukken

Brave, betuigde, bereden 11 jarige Percheron merrie met stamboom

advertentie pakket: Paard te koop
Inserats ID: 1826766
plaatsingsdatum: 4-12-2019
€ 4.950
URANE DE SAGNE
Percheron
Koudbloed
Merrie
11 Jaar
172 cm
Wit
Dressuur
Recreatief

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Poolse
  • Spaans
  • Franse
  • Nederlands
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Urane de Sagne ist der Name dieser schönen, stattlichen, original Percheron Stute. Sie wurde geboren am 02-06-2008, und ist ca. 1.72m. Hoch. Sie ist im Besitz eines Reisepasses, Chip und ist ordnungsgemäß gepfropft. Sie hat einen schönen, originellen Stammbaum von Ostral x Kangourou. Enthält den jüngsten Inspektionsbericht einschließlich der Blutentnahme, in der sie für den Sport zugelassen ist, genehmigt von einem zugelassenen Pferdetierarzt, der das Pferd direkt von Ihrem Versicherer einschließt. Kürzlich ging zum Zahnarzt, einschließlich der jüngsten Zahngutachten. Hat schöne geräumige Korridore. Wurde auch zum Ausdruck gebracht. Sie ist hier und vor Superverkehr, – und Trailer mak.

Urane ist wirklich ein Schatz und obwohl sie so groß und breit ist, ist sie überhaupt nicht stark im Umgang. Sie ist leicht gesättigt, auch wenn sie das Bisschen darin ohne Probleme tut. Urane lässt sich gerne ausgiebig polieren und bekommt viel Aufmerksamkeit, also wirklich ein Kuschelpferd. Sie hat schöne lange dicke Monde und Schwänze. Geht gut in der Schrittmühle und ist super gut auf stabil hier. Sie war sofort auf der Einreise leicht zu fahren, auch auf der Wiese, kein Gurtband o.i.d.

Mit wem kann dieses schöne Pferd kommen?


Trade-in verhandelbar
Buchen Sie dieses Pferd ist möglich, fragen Sie bitte nach den Möglichkeiten?
This text has been translated automatically.
Urane de Sagne is the name of this beautiful, stately, original Percheron mare. She was born on 02-06-2008, and is ca 1.72m. High. She is in possession of a passport, chip and is properly grafted. She has a beautiful, original pedigree of Ostral x Kangourou. Includes recent inspection report including blood collection in which she is approved for the sport, approved by an approved horse veterinarian, which includes the horse directly by your insurer. Recently went to the dentist, including recent dental report. Has beautiful spacious corridors. Has also been expressed. She's here and before super traffic, – and trailer mak.

Urane is really a treasure and although she is so big and wide, she is not strong at all in dealing. She's easily saddled, even doing the bit in it does them without problems. Urane likes to be polished extensively and get a lot of attention, so really a cuddly horse. She has beautiful long thick moons and tails. Goes good in the step mill and is super good on stable here. She was immediately on entry easy to drive, even on the meadow, no webbing o.i.d.

Who can this beautiful horse come with?


Trade-in negotiable
Booking this horse is possible, please ask about the possibilities?
Urane de Sagne is de naam van deze prachtige, statige, originele Percheron merrie. Ze is geboren op 02-06-2008, en is ca 1.72m. hoog. Ze is in bezit van een paspoort, chip en is correct geënt. Ze heeft een prachtige, originele stamboom van Ostral x Kangourou. Inclusief recent keuringsrapport inclusief bloedafname waarbij ze is goedgekeurd voor de sport, gekeurd door een erkende paardendierenarts, waardoor het paard direct door uw verzekeraar wordt opgenomen. Is onlangs naar de tandarts geweest, inclusief recent tandartsrapport. Heeft prachtige ruime gangen. Is ook betuigd. Ze is hier en voorheen super verkeers, – en trailer mak.
 
Urane is echt een schat en ondanks dat ze zo groot en breed is, is ze in de omgang totaal niet sterk. Ze laat zich gemakkelijk opzadelen, ook het bit in doen doet ze zonder problemen. Urane houdt er van om lekker uitgebreid gepoetst te worden en veel aandacht te krijgen, echt een knuffelpaard dus. Ze heeft prachtige lange dikke manen en staart. Gaat braaf in de stapmolen en is hier superbraaf op stal. Ze was meteen bij binnenkomst makkelijk te rijden, ook op de wei, geen singelnijd o.i.d.
 
Met wie mag dit pracht paard mee?

 
Inruil bespreekbaar
Het reserveren van dit paard is mogelijk, vraagt u even naar de mogelijkheden?

Afstamming

plaats

4885JA Achtmaal
Nederland

Aanbieder

Melanie Evers-Mutsers
E
4885JA Achtmaal
Nederland
Homepage: staldoorstap

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

Verdere reclame van de aanbieder

meer informatieDe Percheron is een Frans koudbloedras afkomstig uit Perche. Het paard werd gefokt met als doel oorlogspaard te worden, maar het ras bleek ook uiterst geschikt voor landarbeid. Hierdoor werden de paarden ook naar Engeland en naar de Verenigde staten geëxporteerd en werd steeds bekender. De Percheron ...meer
9 n r
Melanie Evers-Mutsers
E
4885JA Achtmaal
Nederland
i