Europa's grootste online paardenmarkt

Eyecatcher Hengstfohlen - **auf Wunsch mit Ziehmutter inclusive**

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
+4 Foto's
Paard te koop
ID: 1470989
€ 4.500 vraagprijs
Paint Horse
Hengst
1 Jaar
Tovereo-alle-kleuren
10-1-2019
Pferdehof-LongeronStoeterij
89165 Dietenheim Duitsland
9
+49 (0)7347919488
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Meer advertenties (4)
BELTANE
Paard te koop
1470989
€ 4.500 vraagprijs
Paint Horse
Hengst
1 Jaar
Tovereo-alle-kleuren
Western
Reining
Trail
American Paint Horse Verband

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Poolse
Franse

Beltane ist ein selbstbewusstes und sehr menschenbezogenes, freundliches Hengstfohlen.
Er besticht durch seine tolle Optik und sein blaues Auge. Desweiteren ist er ein toller Beweger und verspricht - wie sein Vater - ein traumhaftes Reitpferd zu werden.

_____________________________________________________________________________

Auf Wunsch kann seine Ziehmutter mit in sein neues zu Hause ziehen! Unsere Cat würde sich freuen bei Ihrem Adoptivkind bleiben zu können. (Stute im Preis inclusive)
_____________________________________________________________________________


Beltane weist eine super Abstammung auf.
Unsere Fohlen wachsen alle im Herdenverband, inklusive "Papa", auf!!  Dadurch erlernen unsere Kleinen von Anfang an korrektes, artgerechtes Sozialverhalten. Alle Fohlen aus einer Herde werden gemeinsam abgesetzt und erst später nach Geschlecht getrennt.  Danach wachsen sie in Junghengst- oder Jungstutenherden in Offenställen mit Unterstützung eines älteren Pferdes auf.

Wir garantieren:
  • Von Anfang an viel Bewegung  - Offenstallhaltung mit großen Weiden sorgen für eine optimale Entwicklung der Muskulatur, des Fundaments und der Psyche.
  • Optimale Fütterung  - natürliche Gras- oder Heufütterung, KF nach Bedarf.

Unsere Jungpferde werden regelmäßig entwurmt und vom Hufschmied behandelt.
Natürlich sind unsere Hengste auf alle Gendefekte negativ getestet. Jahrelange Erfahrung und tolle Eltern garantieren gesunde Fohlen mit klarem Geist ohne Unarten.

Gerne kann ein  Besichtigungstermin vereinbart werden! Bitte telefonisch unter 07347-919488 melden!!
This text has been translated automatically.

Beltane is a friendly, self-confident, very people-related Colt.
He impresses with its great look and his black eye. Furthermore he is a great mover, and promises to be - like his father - a wonderful riding horse.

_____________________________________________________________________________

On request, his foster mother in his new home can pull! Our cat would be delighted to be able to stay in their adopted child. (Mare in the price included)
_____________________________________________________________________________


Beltane is a super race.
Our foals grow up in the herd, including "Papa", all!  Thus, our little ones learn from the outset correct, appropriate social behavior. All the foals from a herd are together deposed and later separated by gender.  Then they grow up in young stallion or flocks of young mares in Offenställen with the support of an older horse.

We guarantee:
  • From the outset much movement - open groom with large pastures provide an optimum development of the muscles, the Foundation and the psyche.
  • Optimal feeding - natural grass or Hay, KF as needed.

Our young horses are regularly wormed and treated by the blacksmith.
Of course, our Stallions on all genetic defects are negatively tested. Years of experience and great parents guarantee healthy foals with clear mind without task.

Like, an appointment can be arranged! Please register under 07347-919488!
Este texto ha sido traducido automáticamente.

Beltane es un potro amistoso, seguro de sí mismo, muy relacionado con la gente.
Él impresiona con su gran mirada y sus ojos de negro. Además él es un gran y promete ser - como su padre - un maravilloso montar a caballo.

_____________________________________________________________________________

¡A petición, puede tirar de su madre adoptiva en su nuevo hogar! Nuestro gato estaría encantado de poder estar en su hijo adoptivo. (Mare en el precio incluido)
_____________________________________________________________________________


Beltane es una carrera super.
Nuestros potros crecen para arriba en el hato, como «Papa», todos!  Así, nuestros pequeños aprenden el comportamiento social de comienzo, correcto, apropiado. Todos los potros de una manada son depuestos juntos y luego separados por género.  Luego crecen en joven semental o rebaños de yeguas jóvenes en Offenställen con el apoyo de un caballo más viejo.

Le garantizamos:
  • Desde el principio mucho movimiento - novio abierta con grandes pastos proporcionan un óptimo desarrollo de los músculos, la Fundación y la psique.
  • Una alimentación óptima - natural de la hierba o heno, KF según sea necesario.

Nuestros caballos jóvenes regularmente desparasitados y tratados por el herrero.
Por supuesto, nuestros sementales de todos los defectos genéticos son evaluados negativamente. Años de experiencia y gran padres garantizan crias sanas con mente clara sin la tarea.

¡Como se puede arreglar una cita! Por favor regístrese bajo 07347-919488!
Deze tekst werd automatisch vertaald.

Beltane is een vriendelijke, zelfbewuste, zeer mensen-gerelateerde Colt.
Hij imponeert met zijn geweldige look en zijn zwart oog. Bovendien is hij is een grote verhuizer, en belooft te worden - net als zijn vader - een prachtig paardrijden paard.

_____________________________________________________________________________

Op verzoek kan zijn pleegmoeder in zijn nieuwe huis trekken! Onze kat zou graag kunnen blijven in hun geadopteerde kind. (Mare in de prijs inbegrepen)
_____________________________________________________________________________


Beltane is een super race.
Onze veulens in de kudde, met inbegrip van "Papa", opgroeien alle!  Zo leren onze kleintjes van het juiste, passende sociale gedrag van meet af aan. Alle de veulens van een kudde zijn samen afgezet en later gescheiden door geslacht.  Vervolgens is ze opgroeien in jonge hengst of koppels van jonge merries in Offenställen met de steun van een oudere paard.

Wij garanderen:
  • Vanaf het begin veel beweging - open bruidegom met grote weilanden bieden een optimale ontwikkeling van de spieren, de Stichting en de psyche.
  • Optimale voeding - natuurlijke gras of hooi, KF zo nodig.

Onze jonge paarden worden regelmatig ontwormd en behandeld door de smid.
Natuurlijk, zijn onze hengsten op alle genetische afwijkingen negatief getest. Jarenlange ervaring en grote ouders garanderen gezonde veulens met heldere geest zonder taak.

Zoals, kan een afspraak geregeld worden! Gelieve te registreren onder 07347-919488!
plaats
89165 Dietenheim
Duitsland

AfstammingStoeterij
Pferdehof-Longeron

89165 Dietenheim Duitsland
+49 (0)7347919488
Wij spreken:  de en

Zwaartepunt
Dekhengst
Recreatiepaarden
Westernpaarden
Fokpaarden
Reining
Trail
Quarter Horse
Paint Horse
89165%20dietenheim
Meer advertenties (4) b
Goud
Paint Horse, Hengst, 2 Jaar, Tovereo-alle-kleuren
V: HEZA BIG GUNNER | MV: MIRACLE BLACK

Recreatief - Western - Trail
Pferdehof-Longeron
DE-89165
Dietenheim
vraagprijs € 6.000
Advertentie bewaren
Goud
Paint Horse, Hengst, 1 Jaar, Buckskin
V: BUC DOR KING | MV: ETERNAL RAY

Western - Reining - Pleasure - Trail
Pferdehof-Longeron
DE-89165
Dietenheim
€ 5.000
Advertentie bewaren
Goud
Quarter Horse, Hengst, 19 Jaar, 155 cm, Donkerbruin BUC FOR KING
V: ANDY POCO | MV: NABOR JIM

Fokken - Dekken - Recreatief - Western
Pferdehof-Longeron
DE-89165
Dietenheim
€ 550
(Dekgeld)
Advertentie bewaren
Goud
Paint Horse, Hengst, 12 Jaar, 150 cm HEZA BIG GUNNER
V: THE BIG GUN | MV: CATS COCO DANCER

Dekken - Reining - Pleasure - Trail
Pferdehof-Longeron
DE-89165
Dietenheim
€ 900
(Dekgeld)
Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieHet paardenras Paint Horse wordt vertegenwoordigd door de „American Paint Horse Association“ in Texas. Eigenlijk is het geen opzichzelfstaand paardenras maar gaat het om bonte Quarter Horses. Reden hiervoor is dat de paarden dezelfde achtergrond en afstamming hebben als de Quarter Horse. Daarom lijk ...meer
9 n r
i