Feiner Dressurwallach mit top einstellung

 
 
 
 
 
 
 
+3 Foto's
Paard te koop
ID: 1401718
€ 26.500 vraagprijs
Oldenburger
Ruin
6 Jaar
172 cm, Stokmaat
Donkere-vos
17-2-2018
Ervaren verkoper
BM Sportpferde
Fokkersgemeenschap
66540 Neunkirchen Saarland Duitsland
9
+49 (0)15901105462
Details
Aanbieder
Meer advertenties (15)
Paard te koop
1401718
€ 26.500 vraagprijs
Oldenburger
Ruin
6 Jaar
172 cm
Donkere-vos
Dressuur
L klaar
Recreatief
Hunter
Springen
BB en B klaar
plaats
66482 Zweibrücken
Duitsland

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
wir verkaufen hier einen Wallach, er kommt direkt vom züchter ist jetzt das erste mal vom züchterhof weg .ein toller wallach mit einem sehr guten interieur, einer sehr hohen anatomie bedingten versammlungsbereitschaft und 3 sehr guten grundgangarten, ein wallach der eine sehr hohe rittigkeit zeigt unter dem sattel und eine sehr schöne arbeitseinstellung/leistungsbereitschaft zeigt gibt dem reiter immer ein sehr schönes gefühl. durch sein traumhaftes exterieur fällt es ihm immer leicht zu beeindrucken und alleine durch seine präsenz die blicke auf sich zu ziehen.er ist auf  gutem dressurpferde A  -L niveau, fliegende wechsel an der diagonalen, aussengallopp links wie rechts sind  kein problem, er wurde schonend angeritten beim züchter. gelände funktioniert mit oder auch ohne sattel sehr gut da man bei diesem wallach wert darauf legte das ihm eine abwechslungsreiche arbeit geboten wird, kleine sprünge sind auch kein problem, dies macht ihm auch viel spass. wer ein dressurpferd mit der richtigen einstellung sucht findet mit diesem wallach einen ganz tollen und zuverlässigen partner ob viereck oder freizeitbereich ist er zuverlässig und brav.

er hat einen  guten Tüv komplett geröngt mit rücken und eine klinische AKU von august 2017
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyRdNGtqo8U
 er wird direkt vom züchter verkauft....
Standort: 66482 Zweibrücken
 videos vom springen und ohne sattel im gelände können gerne wenn erwünscht per wattsapp versendet werden........


Sollten Sie ein älteres Pferd suchen, sprechen Sie uns an.......
Da unsere Züchter auch Stuten haben die aus der Zucht genommen werden, diese sind dann schon 7 und älter, angeritten haben aber keine sportliche Karriere oder entsprechende Erfolge gehabt, es sind aber die besten Freizeitpartner.............
Auf die Gesundheit der Tiere legen wir großen Wert.
Hier im Saarland haben wir meistens ca 10-15 Verkaufspferde die direkt vom züchter verkauft werden die lediglich bei uns  stehen alle unsere pferde wurden im Großraum Oldenburg/Ostfriesland gezogen.
Weiter haben wir immer ca. 50 Pferde im Angebot die direkt bei den Züchtern im Norden stehen. Sollten Sie etwas ganz besonderes suchen, sprechen Sie uns an.
Wir verfügen über sehr gute Kontakte zu seriösen Züchtern, bei denen „EHRLICHKEIT“ noch an oberster Stelle steht.
Habt Ihr Fragen? kein Problem........ Einfach anrufen oder mailen.....
01590-1105462
Wir helfen gerne weiter.
This text has been translated automatically.
Here we sell a gelding, he's coming direct from the grower is gone now for the first time by the breeder farm great gelding with a very good Interior, a very high Anatomy conditional .ein meeting readiness and 3 very good basic gear types, a gelding of a very high rideability shows under the saddle and a very nice work attitude/motivation shows the rider is always a very nice feeling. through its beautiful exterior, it is always easy to impress him and alone by his presence that look up to ziehen.er level is good dressage horses A l, flying change on the diagonal, aussengallopp left and the right are no problem, he was gently ridden with the breeder. site works with or because you value put that in this gelding to saddle it very well it even without a varied work offered is, small cracks are also no problem, this makes him too much fun. those looking for a dressage horse with the right attitude find with this gelding a great and reliable partner whether square or recreational area he is reliable and good.

He has a good TÜV fully x-rayed back and one clinical AKU by august 2017
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyRdNGtqo8U
It is sold directly from the breeder...
Location: 66482 Zweibrücken
videos from the jump and without saddle in the terrain can be... like if desired sent by wattsapp


Should you find an older horse, contact us...
Our breeders have taken out of the breeding also Mares, these are already 7 and older, ridden on but no career or relevant achievements have had, but it is the best leisure partners...
We attach great importance to the health of the animals.
Here in the Saarland we usually ca 10-15 horses for sale which are sold directly from the breeder that are only for us all our horses were moved to the greater Oldenburg / Ostfriesland.
Further, we have about 50 horses on offer which are available directly from the growers in the North. Should you find something special, contact us.
We have very good contacts to reputable breeders, which is "Honesty" still at the top.
Do you have questions? No problem... Just call or email...
01590-1105462
We assist.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Hier verkopen wij een Ruin, hij komt direct van de teler nu is gegaan voor de eerste keer door de kweker boerderij grote Ruin met een zeer goede interieur, een zeer hoge anatomie voorwaardelijke .ein vergadering bereidheid en 3 zeer goede basis versnelling typen, een Ruin van een zeer hoge rittigkeit toont onder het zadel en een erg leuk werk houding/motivatie toont de renner is altijd een heel lekker gevoel. door zijn mooie buitenkant, het is altijd gemakkelijk om indruk op hem en alleen door zijn aanwezigheid die opzoeken op ziehen.er niveau is goed dressuur paarden een l, vliegen van verandering op de diagonaal aussengallopp links en rechts zijn geen probleem, hij was zachtjes gereden met de Fokker. website werkt met of omdat u waarde zetten dat het zelfs zonder een gevarieerd werk in deze Ruin om op te zadelen het zeer goed wordt aangeboden, scheurtjes zijn ook geen probleem, dit maakt hem ook leuk. met deze Ruin een grote en betrouwbare partner vinden mensen op zoek naar een dressuurpaard met de juiste houding of vierkant of recreatief gebied hij betrouwbaar en goed is.

Hij heeft een goede TÜV volledig geröntgend terug en een klinische AKU door augustus 2017
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyRdNGtqo8U
Het is direct van de kweker verkocht...
Locatie: 66482 Zweibrücken
video's van de sprong en zonder zadel in het terrein kunnen worden... alsof gewenst verzonden door wattsapp


Indien u een oudere paard vindt, contacteer ons...
Onze kwekers hebben onttrokken aan het fokken Mares, deze zijn ook al 7 en oudere, gereden op maar geen carrière of relevante resultaten hebben gehad, maar wel de beste recreatieve partners...
Wij hechten groot belang aan de gezondheid van de dieren.
Hier in het Saarland we meestal ca 10-15 paarden te koop die worden verkocht direct van de kweker die alleen voor ons alle onze paarden werden verplaatst naar de grotere Oldenburg / Oost-Friesland.
Verder hebben we zo'n 50 paarden aangeboden die direct beschikbaar via de telers in het noorden zijn. Indien u vindt iets speciaals, neem contact op met ons.
We hebben zeer goede contacten met gerenommeerde fokkers, die "Eerlijkheid" is nog steeds aan de top.
Hebt u vragen? Geen probleem... Gewoon Bel of email...
01590-1105462
Wij helpen.

Afstamming


Ervaren verkoper


Fokkersgemeenschap
BM Sportpferde

66540 Neunkirchen Saarland Duitsland
+49 (0)15901105462
Wij spreken:  de en

Zwaartepunt
 Dressuurpaarden
 Recreatiepaarden
 Hunter
 Springpaarden
 Eventing paarden
 Hannoveraan
 Oldenburger
 Holsteiner
66540%20neunkirchen-saarland
Meer advertenties (15) b
Goud
Anglo-Arabier, Ruin, 6 Jaar, 155 cm, Bruin
V: SHAKLAN IBN BENGALI ELITE | MV: PADRONS PSYCHE
Dressuur
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000

Advertentie bewaren
Goud
Oldenburger, Merrie, 5 Jaar, Zwartschimmel
V: DIARADO (HOL) | MV: CAROLUS
Springen - Dressuur
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie E
€ 15.000 tot 25.000

Advertentie bewaren
Goud
Hannoveraan, Ruin, 6 Jaar, 172 cm, Zwart
V: SAN AMOUR | MV: DON FREDERICO
Dressuur - Springen
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie D
€ 10.000 tot 15.000

Advertentie bewaren
Goud
Hannoveraan, Ruin, 5 Jaar, 170 cm, Vos
V: SPÖRKEN | MV: LEIBWÄCHTER
Dressuur
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie D
€ 10.000 tot 15.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Oldenburger Springpaard, Merrie, 6 Jaar, 166 cm, Bruin
V: COOPER VD HEFFIK | MV: ABKE
Springen - Dressuur
BM Sportpferde
DE-48455
Bad Bentheim
Prijscategorie E
€ 15.000 tot 25.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Oldenburger, Merrie, 5 Jaar, 166 cm, Zwartbruin
V: AIRBOY | MV: POSSIDON
Springen
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie D
€ 10.000 tot 15.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Hannoveraan, Merrie, 4 Jaar, 163 cm, Bruin
V: FAHRENHEIT | MV: DAVIS CUP
Dressuur - Recreatief - Springen
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
vraagprijs € 8.500
Advertentie bewaren
Goud
met video
Duitse rijpony, Ruin, 7 Jaar, 146 cm, Donkerbruin
V: CALIDO-G | MV: SEVILLIANO XX
Springen - Dressuur - Hunter - Eventing
BM Sportpferde
DE-26160
Bad Zwischenahn
vraagprijs € 14.900
Advertentie bewaren
Goud
met video
Holsteiner, Merrie, 6 Jaar, 166 cm, Schimmel
V: LEVANTOS II (HOLST.) | MV: CORLANDO
Springen
BM Sportpferde
DE-48455
Bad Bentheim
Prijscategorie E
€ 15.000 tot 25.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Duits sportpaard, Ruin, 7 Jaar, 174 cm, Appaloosa
V: LORD QUIDAM | MV: CAMILLO
Eventing - Recreatief - Hunter - Springen
BM Sportpferde
DE-26345
Bockhorn
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Oldenburger, Ruin, 5 Jaar, 164 cm, Vos
V: DIMAGGIO | MV: RUBIN ROYAL (OLD)
Dressuur
BM Sportpferde
DE-26655
westerstede
Prijscategorie F
€ 25.000 tot 40.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Oldenburger, Merrie, 5 Jaar, 170 cm, Zwart
V: AIRBOY | MV: UKATTO
Springen - Dressuur
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie D
€ 10.000 tot 15.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Oldenburger, Merrie, 4 Jaar, 166 cm, Zwartbruin
V: FOUNDATION | MV: SUNGOLD
Dressuur - Recreatief
BM Sportpferde
DE-66482
zweibrücken
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Duits sportpaard, Ruin, 7 Jaar, 170 cm, Vos
V: CAMILLO | MV: GERSHWIN
Springen - Recreatief - Hunter - Eventing
BM Sportpferde
DE-26345
Bockhorn
Prijscategorie D
€ 10.000 tot 15.000

Advertentie bewaren
Goud
met video
Hannoveraan, Ruin, 8 Jaar, 170 cm, Schimmel
V: WOLKENTANZ
Dressuur - Springen
BM Sportpferde
DE-27777
Ganderkesee
Prijscategorie D
€ 10.000 tot 15.000

Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veldBericht sturen

Paardenverzekering voor:

Een dienstverlening van de EFO

meer informatieDe Oldenburger is een sportpaardenras uit Noord Duitsland. Oldenburger hebben internationaal al vele successen behaald in het springen, dressuur en de eventing. Oorspronkelijk waren de Oldenburger zware werkpaarden, maar in de 19de eeuw kwam er steeds meet vraag naar een elegant en sterk koetspaard. ...meer
9 n r
i
ehorses gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.