vandaag nieuw: 368 | verkocht: 710
c
Inseratsbild
1 video

GONZALO, LUSITANO, wird bald 1 Jahr

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 2530584
Plaatsingsdatum: 3-5-2021
Prijs op aanvraag
Te merken
Afdrukken
r Aanklacht

meer informatieDe Lusitano is een paardenras afkomstig uit Portugal, welke een Barok type is. Het is niet bekend hoe het paardenras is ontstaan en dat is ook niet meer te achterhalen. Mogelijk dat het ras afstamt van de Andalausiers welke veredeld zijn met Arabisch bloed. Lusitanos worden in Portugal vaak ingezet ... Meer over het paarden ras Lusitano
Lusitano
Warmbloed
Hengst
1 Jaar
Falbe
Barok
Dressuur
Recreatief

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Franse
  • Poolse
  • Spaans
  • Nederlands
GONZALO, LUSITANO, wird bald 1 Jahr

Gross angelegt, bei klasse Aufzucht wird das ein richtig Barocker.

Wer den Urtypischen Lusitano Kopf mag, ist hier ABSOLUT richtig!

Sprecht mich an!
Eure Carmen

Weitere Videos auf Anfrage. 
Sprecht mich an!

Eure Carmen

Meldet Euch bei mir per WhatsApp

Sendet mir Eure Telefonnummer mit Eurem Namen und verfolgt meinen WhatsApp Status!!


SMS und WhatsApp

0034 670 097 903

NUR MIT KOMPLETTEN NAMEN U N D !!

E-MAIL ADRESSE !!

DANN RUFE ICH GERN ZURÜCK!!


Fax. +49(0)3212/6456663


Vielen lieben Dank!


Transport wird von uns arrangiert von eigens disponierten , modernen Trucks.Weitere Pferde unter:

www.ehorses.de/FINCABARROCO


www.aktion-gremlin.de


Es sind maximal 40% der Pferde online-

viele gehen auf persönliche Anfrage weg!

Bei allen Pferden ist weitere Aufzucht und Ausbildung kein Problem.

Inclusive Circensik und Fahren. Ab drei Monate machen wir Paketpreise!

Ebenfalls ggf. ebenfalls Kastration kein Problem.

Bei jedem Pferd empfehle ich jedem eine AKU

aus der Fachklinik!!

abonniert uns auf youtube unter MEGA BARROCO:

https://www.youtube.com/user/MegaBarroco


dort sind oft die Pferde on, BEVOR sie in die Anzeigen kommen, wenn auch oft nur

mit kurzen clips.


Eure Carmen Susenburger
Deze tekst werd automatisch vertaald.
GONZALO, LUSITANO, will soon be 1 year

Large laid out, with great rearing this becomes a really baroque.

If you like the typical Lusitano head, absolutely is the right place here!

Talk to me!
Your Carmen

More videos on request. 
Talk to me!

Your Carmen

Get in touch with me via WhatsApp

Send me your phone number with your name and track my WhatsApp status!!

SMS and WhatsApp

0034 670 097 903

ONLY WITH COMPLETE NAMES U N D !!

E-MAIL ADRESSE !!

THEN I LIKE TO CALL BACK!!

fax. +49(0)3212/6456663

Thank you very much!

Transport is arranged by us by specially arranged, modern trucks.

Other horses at:

www.ehorses.de/FINCABARROCO

www.aktion-gremlin.de

A maximum of 40% of the horses are online

many leave on personal request!

Further rearing and training is not a problem for all horses.

Inclusive Circensik and driving. From three months we make package prices!

Also, castration may not be a problem.

For every horse I recommend an AKU to everyone

from the specialist clinic!!

subscribe to us on youtube under MEGA BARROCO:

https://www.youtube.com/user/MegaBarroco

there are often the horses on, BEFORE they come into the advertisements, although often only

with short clips.

Your Carmen Susenburger
Deze tekst werd automatisch vertaald.
GONZALO, LUSITANO, bientôt 1 an

C’est un grand endroit, avec un bon élevage, ça devient un vrai baroque.

Si vous aimez la tête de Lusitano, vous êtes absolument au bon endroit !

Parlez-moi !
Votre Carmen

Autres vidéos sur demande. 
Parlez-moi !

Votre Carmen

Contactez-moi par WhatsApp

Envoyez-moi votre numéro de téléphone avec votre nom et suivez mon statut WhatsApp !!

SMS et WhatsApp

0034 670 097 903

SEULEMENT AVEC DES NOMS COMPLETS U N D !!

ADRESSE E-MAIL !!

ALORS, JE VOUS RAPPELLERAI!

Fax. +49(0)3212/6456663

Merci beaucoup!

Transport est organisé par nous par des camions spécialement mis à disposition, modernes.

Autres chevaux à l’adresse suivante:

www.ehorses.de/FINCABARROCO

www.aktion-gremlin.de

Il n’y a pas plus de 40% de chevaux en ligne.

beaucoup partent sur demande personnelle !

Pour tous les chevaux, la poursuite de l’élevage et de la formation n’est pas un problème.

Inclusive Circensik et conduite. A partir de trois mois, nous faisons des prix de paquets !

Même castration, s’il y a lieu, pas de problème.

Pour chaque cheval, je recommande une AKU à chacun

de la clinique spécialisée !!

S’abonnez-nous sur youtube à l’adresse MEGA BARROCO :

https://www.youtube.com/user/MegaBarroco

il y a souvent les chevaux sur, AVANT d’entrer dans les annonces, bien que souvent seulement

avec de courts clips.

Votre Carmen Susenburger
Deze tekst werd automatisch vertaald.
GONZALO, LUSITANO, wordt binnenkort 1 jaar

Groot aangelegd, met grote opfok wordt dit echt barok.

Als je van het typische Lusitano-hoofd houdt, is hier absoluut de juiste plek!

Zeg iets tegen me!
Jouw Carmen

Meer video's op aanvraag. 
Zeg iets tegen me!

Jouw Carmen

Neem contact met mij op via WhatsApp

Stuur me je telefoonnummer met je naam en volg mijn WhatsApp-status! !

SMS en WhatsApp

0034 670 097 903

ALLEEN MET VOLLEDIGE NAMEN U N D !!

E-MAILADRES !!

DAN BEL IK GRAAG TERUG!!

fax. +49(0)3212/6456663

Hartelijk dank!

Het transport wordt door ons geregeld door speciaal ingerichte, moderne vrachtwagens.

Andere paarden bij:

www.ehorses.de/FINCABARROCO

www.aktion-gremlin.de

Maximaal 40% van de paarden is online

velen vertrekken op persoonlijk verzoek!

Verdere opfok en training is geen probleem voor alle paarden.

Inclusief Circensik en rijden. Vanaf drie maanden maken wij pakketprijzen!

Castratie is misschien ook geen probleem.

Voor elk paard raad ik iedereen een AKU aan

van de gespecialiseerde kliniek!!

abonneer je op ons op youtube onder MEGA BARROCO:

https://www.youtube.com/user/MegaBarroco

er zijn vaak de paarden op, VOORDAT ze in de advertenties komen, hoewel vaak alleen

met korte clips.

Jouw Carmen Susenburger

Aanbieder

Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
E
11140 Conil de la Frontera
Spanje
Wij spreken:
 
 
 
 
Homepage: fincabarroco
Zwaartepunt
Dressuurpaarden
Dekhengst
Tuigpaarden
Recreatiepaarden
Fokpaarden
Barokpaarden
Showpaarden
Rassen
Andalusiër
Fries paard
Pintos

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen

Verdere advertenties van de aanbieder

sturen over
9 n r
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
E
11140 Conil de la Frontera
Spanje
i