Europa's grootste online paardenmarkt

Majestaetischer, barocker Traumhengst

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
+3 Foto's
Paard te koop
ID: 1577829
€ 2.800
Lusitano
Hengst
14 Jaar
163 cm, Stokmaat
Schimmel
9-1-2019
Contactpersoon:
A S
+34 (0)649439736
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
ALTER, BAROCKER TYP
Paard te koop
1577829
€ 2.800
Lusitano
Hengst
14 Jaar
163 cm
Schimmel
Recreatief
Dressuur

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Poolse
Franse
Dieser wirklich wunderschoene bluetenweisse Hengst
( wenn gewaschen!) sucht einen absolut tollen Endplatz. Er verkoerpert den selten gewordenen sehr schweren, maechtigen Iberertyp mit kraeftigem, stabilem Fundament und Volumen. Hat in seinem Leben nicht viel arbeiten muessen- wurde hauptsaechlich auf dem Platz gearbeitet freizeitmaessig und ab und an auf Ferias geritten. Butterweich im Maul, anstaendig, auch wenn laenger nicht geritten, Seitengaenge, gute Galoppade. Er ist eher Typ Energiesparer, nicht triebig, aber er macht nur genau das, was man fordert. Das aber immer gut! Ein Pferd fuer Liebhaber und Reiter, die aich seinen wirklich noblen, majestaetischen Charakter wuerdigen koennen. Dieser Hengst ist etwas ganz besonderes und soll aufgrund des Alters auch Hengst bleiben- womit er und man auch absolut kein Problem hat. 
Er war ausschliesslich in Privathand, wurde wegen Auslandsaufenthalt hier in Spanien zurueckgelassen  und kann vom Besitzer nicht nachgeholt werden. Da er deswegen auch nichtmehr viel geritten wird, hat er sich zum.Verkauf  dieses Traumpferdes entschlossen- in beste Haende natuerlich.
Videos bitte ueber whatsapp anfragen.


 
This text has been translated automatically.
This really beautiful white Stallion
(if washed!) looking for an absolutely great end place. He embodies the rare very heavy, powerful Iberian type with strong, stable foundation and volume. Has in his life not much was... working primarily on the course worked in terms of leisure and and ridden on Ferias. Soft in the mouth, decent, even if not ridden longer, page speed, good Galoppade. He is rather type energy savers, not triebig, but he does just exactly what it calls. The but good! A horse lovers and horseback riding, which I can appreciate its truly noble, majestic character. This Stallion is very special and should remain - due to the age also Stallion which he and it has absolutely no problem.
He was in private hands, was left for abroad, here in Spain and may not be completed by the owner. Because he is therefore also no longer much ridden, he has become to the. Sale.... in best hands of course this dream horse.
Videos please enquire about whatsapp.


Este texto ha sido traducido automáticamente.
Esta realmente hermoso semental blanco
(si!) en busca de un lugar absolutamente gran final. Él encarna el raro tipo ibérico muy pesado, de gran alcance con base estable, fuerte y con volumen. En su vida no estaba... trabajando fundamentalmente en el curso trabajó en términos de ocio y y en Ferias. Suave en la boca, decente, aunque no montado ya, página de la velocidad, buena Galoppade. Es más bien tipo ahorradores de energía, no triebig, pero hace exactamente lo que llama. El pero bueno! A caballo de los amantes y paseos a caballo, que yo puedo apreciar su carácter verdaderamente noble y majestuoso. Este semental es muy especial y debe seguir siendo - debido a la edad también semental que él y no tiene absolutamente ningún problema.
Él estaba en manos privadas, fue dejado en el extranjero, aquí en España y no puede ser completado por el propietario. Porque él es por lo tanto también no mucho montado, se ha convertido en al. Venta... en mejor manos por supuesto este caballo de sueño.
Videos por favor información sobre whatsapp.


Deze tekst werd automatisch vertaald.
Deze werkelijk prachtige witte hengst
(indien gewassen!) op zoek naar de plek van een absoluut geweldig einde. Hij belichaamt de zeldzame zeer zware, krachtige Iberische type met sterke, stabiele Stichting en volume. Heeft in zijn leven niet veel was... vooral bezig met de cursus gewerkt op het gebied van ontspanning en en gereden op Ferias. Zacht in de mond, fatsoenlijk, zelfs als niet bereden langer, pagina snelheid, goede Galoppade. Hij is nogal type energiebespaarders, niet triebig, maar hij doet precies wat zij noemt. De maar goed! A horse liefhebbers en horseback het berijden, die ik kan waarderen zijn waarlijk nobele, majestueuze karakter. Deze hengst is zeer speciaal en moet blijven - wegens de leeftijd ook hengst welke hij en het heeft absoluut geen probleem.
Hij was in handen van particulieren, bleef in het buitenland, hier in Spanje en kan niet worden voltooid door de eigenaar. Omdat hij dus ook niet meer veel gereden is, hij is geworden de. Beste handen koop... in natuurlijk dit droom-paard.
Video's informeren gelieve te over whatsapp.


plaats
11380 Tarifa
Spanje

+49 (0)15171063063
Wij spreken:  de

Zwaartepunt
Dressuurpaarden
Tuigpaarden
Recreatiepaarden
Fokpaarden
Barokpaarden
Trail
Working Equitation
Ranch Riding
P.R.E.
Andalusiër
Muildier
11380%20tarifa

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieDe Lusitano is een paardenras afkomstig uit Portugal, welke een Barok type is. Het is niet bekend hoe het paardenras is ontstaan en dat is ook niet meer te achterhalen. Mogelijk dat het ras afstamt van de Andalausiers welke veredeld zijn met Arabisch bloed. Lusitanos worden in Portugal vaak ingezet ...meer
9 n r
i