vandaag nieuw: 331 | verkocht: 608
c
KWPN Ruin 3 Jaar 165 cm Donkerbruin
1 video
+11 Foto's

Bildschöner Wallach mit 3 überragenden GGA und einem Top Charakte

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID: 2483002
Plaatsingsdatum: 2-8-2021
Reclameoproep: 14368
Advertentie opgemerkt: 311
€ 24.999
Bluehorse Equestrian Mediation
40227 Düsseldorf Duitsland
9
Telefoonnummer weergeven
Te merken
Afdrukken
r Aanklacht

meer informatieKWPN is de afkorting voor: „Koninklijke Warmbloed Paardenstamboek Nederland“. De merrielijnen van de KWPN stammen meestal af van de rassen Gelderse of Groningers. De hengsten worden vaak gekruist met andere warmbloed rassen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Noord Duitse rassen, veredeld wordt er me ... Meer over het paarden ras KWPN
KWPN
Warmbloed
Ruin
3 Jaar
165 cm
Donkerbruin
Dressuur
Recreatief
Springen
Eventing

Beschrijving

nl
 • Duits
 • Engels
 • Franse
 • Poolse
 • Italiaans
 • Zweedse
 • Spaans
 • nl
 • Russische
Beschreibung folgt 

Pferdchen mit viel Qualität 

3 Jahre Wallach 
Ausbildungsstand: angeritten 

Geeignet für Jugendliche oder Dame aufgrund des Charakters. 

Hat einen grossen geregelten Schritt , tritt 3-4 Hufe über .
Einen Schwungvollen elastischen Trab , der mal in der späteren Arbeit überragend wird. Galopp ist sehr Bergauf mit einem sehr starken Hinterbein und viel Knie Aktion. 

Ein Pferd mit top GGA und Perspektive und Top Charakter. 

Informationen nur unter 015733749787
Gerne WhatsApp.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Description follows 

Horses with championship quality

3 years gelding 
Level of training: Slightly ridior 

Suitable for teenagers or lady due to character. 

Has a large regulated step, 3-4 hooves over.
A swinging elastic trot that will be outstanding in the later work. Gallop is very uphill with a very strong hind leg and a lot of knee action. 

A horse with all GGA 7.5 /8.5 area with great perspective and top character. 

Information only on 015733749787
Gladly WhatsApp.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Description suivie 

Cheval de qualité championne

3 ans de Wallach 
Niveau de formation: facile à suivre 

Convient aux adolescents ou à la dame en raison du caractère. 

A un grand pas réglé , passe 3-4 sabots .
Une vibrante tréb élastique qui devient une fois supérieure dans le travail ultérieur. Galop est très montagne avec une jambe arrière très forte et beaucoup de genoux action. 

Un cheval avec toutes les gammes GGA 7.5 /8.5 avec une grande perspective et un caractère haut de gamme. 

Pour plus d’informations seulement à 015733749787
Avec plaisir WhatsApp.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Beschrijving volgt 

Paarden met kampioenschapskwaliteit

3 jaar ruin 
Opleidingsniveau: Licht ridior 

Geschikt voor tieners of dame vanwege karakter. 

Heeft een grote gereguleerde stap, 3-4 hoeven over.
Een swingende elastische draf die uitstekend zal zijn in het latere werk. Galop is erg bergop met een zeer sterk achterbeen en veel kniewerking. 

Een paard met alle GGA 7.5 /8.5 gebied met groot perspectief en top karakter. 

Informatie alleen op 015733749787
Graag WhatsApp.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Opis jest następujący 

Konie o wysokiej jakości 

3 lata żelowania 
Poziom szkolenia: ridior 

Nadaje się dla nastolatków lub pani ze względu na charakter. 

Ma duży regulowany krok, 3-4 kopyta nad.
Wahadłowy elastyczny kłus, który będzie wybitny w późniejszej pracy. Gallop jest bardzo pod górę z bardzo silną tylną nogą i dużą ilością akcji kolana. 

Koń z góry GGA i perspektywy i najwyższej postaci. 

Informacje tylko na 015733749787
Chętnie WhatsApp.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Описание следует 

Лошади с большим качеством 

3 года гельдинга 
Уровень подготовки: верховая езда 

Подходит для подростков или дам из-за характера. 

Имеет большой регулируемый шаг, пинает 3-4 копыта над .
Размашистая эластичная рысь, которая иногда становится выдающейся в более поздней работе. Галоп очень в гору с очень сильной задней ногой и большим количеством коленного действия. 

Лошадь с топовой GGA, перспективой и топ-характером. 

Информация только под 015733749787
С удовольствием WhatsApp.

Afstamming

plaats

41468 Neuss
Duitsland


Aanbieder

Bluehorse Equestrian Mediation
E
40227 Düsseldorf
Duitsland
Wij spreken:
 
 
 
Zwaartepunt
Dressuurpaarden
Springpaarden

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen

Verdere advertenties van de aanbieder

sturen over
9 n r
Bluehorse Equestrian Mediation
E
40227 Düsseldorf
Duitsland
i