vandaag nieuw: 348 | verkocht: 625
c
IJslands paard Merrie 12 Jaar

Islandpferd - Stute mit viel Potential

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID: 2640274
Plaatsingsdatum: 21-7-2021
Reclameoproep: 1309
Advertentie opgemerkt: 30
€ 8.800
Privé aanbieder
48149 Münster
Duitsland
Te merken
Afdrukken
r Aanklacht

meer informatieHet 1000 jaarlang zuiver fokken en de harde leefomstandigheden op IJsland hebben een paard gecreëerd, wat qua karakter heel bijzonder is. IJslanders leefde altijd halfwild in grote kuddes. Hierdoor hebben de ze zich ontwikkeld tot zelfverzekerde dieren met goede sociale vaardigheden, die vanaf de ge ... Meer over het paarden ras IJslands paard
IJslands paard
Pony
Merrie
12 Jaar
Gang

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Italiaans
  • Poolse
  • Zweedse
  • Spaans
  • Franse
  • Nederlands
  • Russische
Zum Verkauf steht eine tolle, unglaublich Brave Stute, die es ihrem Reiter/ihrer Reiterin Recht machen möchte. Sie war lange Zuchtstute, hatte drei tolle Fohlen. 
Ich habe sie 2019 übernommen und permanent in Profiberitt gehabt, so dass sie mittlerweile zu einem tollen, gut zu regulierenden und leicht zu schaltendem Pferd geworden ist. Sie hat 4 sehr gute Gänge, Veranlagung zum Pass, wobei dieses noch nicht in Gänze gefördert wurde. 
Sie hat keine Macken oder Unarten, aber sie ist eben eine Stute, die auch mal ihren eigenen Kopf habenkann, wobei sie jedoch mit liebevoller Konsequenze immer zu händeln ist. 
Sie wurde regelmäßig dem Zahnarzt vorgestellt ohne Befund. Sie war bislang immer gesund. Hufschmied macht sie brav und problemlos. 
Sie hört auf ihren Namen und kommt, wenn man sie ruft. Sie ist sehr menschenbezogen und wird auch gerne geputzt und gestreichelt. 
Eine Turniervorstellung war aufgrund von Corona leider nicht möglich, aber geplant. Aufgrund des Verkaufs wegen Wechsel des Pferdesports wird sie abgegeben. Zuletzt wurde sie von einem 11-jährigen Mädchen geritten. 
Videos auf Anfrage. 
Es ist kein Notverkauf.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
For sale is a great, incredibly brave mare who wants to please her rider. She was a long breeding mare, had three great foals. 
I took her in 2019 and had her permanently in professional riding, so that she has now become a great, easy to regulate and easy to switch horse. She has 4 very good G?nge, predisposition to the passport, although this has not yet been found in G?nze. 
She has no quirks or naughties, but she is just a mare who can sometimes have her own head, but she is always to be heard with loving consequences. 
She became regular?? ig presented to the dentist without any findings. She has always been healthy. Farrier makes them well-behaved and problem-free. 
She is in her name and comes when you call her. It is very people-oriented and is also often cleaned and stroked. 
A tournament performance was unfortunately not possible due to Corona, but planned. Due to the sale due to change of equestrian sport, it is handed over. Most recently, she was ridden by an 11-year-old M?dchen. 
Videos on request. 
It is not an emergency sale.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Te koop is een geweldige, ongelooflijk dappere merrie die haar ruiter wil plezieren. Ze was een lange fokmerrie, had drie geweldige veulens. 
Ik nam haar in 2019 mee en had haar permanent in professioneel rijden, zodat ze nu een geweldig, gemakkelijk te reguleren en gemakkelijk te wisselen paard is geworden. Ze heeft 4 zeer goede G?nge, aanleg voor het paspoort, hoewel dit nog niet is gevonden in G?nze. 
Ze heeft geen eigenaardigheden of ondeugendheden, maar ze is gewoon een merrie die soms haar eigen hoofd kan hebben, maar ze is altijd te horen met liefdevolle gevolgen. 
Ze werd regelmatig?? ig gepresenteerd aan de tandarts zonder enige bevindingen. Ze is altijd gezond geweest. Hoefsmid maakt ze goed opgevoed en probleemloos. 
Ze staat op haar naam en komt als je haar belt. Het is zeer mensgericht en wordt ook vaak schoongemaakt en gestreelde. 
Een toernooiprestatie was helaas niet mogelijk vanwege Corona, maar wel gepland. Vanwege de verkoop als gevolg van verandering van paardensport, wordt het overhandigd. Onlangs werd ze bereden door een 11-jarige M?dchen. 
Video's op aanvraag. 
Het is geen noodverkoop.

plaats

48149 Münster
Duitsland


Aanbieder

Privé aanbieder
E
48149 Münster
Duitsland

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen
sturen over
n r
Privé aanbieder
E
48149 Münster
Duitsland
i