vandaag nieuw: 448 | verkocht: 262
c
Inseratsbild
4 Video's
+7 Foto's

Schicker, 9 jähriger Fuchswallach, Allrounder

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 1598370
Plaatsingsdatum: 5-5-2020
€ 11.000 vraagprijs
Privé aanbieder
meneer Günter Arnekker
Stucken-Mühlen-Weg 131
30855 Langenhagen
Duitsland
9
+49 (0)511772928
+49 (0)1734412827
Afdrukken

meer informatieDe Holsteiner komt uit Schleswig-Holstein in Duitsland. Het is een van de belangrijkste paardenrassen in de Duitse warmbloed fokkerij en daar ook niet meer weg te denken. In de middeleeuwen was de Holsteiner een zwaar werkpaard. Tot aan de tweedewereldoorlog werd het ras ook ingezet als cavalerie pa ...meer
COLONEL HATHI
Holsteiner
Warmbloed
Ruin
9 Jaar
168 cm
Vos
Eventing
L klaar
Dressuur
L klaar
Springen
L klaar
Voltige
Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Spaans
  • Poolse
  • Franse
  • Nederlands
Colonel Hathi ist als 4-Jähriger direkt vom Züchter zu uns gekommmen und mittlerweile bis A-Niveau in Dressur, Springen und Vielseitigkeit ausgebildet. Aus Zeitmangel hatte er nur wenige Einsätze auf Turnieren, konnte sich aber auf Anhieb positiv präsentieren, und in A-Springen, wie auch in einer Geländepferdeprüfung Kl. A als erste Reserve platzieren. Im Oktober letzten Jahres konnte er erneut in einem Stilgeländeritt der Klasse A* gut vorgestellt werden. (Er lief eine schöne Nullrunde mit der Stilnote 7,3 ). Unser Hathi ist ein schicker, motivierter, vollkommen unverbrauchter, kerngesunder Wallach, der sich durch sehr elastische und schwungvolle Bewegungen in allen 3 GGA, so wie seiner Abstammung entsprechend bestem/r Springvermögen/- manier auszeichnet. Hathi ist absolut souverän und motivert in allen 3 Disziplinen der Vielseitigkeit, und besonders im Gelände mutig und ehrgeizig. Ob Gräben, Billard, Wasserein-ausprünge, Hecken etc., er packt alles an. Wir wünschen uns für Hathi eine/n gefühlvollen Reiter/in, der/die seinem Talent und sensiblem Wesen gerecht wird.
Auch als Voltigierpferd scheint er sich zu eignen. Er hat zwar noch keine spezielle Voltigier-Ausbildung genossen, macht aber vom ersten probieren aus prima mit.
 
This text has been translated automatically.
Colonel Hathi came to us as a 4-year-old directly from the breeder and has now trained up to A-level in dressage, jumping and versatility. Due to lack of time, he had only a few bets at tournaments, but was able to present himself positively at first sight, and in A-jumping, as well as in an off-road horse competition class A as the first reserve. In October last year he was again well presented in a class A* style terrain ride. (He ran a nice zero lap with a style score of 7.3 ). Our Hathi is a chic, motivated, completely unused, healthy gelding, which is characterized by very elastic and swinging movements in all 3 GGAs, just as according to its pedigree according to the best jumping ability/manner. Hathi is absolutely confident and motivated in all 3 disciplines of versatility, and especially in the terrain courageous and ambitious. Whether ditches, billiards, water intakes, hedges, etc., he tackles everything. We wish Hathi an emotional rider who lives up to his talent and sensitive nature.
He also seems to be suitable as a voltigier horse. He hasn't enjoyed any special voltigier training yet, but he's doing great from the first try.
Este texto ha sido traducido automáticamente.
El coronel Hathi vino a nosotros directamente desde el criador cuando tenía 4 años y ahora está entrenado hasta el nivel A en doma, salto y versatilidad. Debido a la falta de tiempo, sólo tuvo unas pocas apuestas en torneos, pero fue capaz de presentarse positivamente de inmediato, y en a-salto, así como en una competición de caballos todoterreno, colocó la Clase A como la primera reserva. En octubre del año pasado, fue nuevamente bien presentado en un paseo por terreno estilo Clase A*. (Corrió una buena vuelta cero con la puntuación de estilo 7.3 ). Nuestro Hathi es un gelding elegante, motivado, completamente inconsumido y saludable, que se caracteriza por movimientos muy elásticos y oscilantes en los 3 GGA, así como de acuerdo a su ascendencia mejor habilidad de salto /- manera. Hathi está absolutamente seguro y motivado en las 3 disciplinas de versatilidad, y especialmente en el coraje y la ambición off-road. Ya sean zanjas, billares, saltos de agua, setos, etc., se enfrenta a todo. Deseamos hathi un jinete con alma que esté a la altura de su talento y naturaleza sensible.
También parece ser adecuado como un caballo voltigier. Aún no ha disfrutado de ningún entrenamiento especial de Voltigier, pero está haciendo un gran trabajo desde el primer intento.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Kolonel Hathi kwam als 4-jarige rechtstreeks van de fokker naar ons toe en is nu opgeleid tot A-niveau in dressuur, springen en veelzijdigheid. Door tijdgebrek had hij slechts een paar weddenschappen op toernooien, maar kon zich meteen positief presenteren, en in het A-springen, evenals in een off-road paardencompetitie, plaatste hij klasse A als eerste reserve. In oktober vorig jaar werd hij opnieuw goed gepresenteerd in een klasse A* stijl terreinrit. (Hij liep een mooie nul ronde met de stijl score 7.3 ). Onze Hathi is een chique, gemotiveerde, volledig ongeconsumeerde, gezonde ruin, die wordt gekenmerkt door zeer elastische en swingende bewegingen in alle 3 GGA, evenals volgens zijn voorouders beste springvermogen / - manier. Hathi is absoluut zelfverzekerd en gemotiveerd in alle 3 disciplines van veelzijdigheid, en vooral in off-road moed en ambitie. Of het nu gaat om sloten, biljarten, watersprongen, heggen etc., hij pakt alles aan. Wij wensen Hathi een soulvolle ruiter die zijn talent en gevoelige aard waarmaakt.
Hij lijkt ook geschikt als een voltigier paard. Hij heeft nog niet genoten van een speciale Voltigier training, maar hij doet een geweldige job vanaf de eerste poging.

Afstamming

plaats

30855 Langenhagen
Duitsland

Aanbieder

Privé aanbieder
E
meneer Günter Arnekker
Stucken-Mühlen-Weg 131
30855 Langenhagen
Duitsland

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen
sturen over
9 n r
Privé aanbieder
E
meneer Günter Arnekker
Stucken-Mühlen-Weg 131
30855 Langenhagen
Duitsland
i