vandaag nieuw: 371 | verkocht: 712
c
Inseratsbild
4 Video's
+11 Foto's

Traumpferd für Springen und Dressur

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 2466043
Plaatsingsdatum: 2-5-2021
Prijscategorie € 25.000 tot € 40.000
Privé aanbieder
27211 Bassum
Duitsland
9
+49 (0)1791474849
Te merken
Afdrukken
r Aanklacht

meer informatieEen van de belangrijkste warmbloed rassen voor de Duitse fokkerij is de Hannoveraan. Zijn ontstaan gaat terug tot aan het oprichten van de stoeterij Celle in Neder-Saksen in 1735. Als fokbasis werden Holsteiner en Engelse volbloeden van groot belang, ze gaven de Hannoveraan hardheid, uithoudingsverm ... Meer over het paarden ras Hannoveraan
Hannoveraan
Warmbloed
Merrie
9 Jaar
175 cm
Appelschimmel
Springen
Opleidingsniveau: M ~ Z
Succes: L ~ M
Dressuur
Opleidingsniveau: L ~ M
Succes: A ~ L
Hannoveraner Verband

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Spaans
  • Franse
  • Poolse
  • Nederlands
Diese wunderschöne Schimmelstute ist in Dressur und in Springen schon erfolgreich gelaufen und hat einige Schleifen gesammelt. Sie wird zur Zeit Dressurmäßig in Richtung M ausgebildet und sobald es die derzeitige Situation wieder zu läßt auch im Springen weiter gefördert. Platzierung im Springpferde und in Springprüfung Kl. L , ist aber unter dem passenden Reiter offen bis oben hin. Verkauf von Privat schweren Herzens , da der Charakter einfach top ist, gute Arbeitseinstellung, Schmiede und Verladefromm. Nur...leider mir zu groß geworden. Weitere Info bitte per WhatsApp anfragen oder persönlich telefonisch.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
This beautiful grey mare has already run successfully in dressage and jumping and has collected some loops. She is currently being trained dressage in the direction of M and as soon as it allows the current situation again further promoted in jumping. Placement in the show jumping horse and in the jumping competition Class L , but is open under the suitable rider up to the top. Sale of private heavy heart, as the character is simply top, good working attitude, forge and loading fromther. Only... unfortunately I got too big. For more information, please contact WhatsApp.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Esta hermosa yegua gris ya ha corrido con éxito en doma y salto y ha recogido algunos bucles. Actualmente está siendo entrenada doma en la dirección de M y tan pronto como permite la situación actual de nuevo promovido en salto. Colocación en el caballo de salto del espectáculo y en la competición de salto clase L, pero está abierto bajo el jinete adecuado hasta la parte superior. Venta de corazón pesado privado, ya que el personaje es simplemente superior, buena actitud de trabajo, forja y carga desde otro. solamente... desafortunadamente me hice demasiado grande. Para obtener más información, póngase en contacto con WhatsApp o llame en persona.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Cette belle jument de moisissures a déjà couru avec succès dans le dressage et le saut et a recueilli quelques boucles. Elle est actuellement formée en dressage en direction de M et, dès que la situation actuelle le permet à nouveau, elle continue à être encouragée même en saut. Placement dans le cheval de saut et dans l’épreuve de saut Kl. L , mais est ouvert sous le bon cavalier jusqu’en haut. Vente de coeur lourd privé , car le caractère est tout simplement top, bonne attitude de travail, forgeage et de chargement. Seulement... Malheureusement, j’ai trop grandi. Pour plus d’informations, veuillez vous renseigner via WhatsApp ou téléphoner en personne.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Deze prachtige grijze merrie heeft al succesvol gelopen in dressuur en springen en heeft een aantal loops verzameld. Ze wordt momenteel dressuur getraind in de richting van M en zodra het de huidige situatie weer verder promoveert in het springen. Plaatsing in het springpaard en in de springcompetitie Klasse L , maar is open onder de geschikte ruiter tot aan de top. Verkoop van privé zwaar hart, omdat het karakter gewoon top is, goede werkhouding, smeden en laden van verder. Alleen... Helaas werd ik te groot. Neem voor meer informatie contact op met WhatsApp of bel persoonlijk.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Ta piękna szara klacz już z powodzeniem biega w ujeżdżeniu i skokach i zebrała kilka pętli. Ona jest obecnie szkolony ujeżdżenia w kierunku M i tak szybko, jak to pozwala obecnej sytuacji ponownie dalej promowane w skokach. Umieszczenie w pokazie skoki konia i w konkursie skoków klasy L , ale jest otwarty pod odpowiednim jeźdźcem do góry. Sprzedaż prywatnego ciężkiego serca, ponieważ postać jest po prostu top, dobra postawa pracy, kuźnia i ładowanie odther. Tylko... niestety mam zbyt duży. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z WhatsApp lub zadzwoń osobiście.

Afstamming

plaats

27211 Bassum
Duitsland


Aanbieder

Privé aanbieder
E
27211 Bassum
Duitsland

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen
sturen over
9 n r
Privé aanbieder
E
27211 Bassum
Duitsland
i