Vandaag Nieuw: 212 | verkocht: 158
c
Inseratsbild
1 video

TOPGENETIK - top Zuchtstute für die moderne Reitpferdezucht !

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 1885880
Plaatsingsdatum: 13-2-2020
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000
BTW. aftrekbaar
Ausbildungsstall Abrahams
mevrouw Viola Abrahams
Milchweg 7
27798 Hemmelsberg Duitsland
9
+49 (0)1732188354
+49 (0)4484491
Afdrukken

meer informatieEen van de belangrijkste warmbloed rassen voor de Duitse fokkerij is de Hannoveraan. Zijn ontstaan gaat terug tot aan het oprichten van de stoeterij Celle in Neder-Saksen in 1735. Als fokbasis werden Holsteiner en Engelse volbloeden van groot belang, ze gaven de Hannoveraan hardheid, uithoudingsverm ...meer
GRIBALDI´S LAURA
Hannoveraan
Warmbloed
Merrie
8 Jaar
167 cm
Zwartbruin
Fokken
Dressuur
Recreatief
Hannoveraner Verband

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Spaans
  • Franse
  • Poolse
  • Nederlands
Gribaldi´s Laura , ganz im Look ihres berühmten Halbbruders Totilas stehend, bringt mit ihrer Genetik alles mit, was eine moderne Zuchtstute haben soll.
Zudem ist sie kerngesund, auch röntgenologisch ohne Befunde, hat eine gute Stutenprüfung abgelegt,
STAATSPRAEMIEN - ANWARTSCHAFT ! und sie ist im Basissport erfolgreich, herdenverträglich und gut im Handling.
Noch ist Gribaldi´s Laura nicht gedeckt, Ende März ist sie allerdings für die Besamung angemeldet- falls sie bis dahin nicht verkauft ist.
Mit den Besten züchten ... das ist hier möglich !
This text has been translated automatically.
Gribaldi's Laura , standing in the look of her famous half-brother Totilas, brings with her genetics everything a modern broodmare should have.
In addition, she is healthy, also X-ray without findings, has passed a good mare examination,
STATE PRAEMIEN - ANWARTSCHAFT ! and it is successful in basic sports, tolerates herds and is good at handling.
Gribaldi's Laura is not yet covered, but at the end of March she is registered for the insamation - if she is not sold by then.
Breeding with the best ... this is possible here !
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Laura de Gribaldi, de pie en el aspecto de su famoso medio hermano Totilas, trae consigo todo lo que un broodmare moderno debería tener.
Además, ella es saludable, también rayos X sin hallazgos, ha pasado un buen examen de yegua,
ESTADO PRAEMIEN - ANWARTSCHAFT ! y tiene éxito en los deportes básicos, tolera los rebaños y es bueno en el manejo.
Laura de Gribaldi aún no está cubierta, pero a finales de marzo está registrada para la insamación - si no se vende para entonces.
Crianza con los mejores ... esto es posible aquí !
Ce texte a été traduit automatiquement.
Laura Gribaldi , debout dans le regard de son célèbre demi-frère Totilas, apporte avec sa génétique tout ce qu’une poulinier moderne devrait avoir.
En outre, elle est en bonne santé, aussi radiographie sans résultats, a passé un bon examen jument,
STATE PRAEMIEN - ANWARTSCHAFT ! et il réussit dans les sports de base, tolère les troupeaus et est bon à la manipulation.
Laura Gribaldi n’est pas encore couvert, mais à la fin de Mars, elle est enregistrée pour l’insamation - si elle n’est pas vendue d’ici là.
Élevage avec les meilleurs ... c’est possible ici !
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Gribaldi's Laura , staande in het uiterlijk van haar beroemde halfbroer Totilas, brengt met haar genetica alles wat een moderne fokmerrie zou moeten hebben.
Daarnaast is ze gezond, ook röntgenfoto zonder bevindingen, is geslaagd voor een goede merrie onderzoek,
STAAT PRAEMIEN - ANWARTSCHAFT ! en het is succesvol in de basissport, tolereert kuddes en is goed in het hanteren.
Gribaldi's Laura is nog niet gedekt, maar eind maart is ze ingeschreven voor de insamatie - als ze dan niet verkocht is.
Fokken met de beste ... dit kan hier!

Document

Afstamming

Aanbieder

Ausbildungsstall Abrahams
E
mevrouw Viola Abrahams
Milchweg 7
27798 Hemmelsberg
Duitsland
Zwaartepunt
Dressuurpaarden
Hunter
Fokpaarden
Rassen
Oldenburger
Hannoveraan

contact opnemen met aanbieder

* Verplicht veld


Bericht sturen

Verdere advertenties van de aanbieder

sturen over
9 n r
Ausbildungsstall Abrahams
E
mevrouw Viola Abrahams
Milchweg 7
27798 Hemmelsberg
Duitsland
i