Europa's grootste online paardenmarkt

Wunderschöne rittige leicht händelbare De Niro Enkelin!

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+14 Foto's
Paard te koop
ID: 1401195
€ 13.000
Hannoveraan
Merrie
6 Jaar
163 cm, Stokmaat
Zwart
29-6-2018
Gestüt LisbergsFokker
meneer Georg Lang
96170 Lisberg Duitsland
9
+49 (0)95499898606
+49 (0)1713415878
 

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Meer advertenties (8)
SHE IS DANCING FOR YOU
Paard te koop
1401195
€ 13.000
Hannoveraan
Merrie
6 Jaar
163 cm
Zwart
Dressuur
BB en B klaar
Mennen
Recreatief
Springen
Hannoveraner Verband
plaats
96170 Lisberg
Duitsland

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
She is dancing for you

She is dancing for you liebevoll bei uns Sissi gerufen, eine Lady in Black unser Prinzessin wurde am 25.05.2012 hier bei uns auf den Gestüt Lisbergs geboren!

Sie ist eine sehr liebe geduldige sehr verschmuste De Niro Enkelin und führt bestes Grande Blut, 3 x edelstes Weltmeyer-Blut, Donnerhall, seltenes Argentan l - Blut und Vollblut über Renoir XX und Sunlight XX Blut mit sich!

Sissis Mama ist sehr fruchtbar und brachte bisher nur sehr schöne Prämien- und Auktionsfohlen zur Welt und alle waren Rappen bis auf eine Anpaarung mit einem dominaten Fuchshengst!

Sissi ist Spätreif und wurde diesen Frühling ordentlich nach klassischer Schule altersgerecht angeritten und über die Jahre ausgebildet! Beim Schmied und Tierarzt super lieb, gechipt und Abstammungsüberprüft!

Sissi ist Gelände- und Strassensicher, brav beim Schmied, Verladefromm und benimmt sich auf fremden Plätzen und Hallen sehr artig!

Keine Hobbys und Mängel super lieb im Umgang! Steht sehr brav beim Auf- und Absteigen still! Buckelte und Stieg bisher nie!

Sie kennt Laufstall und Boxenhaltung! Sie ist getüvt mit guten Tüv! Alle Beugeproben waren bisher negativ! Im Moment ist Sissi 1,63 m!

Auf dem Platz und in der Halle hat sie viel Freude und lernt sehr schnell, ihre Ausbildung muss hier noch verfeinert werden! Sissi ist weich zu sitzen bringt aber den Schwung ihrer Vorfahren mit und ist daher nichts für Anfänger oder Leute mit Rückenproblemen!

Sissi springt auch mehrere Hindernisse hierbei ist sie vorsichtig und artig, allerdings haben wir das Springen hier noch nicht ausgebaut! Beim Freispringen merkt man Ihre gute Technik, welche Sie über Ihren Urgrossvater Argentan I ( vom berühmten Beschäler Absatz) und über das Renoir Blut mitbekommen hat!

Sissi wird nur in ein artgerechtes Zuhause mit Weidehaltung abgegeben, da sie sehr gerne draussen ist und oft auch auf der Weide in der Sonne ein Sonnenbad geniesst!

Sissi ist nun bereit für den Schritt in die grosse weite Welt! Wir wünschen uns für unsere She is dancing for you - jemanden mit Liebe und Pferdeverstand der mit ihr langfristig durchs Leben tanzen möchte!

Ein Impfung  seit Fohlenalter mit Tetanus und Influrenza ist selbstverständlich genau wie eine regelmässige Entwurmung - Sissi hat eine Turnierpferdeimpfung!

Sollte Ihnen unsere She is dancing for you gefallen so melden Sie sich doch bitte bei uns, vielleicht öfter probieren, oder gerne per Whatsapp und bitte immer Namen und Telefonnummer mit angeben, da wir viel im Stall und auf unseren Feldern sind!

Dankeschön
This text has been translated automatically.
She is dancing for you

She is dancing for you lovingly at us Sissi, a lady in black of our Princess was launched on the May 25, 2012 born in here with us on the stud of Lisbergs!

A very dear patient very cuddly de Niro's granddaughter and best Grande performs blood blood, 3 x finest Weltmeyer blood, Donnerhall, rare Argentan l - blood and blood Renoir XX and XX of the sunlight itself!

Sissis Mama is very fertile and brought to the world so far very nice rewards and auction foals and Sable were all up on a coupling with a dominant Fuchsia!

Sissi is a late frost and was this spring properly after classical school age ridden and trained over the years! Smith and veterinarian super sweet, chipped and Abstammungsüberprüft!

Sissi of terrain and Strassensicher, good at the blacksmith, Verladefromm and foreign courts and halls is behaving very good!

No hobbies and deficiencies in handling super love! Stands still during the descent and very good! Buckelte and rose never had!

She's playpen and boxing stance! It is getüvt with good TÜV! All flexor samples were negative so far! At the moment, Sissi is 1.63 m!

On the square and in the Hall she has fun and learns very quickly, their training needs to be refined here yet! Sissi is soft to sit, but brings the momentum of their ancestors and is therefore not for beginners or people with back problems!

Sissi jumps also several obstacles here is careful and good, however we have not expanded here still jumping! In free jumping, you realize your good technique, which you can find on your great-grandfather Argentan I (of the famous stallions paragraph) and the Renoir has noticed blood!

Sissi is delivered only in a decent home with grazing, as it is very happy out there and often also on the pasture in the Sun enjoying sunbathing!

Sissi is now ready to step into the big wide world! We wish for our she is dancing for you - someone with love and horse mind who wants to dance with her in the long term through life!

A vaccination is of course just like a regular deworming since foal age with tetanus and Influrenza - Sissi has a tournament horse vaccination!

Should you our she is dancing for you fallen so please sign up with us, maybe more often try, or via Whatsapp and please always name and specify phone number, because we are much in the stable and in our fields!

Thank you
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Ze is dansen voor u

Ze is dansen voor u liefdevol bij ons Sissi, een dame in zwart van onze prinses werd gelanceerd op de mei 25, 2012 geboren in hier bij ons op de stoeterij van Lisbergs!

Een zeer lieve patiënt zeer aanhalig de Niro de kleindochter en beste Grande voert bloed bloed, 3 x beste Weltmeyer bloed, Donnerhall, zeldzame Argentan l - bloed en bloed Renoir XX / XX van het zonlicht zelf!

Sissis Mama is zeer vruchtbaar en bracht de wereld tot nu toe zeer mooie beloningen en veiling veulens en Sable waren allemaal op een koppeling met een dominante Fuchsia!

Sissi is een late vorst en was dit voorjaar goed na klassieke school leeftijd bereden en opgeleid door de jaren heen! Smith en dierenarts super zoet, gechipt en Abstammungsüberprüft!

Sissi van terrein en Strassensicher, goed bij de smid, Verladefromm en buitenlandse rechtbanken en zalen gedraagt zich erg goed!

Geen hobby's en de tekortkomingen bij de behandeling van super liefde! Staat nog steeds tijdens de afdaling en zeer goed! Buckelte en rose had nooit!

Ze is kinderbox en boksen houding! Het is getüvt met goede TÜV! Alle flexor monsters waren tot nu toe negatief! Op dit moment is Sissi 1,63 m!

Op het plein en in de hal, ze heeft leuke en zeer snel leert, moet hun opleiding worden verfijnd hier nog! Sissi is zacht om te zitten, maar brengt de dynamiek van hun voorouders en kan daarom niet voor beginners of mensen met rugproblemen!

Sissi sprongen ook verscheidene obstakels hier is zorgvuldige en goed, maar we hebben niet uitgebreid hier nog springen! In het gratis springen realiseert je je uw goede techniek, die u kunt vinden op uw overgrootvader Argentan I (van de beroemde hengsten lid) en de Renoir bloed heeft gemerkt!

Sissi wordt geleverd alleen in een fatsoenlijk huis met begrazing, want het is erg blij daar en vaak ook op de wei in de zon genieten van het zonnebaden!

Sissi is nu klaar om stap in de grote wijde wereld! Wij wensen voor onze zij is dansen voor u - iemand met liefde en paard geest die wil dansen met haar op de lange termijn door het leven!

Een vaccinatie is natuurlijk net als een regelmatige ontworming sinds veulen leeftijd met tetanus en Influrenza - Sissi heeft een toernooi paard vaccinatie!

Indien u onze zij is dansen voor u gedaald dus alstublieft teken omhoog met ons, misschien vaker proberen, of via Whatsapp en altijd een naam en telefoonnummer, opgeven omdat we veel in de stal en in onze velden!

Dank u

Afstamming

Fokker
Gestüt Lisbergs

meneer Georg Lang
Hauptstr. 4
96170 Lisberg Duitsland
+49 (0)95499898606
+49 (0)1713415878

Zwaartepunt
 Dressuurpaarden
 Dekhengst
 Tuigpaarden
 Recreatiepaarden
 Springpaarden
 Fokpaarden
 Gangpaarden
 Hackney Pony
 Zuidduits Koudbloed
 Hannoveraan
96170%20lisberg
Meer advertenties (8) b
Goud
Hannoveraan, Hengst, 1 Jaar, 173 cm, Vos
V: LIGHT MY FIRE | MV: STAKKATO

Springen - Dressuur - Dekken - Fokken
Gestüt Lisbergs
DE-49838
Wettrup
€ 8.000
Advertentie bewaren
Goud
Hannoveraan, Merrie, 2 Jaar, 151 cm, Zwart
V: FÜRST BELISSARO | MV: DANZAS

Dressuur - Mennen - Recreatief - Fokken
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 6.000
Advertentie bewaren
Goud
Zuidduits Koudbloed, Ruin, 2 Jaar, 170 cm, Donkere-vos
V: RIER | MV: DONY

Mennen - Recreatief - Western - Barok
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 3.500
Advertentie bewaren
Goud
Connemara, Merrie, 6 Jaar, 153 cm, Schimmel
V: TULIRA ROBUCK | MV: ISLAND LAD

Eventing - Dressuur - Springen - Fokken
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 8.500
Advertentie bewaren
Goud
Connemara, Ruin, 7 Jaar, 147 cm, Appelschimmel
V: FREDERIKSMINDE HAZY MATCH | MV: OISIN

Recreatief - Dressuur - Springen - Barok
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 7.500
Advertentie bewaren
Goud
Connemara, Hengst, 1 Jaar, 148 cm, Falbe
V: BALLINLOUGH DANDY | MV: HECTOR OF LOUGHFADDA

Eventing - Dekken - Fokken - Show
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 3.500
Advertentie bewaren
Goud
Connemara, Merrie, 1 Jaar, 148 cm, Falbe
V: SHACKLETON | MV: GENERAL HUMBERT

Springen - Recreatief - Fokken - Show
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 3.500
Advertentie bewaren
Goud
Connemara, Merrie, 1 Jaar, 148 cm
V: BALLINLOUGH DANDY | MV: WESTERN BOY

Eventing - Dressuur - Fokken - Show
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 3.500
Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

Paardenverzekering voor:

Een dienstverlening van de EFO

meer informatieEen van de belangrijkste warmbloed rassen voor de Duitse fokkerij is de Hannoveraan. Zijn ontstaan gaat terug tot aan het oprichten van de stoeterij Celle in Neder-Saksen in 1735. Als fokbasis werden Holsteiner en Engelse volbloeden van groot belang, ze gaven de Hannoveraan hardheid, uithoudingsverm ...meer
9 n r
i