Europa's grootste online paardenmarkt

2-jährige SPITZENSTUTE FÜR ZUCHT UND SPORT

Inseratsbild
 
 
 
 
1 video
Paard te koop
ID: 1627154
Prijs op aanvraag
Hannoveraan
Merrie
2 Jaar
Vos
13-3-2019
Contactpersoon:
J B
+49 (0)1712661211
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Meer advertenties (25)
DIAMANT´S DIADEM
Paard te koop
1627154
Prijs op aanvraag
Hannoveraan
Merrie
2 Jaar
Vos
Springen
Recreatief
Eventing
Fokken

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
Aufgrund unzuverlässiger Käufer steht Sie wieder zum Verkauf
2-jährige SPITZENSTUTE FÜR ZUCHT UND SPORT aufgrund Aufgabe des Pferdesports abzugeben!

Diamant´s Diadem, eine hochmoderne Stute, langbeinig mit viel Rahmen und sehr guten Grundgangarten. Traumtyp aus hervorragendem Leistungsstamm! Ein absolutes Ausnahmepferd, das für das Kennerauge keine Wünsche offen lässt.
Absolute Empfehlung für Zucht und Sport, direkt aus Züchterhand!
Sie wurde als jüngstes Springfohlen (14 Tage alt) dritte, beim 9. Fohlenchampionat der Hengststation Sosath und war somit das beste springbetonte Stutfohlen. Sie zeigte sich bereits dort als sehr neugierig und unerschrocken.
Dia wächst im Herdenverband auf und zeigt sich dort als sehr verträglich. Sie ist halfterführig und bereits verladefromm! Dia wurde regelmäßig geimpft, entwurmt und beim Hufschmied vorgestellt. Sie hat täglichen Menschenkontakt und zeigt sich dort als absolut zutraulich und artig. Ans Putzen und tragen von Decken ist sie bereits gewöhnt.
 
Die Mutter Salina (Stutenstamm 3194102 Auermühle) stammt von Satisfaction II (Stakkato / Calypso II) ab. Mutterstamm Lordanos / Argentinus / Zeus, auch hier das allerbeste Springblut.
Salina ist im „Programm Hannoveraner Springpferdezucht“, SLP mit Staatsprämie absolviert.
 
Salina hatte bis jetzt nur ein Fohlen von Catoki   „Coolio 40“ (Hengstfohlen) vor Diamant´s Diadem. Dieser Hengst war 2016 als 4-jähriger der teuerste auf der Elite Auktion in Verden (10/2016) und kann bereits zahlreiche Platzierungen bis M** vorweisen.
Salina´s Mutter Lordana ist unter Jan Vinckier bis CSI5* platziert. Salina selbst wurde bisher nur als Zuchtstute eingesetzt.
Ihr Vater Diamant de Plaisir (Diamant de Semilly / For Pleasure) beendete erfolgreich den 50-Tage-Test in Adelheidsdorf im Februar 2016 und bekam Höchstnoten für sein Springvermögen (9,5), seine Springmanier (8,5) und eine springbetonte Endnote von 8,6. Im Rahmen des Internationalen Dressur- und Springfestivals 2016 in Verden wurde er Hannoveraner Champion der vierjährigen Springpferde mit der überragenden Note 9,3. Er war hoch erfolgreich in allen Springprüfungen beim Bundeschampionat 2017 und 2018. 2018 konnte sich Diamant de Plaisir mehrfach in Spingpferdeprüfungen der Klasse M* sowie Springprüfungen der auf M**-Niveau hoch platzieren und kann auch schon erste Platzierungen der Klasse S vorweisen.
Dia wird verkauft, da wir mit dem Reitsport aufhören. Bitte beachten Sie, dass ein Kauf auf Raten nicht möglich ist. Kein Verkauf an Händler.
This text has been translated automatically.
Due to unreliable buyer is you again for sale
to give 2-year top Mare for breeding and SPORT due to task of equestrian!

Diamond BB´s is a DIAdem, ultra-modern Mare, leggy with much part and very good gaits. Dream guy from excellent service master! An absolute exception horse that leaves no wish unfulfilled for the connoisseur's eye.
Absolute recommendation for breeding and sport directly from breeder hand!
She was third, as the most recent spring foal (14 days ago) at the 9th foal Championships of the Stallion station Samy and was therefore the best spring-weighted filly. It was already there as a very curious and fearless.
India grows up in their herds and there is very friendly. She is halter-responsive and already reverse charging religious! India has been regularly vaccinated, dewormed and presented at the blacksmith. It has daily people contact and shows up there as absolutely confidential and good. To brushing and wear of ceilings it is accustomed.

The mother of Salina (mares master 3194102 Auer mill) II (staccato / Calypso II) comes from satisfaction. Damline of Lordanos / Argentinus / Zeus, also here the very best blood of spring.
Salina is in the "program Hanoverian spring horse breeding", completed SLP with State premium.

Salina had up to now only a foal by Catoki "Coolio 40" (Colt) before diamond BB´s tiara. This Stallion was the most expensive on the elite auction in Verden (10/2016) 2016 as 4th and numerous placements can already up M * present.
Salina BB´s is mother of Ahmed Jan Vinckier to CSI5 * placed. Salina itself was used only as a Broodmare.
Her father diamond de Plaisir (Diamant de Semilly / for pleasure) successfully finished the 50-day test in Adelheidsdorf in February 2016 and got top marks for his jumping ability (9.5), his jumping style (8.5) and a spring weighted final grade of 8.6. In the framework of the international of dressage - and jumping Festival 2016 in Verden, he was Hanoverian champion of the four-year jumping horses with a superior grade of 9.3. He was highly successful in all show jumping at the Federal Championships in 2017 and 2018 2018 could diamond de Plaisir several times in Spingpferdeprüfungen of class M * as well as jumping the high place on M * level and can even first placements of class S present.
India is sold because we stop riding. Please keep in mind that a purchase on rates is not possible. No sale to dealers.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Als gevolg van onbetrouwbare koper is u opnieuw te koop
te geven 2 jaar top merrie fok-en SPORT als gevolg van de taak van de Paardensport!

Diamant BB´s is een diadeem, ultra moderne Mare, Langbenige Hoofdkussens met veel deel en zeer goede gangen. De kerel van de droom van uitstekende service meester! Een absolute uitzondering paard dat geen wens onvervuld voor oog van de kenner laat.
Absolute aanrader voor fok- en sport direct vanaf de kweker hand!
Zij was derde, als de meest recente lente veulen (14 dagen geleden) op het 9e veulen kampioenschappen van de hengst station Samy en daarom de beste merrieveulen van Lente-gewogen. Het was daar al als een zeer nieuwsgierig en onverschrokken.
India groeit op in hun beslagen en er is zeer vriendelijk. Ze is halster-responsieve en al keren opladen religieuze! India heeft regelmatig zijn ingeënt, ontwormd en gepresenteerd op de smid. Er dagelijks mensen contact en verschijnt er zo absoluut vertrouwelijk en goed. Borstelen en slijtage van plafonds is het gewend.

De moeder van Salina (merries master 3194102 Auer molen) II (staccato / Calypso II) is afkomstig van tevredenheid. Damline van Lordanos / Argentinus / Zeus, ook hier het allerbeste bloed van de lente.
Salina is in de "programma Hannoveraanse voorjaar paard fokken", voltooide SLP met de premie van de staat.

Salina had tot nu alleen een veulen door Catoki "Coolio 40" (Colt) voordat de diamond BB´s tiara. Deze hengst was de duurste op de elite veiling in Verden (10/2016) 2016 als 4e en talrijke plaatsingen kunt al omhoog M * aanwezig.
Salina BB´s is moeder van Ahmed Jan Vinckier te CSI5 * geplaatst. Salina zelf werd gebruikt alleen als een fokmerrie.
Haar vader diamond de Plaisir (Diamant de Semilly / voor plezier) met succes voltooid van de 50-dagen test in Adelheidsdorf in februari 2016 en kreeg top merken voor zijn springvermogen (9,5), zijn springen stijl (8.5) en een lente gewogen eindcijfer van 8,6. In het kader van de internationale dressuur - en springen Festival 2016 in Verden, was hij Hannoveraanse kampioen van de 4-jarige springpaarden met een superieure graad van 9.3. Hij was zeer succesvol in alle show jumping bij de federale kampioenschappen in 2017 en 2018 2018 kunnen de Plaisir meerdere malen in de Spingpferdeprüfungen van klasse M diamond * evenals de hoge plaats springen op M * niveau en kan zelfs de eerste plaatsingen van klasse S aanwezig.
India wordt verkocht omdat we stoppen met paardrijden. Houd in gedachten dat een aankoop op tarieven niet mogelijk is. Geen verkoop aan de dealers.
plaats
28790 Schwanewede
Duitsland

Afstamming

+49 (0)421675863
Wij spreken:  de
27809%20lemwerder
Meer advertenties (25) b
Platina
met video
Hannoveraan, Hengst, Veulen (03/2019), Bruin
V: FLORENZ | MV: DACAPRIO

Dressuur
DE-27612
Loxstedt
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
Hannoveraan, Hengst, Veulen (04/2019), Bruin
V: FOR DANCE | MV: DRESSAGE ROYAL

Dressuur
DE-27318
Hoyerhagen
Bieden op veiling
Advertentie bewaren
Platina
Oldenburger Springpaard, Hengst, 2 Jaar, Vos
V: DIAMANT DE PLAISIR | MV: QUICKSILBER

Springen
DE-61250
Usingen
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
Westfaal, Hengst, Veulen (02/2019), Bruin
V: DIAMANT DE PLAISIR | MV: LORD

Springen
DE-48301
Nottuln
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
Oldenburger, Hengst, Veulen (03/2019)
V: FLORENZ | MV: DE NIRO

Dressuur
DE-26639
Wiesmoor
€ 4.900
Advertentie bewaren
Platina
Hannoveraan, Merrie, Veulen (03/2019), Bruin
V: CASIRO I | MV: PILOTHAGO

Springen - Dressuur - Eventing
DE-31603
Diepenau
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
Oldenburger, Merrie, 15 Jaar, Bruin
V: LANDOR S OLD | MV: CLASSIKER

Springen - Dressuur - Recreatief - Fokken
DE-26605
Aurich
€ 6.500
Advertentie bewaren
Platina
Westfaal, Ruin, 4 Jaar, Zwartbruin
V: FLORENZ | MV: DON LARINO (OLD)

Dressuur - Recreatief - Hunter - Springen
DE-24864
Goltoft
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
met video
Duits sportpaard, Hengst, Veulen (03/2019), Bruin
V: CASINO GRANDE | MV: CONTHARGOS

Springen
DE-73499
Wört
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
Oldenburger Springpaard, Hengst, 1 Jaar, Zwartbruin
V: COMME PRÉVU | MV: CRISTOFIN

Springen
DE-17390
Murchin
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
met video
Westfaal, Hengst, 2 Jaar, Bruin
V: CASIRO I | MV: LUDWIG VON BAYERN

Springen - Dressuur - Recreatief - Eventing
DE-46117
Oberhausen
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
Westfaal, Merrie, 1 Jaar, Zwartbruin
V: FLORENZ | MV: STEDINGER

Dressuur
DE-45721
Haltern
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
met video
Hannoveraan, Hengst, 1 Jaar, Bruin
V: OGANO | MV: SATISFACTION II

Springen - Recreatief - Fokken
DE-28790
Schwanewede
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
met video
Hannoveraan, Merrie, 11 Jaar, 172 cm, Vos
V: SATISFACTION II | MV: LORDANOS HOLST.

Fokken - Recreatief - Springen
DE-28790
Schwanewede
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
met video
Oldenburger Springpaard, Merrie, 3 Jaar, Bruin
V: CASINO BERLIN | MV: LUDWIG VON BAYERN

Springen - Dressuur - Recreatief - Eventing
DE-27624
Elmlohe
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
met video
Hannoveraan, Hengst, 2 Jaar, Zwartbruin
V: FLORENZ | MV: NEW MOON XX

Springen - Dressuur - Recreatief - Eventing
DE-28832
Achim
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
Oldenburger Springpaard, Merrie, 4 Jaar, 168 cm, Schimmel
V: LEVISONN | MV: GRAGENIT (OLD)

Springen
CH-9008
St.Gallen
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
met video
Oldenburger, Ruin, 5 Jaar, 180 cm, Zwart
V: SAN RIANT | MV: CARNANDO

Dressuur
DE-26197
Großenkneten
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
met video
Oldenburger, Merrie, 6 Jaar, 164 cm, Bruin
V: DETROIT | MV: DON PRIMERO

Dressuur
DE-26197
Großenkneten
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
KWPN, Merrie, 3 Jaar, Blauwschimmel
V: CASINO BERLIN

Springen - Dressuur
NL-7642
Wierden
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
met video
Oldenburger, Hengst, Veulen (01/2019), Bruin
V: SPIRIT OF THE AGE OLD | MV: ZACK

Dressuur
DE-26441
Jever
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
Duits sportpaard, Merrie, 5 Jaar, Zwart
V: QUALITY | MV: ILE DER BOURBON

Springen - Dressuur - Fokken
DE-66894
Käshofen
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
Meer warmbloeden, Merrie, 4 Jaar, Vos
V: LORDANOS | MV: QUALITY

Springen - Dressuur - Fokken
LU-3443
Dudelange
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
Duits sportpaard, Merrie, 6 Jaar, Bruin
V: LORDANOS | MV: QUITE EASY

Springen - Recreatief - Fokken
DE-04889
Sitzenroda
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Platina
Oldenburger, Merrie, 4 Jaar, Donkerbruin
V: NALDO | MV: CORRADINO

Springen - Dressuur - Recreatief - Eventing
DE-49696
Resthausen
€ 17.500
Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieEen van de belangrijkste warmbloed rassen voor de Duitse fokkerij is de Hannoveraan. Zijn ontstaan gaat terug tot aan het oprichten van de stoeterij Celle in Neder-Saksen in 1735. Als fokbasis werden Holsteiner en Engelse volbloeden van groot belang, ze gaven de Hannoveraan hardheid, uithoudingsverm ...meer
9 n r
i