vandaag nieuw: 355 | verkocht: 716
c
Inseratsbild
1 video
+2 Foto's

Hengstanwärter von Floris Prince!

Type advertentie: Paard te koop
advertenties ID : 2024196
Plaatsingsdatum: 14-5-2021
€ 6.800 vraagprijs
Anonieme
Contactpersoon:
Familie Wilting
+49 (0)4948503
Te merken
Afdrukken
r Aanklacht

meer informatieEen van de belangrijkste warmbloed rassen voor de Duitse fokkerij is de Hannoveraan. Zijn ontstaan gaat terug tot aan het oprichten van de stoeterij Celle in Neder-Saksen in 1735. Als fokbasis werden Holsteiner en Engelse volbloeden van groot belang, ze gaven de Hannoveraan hardheid, uithoudingsverm ... Meer over het paarden ras Hannoveraan
Hannoveraan
Warmbloed
Hengst
1 Jaar
Bruin
Dressuur
Hannoveraner Verband

Beschrijving

Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Franse
  • Poolse
  • Spaans
  • Nederlands
Bildschöner, moderner Hengstjährling abstammend vom Celler Landbeschäler Floriscount aus einer Mutter des Stempelhengstes Sandro Hit. Die Mutter lieferte in Anpaarung an Floriscount eine Staatsprämienstute, Auktionsfohlen für Verden, eine Vollschwester des Stutfohlens ist in einen top Dressurstall verkauft worden. Aus direkter Linie stammt auch ein gekörter und in Südafrika stationierter Hengst von Fürst Wilhelm. Der Hannoveraner Stutenstamm der Blanda lieferte auch den gekörten und erfolreichen Solid Amour von San Amour.

Das Jährling ist korrekt, groß, enorm typvoll und bewegt sich mit drei guten Grundgangarten. Eine Karriere im Viereck oder für die Hengstaufzucht ist vorprogrammiert.

Alles weitere telefonisch, Nachrichten werden nicht weitergeleitet!
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Beautiful, modern colt descended from the Celler Landbeschäler Floriscount from a mother of the stamp stallion Sandro Hit. The mother delivered a state premium mare, auction foal for Verden, in pairing to Floriscount, a full sister of the filly has been sold into a top dressage stable. The licensed stallion Areion's FHM from Prince Wilhelm also comes from the direct line. The Hanoverian mare tribe of the Blanda also delivered the certified and successful Solid Amour of San Amour. The foal is correct, enormously typical and moves with three good basic gaits. A career in the quadrangle or for stallion breeding is pre-programmed. Everything else by phone, messages will not be forwarded!
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Magnifiques poulains d’étalon moderne et descendants d’une mère de l’étalon de timbre Sandro Hit, originaire d’une mère de l’étalon de temple Sandro Hit. La mère a livré en accouplement à Floriscount une soute de prime d’Etat, des poulains de vente aux enchères pour Verden, une infirmière de la plante a été vendue dans une étable de dressage haut. De ligne directe vient également l’étalon Areion’s FHM du fürst Wilhelm, stationné en Afrique du Sud. La tribu de la Blanda de Hanovre a également fourni le solide amour de San Amour, en grains et en succulent. Le poulain est correct, très typé et se déplace avec trois bonnes façons de marche. Une carrière dans le quadrilatère ou pour l’élevage d’étalons est préprogrammée. Tout le reste par téléphone, les messages ne sont pas relayés !
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Mooi, modern hengstveulen stamt af van de Celler Landbeschäler Floriscount van een moeder van de stempelhengst Sandro Hit. De moeder leverde een staatspremiemerrie, veilingveulen voor Verden, in combinatie met Floriscount is een volle zus van het merrieveulen verkocht in een topdressuur. De gekeurde hengst Areion's FHM van Prins Wilhelm komt ook uit de directe lijn. De Hannoveraanse merriestam van de Blanda leverde ook de gecertificeerde en succesvolle Solid Amour van San Amour.Het veulen is correct, enorm typerend en beweegt met drie goede basisgangen. Een carrière in de vierhoek of voor de hengstenfokkerij is voorgeprogrammeerd.Al het andere via de telefoon, berichten worden niet doorgestuurd!

Afstamming

plaats

26446 Friedeburg
Duitsland


Aanbieder

Anonieme
Contactpersoon
Familie Wilting
9 +49 (0)4948503
Wij spreken:
 
 
Zwaartepunt
Dressuurpaarden
Springpaarden
Eventing paarden
Fokpaarden

contact opnemen met aanbieder

* Deze velden moeten worden ingevuld


Bericht sturen

Verdere advertenties van de aanbieder

sturen over
9 n r
Anonieme
Contactpersoon
Familie Wilting
9 +49 (0)4948503
i