Europa's grootste online paardenmarkt

Traumhafte Haflingerstute mit vollem Papier

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Video's
+4 Foto's
Paard te koop
ID: 1709461
€ 3.600 vraagprijs
Haflinger
Merrie
5 Jaar
145 cm, Stokmaat
4-7-2019
Biegner Pferdezentrum GmbH
56368 Katzenelnbogen Duitsland
9
+49 (0)1701180281
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Meer advertenties (2)
SUNRISE
Paard te koop
1709461
€ 3.600 vraagprijs
Haflinger
Merrie
5 Jaar
145 cm
Recreatief
Western
Fokken

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Poolse
Spaans
Franse
SUNNY - Unsere traumhafte Haflingerstute mit vollem Papier ist 145 cm gross, geb. 2014. Natürlich hat sie einen Paß und einen Chip. Eine Ankaufsuntersuchung ist im Preis bereits enthalten. Wir empfehlen Sunny für Gelände-Wanderreiten, als Freizeitpferd, auch für die schwächeren Reitern, Kinder und ohne Sattel reiten sind für die Maus kein Problem. Sie kennt Offenstall u. Herdenhaltung aber natürlich auch normale Boxenhaltung. Sie ist Geländesicher - alleine und in der Gruppe. Sunny ist geimpft, entwurmt, Hufe frisch gemacht. Interessant auch für Züchter des "alten Schlages" Info unter 0170-1180281. Bitte anrufen oder Whats app!

Keine Ratenzahlung. Da es sich hierbei um ein lebendes Pferd handelt, sind dies lediglich Eindrücke des Betreuers und keine zugesicherten Eigenschaften des Pferdes! Die Verkaufsanzeige wird nach Verkauf gelöscht.

Wir räumen jedem Kunden beim Direktkauf ein vertraglich festgesetztes Rückgaberecht von drei Monaten ein, ebenso erhalten sie beim Direktkauf einen Preisnachlass von 500€. Der oben genannte Preis bezieht sich bereits auf den Direktkauf!

Transport kann gegen Kostenübernahme natürlich organisiert werden.

Standort 56368 Katzenelnbogen

Die Verwendung der Bilder ist verboten. Bildrechte liegen bei der Verkäuferin! Sattel und Trense optional erhältlich.

Für Proberitte bitten wir um Terminvereinbarung! Für den Proberitt berechnen wir eine Gebühr von 15€, die beim Kauf am selben Tag verrechnet werden. Selbstverständlich erhalten sie für den Proberitt eine Quittung!!!!

Anrufen Leute, schnappt euch das Telefon und ruft uns an 0170-1180281 :-)
Die Reiterin ist 175 cm gross!!!
This text has been translated automatically.
SUNNY - Our dreamy Haflinger mare with full paper is 145 cm tall, born 2014. Of course she has a passport and a chip. A purchase investigation is already included in the price. We recommend Sunny for off-road hiking, as a recreational horse, even for the weaker riders, children and without saddle riding are no problem for the mouse. She knows Open stable and herd keeping but of course also normal pit keeping. She is off-road - alone and in a group. Sunny is vaccinated, wormed, hooves freshly made. Interesting also for breeders of the "old beat" info under 0170-1180281. Please call or Whats app!

No installment payment. Since this is a living horse, these are only impressions of the carer and no guaranteed characteristics of the horse! The sales ad is deleted after sales.

We grant each customer a contractually stipulated right of return of three months for the direct purchase, as well as a discount of 500€ for the direct purchase. The above price already refers to the direct purchase!

Transport can of course be organised against the assumption of costs.

Location 56368 Katzenelnbogen

The use of the images is prohibited. Image rights lie with the seller! Saddle and trense optionally available.

For test rides we ask for an appointment! For the trial ride we charge a fee of 15€, which will be charged at the time of purchase on the same day. Of course, they will receive a receipt for the test ride!!!!

Call people, grab the phone and call us on 0170-1180281 :-)
The rider is 175 cm tall!!!
Deze tekst werd automatisch vertaald.
SUNNY-onze dromerige Haflinger merrie met volledig papier is 145 cm lang, geboren 2014. Natuurlijk heeft ze een paspoort en een chip. Een inkooponderzoek is al in de prijs inbegrepen. Wij raden Sunny voor off-road wandelen, als een recreatief paard, zelfs voor de zwakkere renners, kinderen en zonder zadel rijden zijn geen probleem voor de muis. Ze weet open stal en kudde houden, maar natuurlijk ook normale pit Keeping. Ze is off-road-alone en in een groep. Sunny is gevaccineerd, wormed, hoeven vers gemaakt. Interessant ook voor fokkers van de "oude Beat" info onder 0170-1180281. Bel of whats app!

Geen termijnbetaling. Aangezien dit een levend paard is, zijn dit slechts indrukken van de verzorger en geen gegarandeerde eigenschappen van het paard! De verkoop advertentie wordt na verkoop verwijderd.

Wij verlenen elke klant een contractueel bepaald recht van terugkeer van drie maanden voor de directe aankoop, evenals een korting van €500 voor de directe aankoop. De bovenstaande prijs verwijst al naar de directe aankoop!

Vervoer kan natuurlijk worden georganiseerd tegen de aanname van kosten.

Locatie 56368 Katzenelnbogen

Het gebruik van de beelden is verboden. Afbeeldingsrechten liggen bij de verkoper! Zadel en trense optioneel leverbaar.

Voor testritten vragen wij om een afspraak! Voor de proefrit rekenen we een vergoeding van €15, die in rekening wordt gebracht op het moment van aankoop op dezelfde dag. Natuurlijk krijgen ze een ontvangstbewijs voor de proefrit!!!!

Bel mensen, pak de telefoon en bel ons op 0170-1180281:-)
De rijder is 175 cm hoog!!!
plaats
56368 Katzenelnbogen
Duitsland

Biegner Pferdezentrum GmbH

56368 Katzenelnbogen Duitsland
+49 (0)1701180281
Wij spreken:  de
56368%20katzenelnbogen
Meer advertenties (2) b
Goud
met video
Connemara, Merrie, 10 Jaar, 143 cm, Zwart
Recreatief - Eventing
Biegner Pferdezentrum GmbH
DE-56368
Katzenelnbogen
€ 3.400
Advertentie bewaren
Goud
Meer ponys/kleine paarden, Ruin, 5 Jaar, 110 cm, Brown Falb schimmel
Recreatief - Mennen - Western
Biegner Pferdezentrum GmbH
DE-56368
Katzenelnbogen
€ 1.550
Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieDe Haflinger is een algemeen gebruikspony, welke oorspronkelijk uit Zuid Tirol komt. De Haflinger is een vos en heeft altijd lichte manen en staart. Het ras is klein maar zeer krachtig, en werd oorspronkelijk als lastdier gebruikt. In grote zadeltassen werden hooi en hout getransporteerd en in de wi ...meer
9 n r
i