Europa's grootste online paardenmarkt

Superlieve, Friese ruin met loopvermogen, röntgen gekeurd

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+6 Foto's
Paard te koop
ID: 1593070
€ 5.400
Fries paard
Ruin
3 Jaar
160 cm, Stokmaat
Zwart
22-2-2019
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Meer advertenties (19)
BERT
Paard te koop
1593070
€ 5.400
Fries paard
Ruin
3 Jaar
160 cm
Zwart
Dressuur
Recreatief

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Die Bilder von Bert sind nicht so attraktiv, wie er wirklich ist. Im Sommer war er bei uns viel schwärzer als jetzt. Er ist wunderbar, aber Bert zeichnet sich vor allem in der nüchternen und süß. Niemand hier glaubt, dass dies nur ein Junge ist 3 Jahre alt!  Wir begegnen ihm ruhig auf mit Antrieb und Sie können sitzen auf ihm, also er sehr kooperativ ist und nichts unheimlich hier findet. Ist absolut nicht zitternde und hier am Stall, im Stall und in der Schritt-Mühle. Er kann alle Arten von verschiedenen Rassen und Wallache und Stuten behandeln.

Bert hat 3 fantastische, sehr geräumige Gänge, mit viel Platz, Trittfrequenz und Leistung. Er kann unglaublich marschieren werden. Er ist völlig frei von Mängeln. Im Besitz eines Passes mit Chip. Bert war bereits eine Hilfe auf dem LKW beim Laden einer Stute, die nicht auf, wollte er ruhig gelegen neben stehend auf dem Trittbrett ging, so dass sie auch Vertrauen haben. Bert scheint wie eine alte Weise Seele in einem jungen Körper.

Bert ist ein schöne Friesen Wallach (Teil warmes Blut ist nicht ganz klar, wir denken es ist nur durch seine braune Nase im Winter, aber die haben mehr Babys) von jetzt ca. 160 cm und er wächst, so eine schöne Größe. Er hat eine große Zukunft im Sport, den abgesehen davon, dass wir feststellen, dass er eine sehr zuverlässige, nüchtern Freizeitpferd ist durch seine gute Grundgangarten. Er ist hier und an den Vorbesitzer nirgendwo beeindruckt und sehr Verkehrs- und Trailermak! Eine wunderbare Fries mit aussehen.

Wurde vor kurzem beim Zahnarzt, im Besitz von einem aktuellen zahnärztlichen Bericht. Einschließlich den letzten x-ray Testbericht mit dem besten Ergebnis und ohne 1 (von mehreren Ärzten so bewertet). Einschließlich schweren umfangreichen klinischen Testbericht das er für den Sport zugelassen ist.

Trade-in verhandelbar
Inklusive 21 % MwSt.
Die Reservierung dieses Pferdes ist möglich, Fragen Sie, um die Optionen zu gehen?
This text has been translated automatically.
The images of Bert are not as appealing as he really is. In the summer he was with us much blacker as now. He is wonderful, but Bert excels especially in sober and sweet. No one here believed that this is just a youngster is 3 years old!  We address him quietly on with drive and you can sit down on him, so he is very cooperative and finds nothing scary here. Is totally not shivery and here on stable, in the stable and in the step mill. He can handle all kinds of different races and both geldings and mares.

Bert has 3 fantastic, very spacious corridors, with lots of space, Cadence, and power. He can be incredibly marching. He is totally free of defects. In possession of a passport with chip. Bert was already a help on the truck when loading a Mare who did not want to, he went quietly situated next to standing on the running Board, so that they also got confidence. Bert seems like a old wise soul in a young body.

Bert is a beautiful Friesian gelding (part warm blood is not completely clear, we think it's just by its Brown nose in winter, but that have more babies) by now ca. 160 cm and he is growing, so a nice size. He has by his good gaits a bright future in the sport, other than that we find that he is a very reliable, sober leisure horse. He is here and at the previous owner nowhere of impressed and very traffic, and trailermak! A wonderful frieze with appearance.

Has recently been to the dentist, in possession of a recent dental report. Including recent x-ray test report with the best result and without 1 (by multiple doctors so assessed). Including severe extensive clinical test report which he is approved for the sport.

Trade-in negotiable
Price includes 21% VAT
The reservation of this horse is possible, ask to go to the options?
De beelden van Bert zijn niet zo aansprekend als dat hij in werkelijkheid is. In de zomer was hij bij ons veel zwarter als nu. Hij is prachtig, maar Bert blinkt vooral uit in nuchter en lief zijn. Niemand hier geloofd dat dit nog maar een jonkie is van 3 jaar oud!  We pakken hem rustig op met rijden en je kunt zó op hem gaan zitten, hij is erg meewerkend en vindt hier niks eng. Is totaal niet rillerig en hier  lief op stal, in de omgang en in de stapmolen. Hij kan goed overweg met van allerlei verschillende rassen en zowel ruinen als merries.
 
Bert heeft 3 fantastische, zeer ruime gangen, met veel ruimte, cadans en vermogen. Hij kan ongelooflijk marcheren. Hij is totaal vrij van gebreken. In bezit van een paspoort met chip. Bert was al een hulp op de vrachtwagen bij het laden van een merrie die niet wilde, hij ging er rustig naast staan op de treeplank, zodat zij ook het vertrouwen kreeg. Bert lijkt wel een oude wijze ziel in een jong lichaam.
 
Bert is een prachtige Friese ruin (deel warmbloed is niet helemaal duidelijk, we denken het enkel door zijn bruine neus in de winter, maar dat hebben meer jonkies) van nu ca. 160 cm en hij groeit nog, wordt dus een mooie maat. Hij heeft door zijn goede gangen een mooie toekomst in de sport , buiten dat vinden we dat hij een ontzettend betrouwbaar, nuchter recreatiepaard wordt. Hij is hier en bij de vorige eigenaar nergens van onder de indruk en zeer verkeers,- en trailermak! Een prachtige Fries met uitstraling.
 
Is onlangs naar de tandarts geweest, in bezit van een recent tandartsrapport. Inclusief recent röntgenologisch keuringsrapport met het beste resultaat en zonder 1 aanmerking ( door meerdere artsen zo beoordeeld). Inclusief streng uitgebreid klinisch keuringsrapport waarbij hij is goedgekeurd voor de sport.
 
Inruil bespreekbaar
Prijs is inclusief 21% BTW
Het reserveren van dit paard is mogelijk, vraagt u even naar de mogelijkheden?
 
plaats
4885JA Achtmaak
NederlandMelanie Evers-Mutsers

4885JA Achtmaal Nederland
+31 (0)621640856
+31 (0)765962759
4885JA%20achtmaal
Meer advertenties (19) b
Goud
met video
KWPN, Merrie, 3 Jaar, 161 cm, Bruin Spectaculair bewegende, mooie George Clooney x Upper-Class merrie
V: GEORGE CLOONEY | MV: UPPER-CLASS

Dressuur - Recreatief
Melanie Evers-Mutsers
NL-4885JA
Achtmaal
€ 4.950
Advertentie bewaren
Goud
P.R.E., Merrie, 4 Jaar, 162 cm, Bruin Prachtige, lieve castaña PRE dame
V: JUGLAR XXVI | MV: URANO II

Dressuur - Recreatief
Melanie Evers-Mutsers
NL-4885JA
Achtmaal
€ 3.950
Advertentie bewaren
Goud
KWPN, Merrie, 3 Jaar, 162 cm, Bruin Ferdeaux x Obelisk x Ferro merrie röntgen gekeurd
V: FERDEAUX | MV: OBELISK

Dressuur - Recreatief
Melanie Evers-Mutsers
NL-4885JA
Achtmaal
€ 5.400
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren
Goud
P.R.E., Merrie, 8 Jaar, 162 cm, Bruin Prachtige 7 jarige Remache XIII x Ocle PRE merrie
V: REMACHE XIII | MV: OCLE

Recreatief - Dressuur - Fokken
Melanie Evers-Mutsers
NL-4885JA
Achtmaal
€ 3.950
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren
Goud
P.R.E., Merrie, 8 Jaar, 157 cm, Schimmel 8 jarige PRE APTA merrie röntgen gekeurd
V: VENCEJO II | MV: HIDALGO XIV

Dressuur - Recreatief
Melanie Evers-Mutsers
NL-4885JA
Achtmaal
€ 3.950
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren
Goud
Andere Rassen, Merrie, 12 Jaar, 158 cm, Zwart Zeer goed bewegende prachtige zwarte merrie
V: CAVALIER ROYAL | MV: COLMAN BOY

Dressuur - Recreatief
Melanie Evers-Mutsers
NL-4885JA
Achtmaal
€ 3.950
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren
Goud
NRPS, Ruin, 6 Jaar, 146 cm, Bruin Top sport D ruin: superleuke 6 jarige NRPS L geklasseerd
V: ZAPP VR | MV: WARMWELL PAGE BOY

Dressuur - Recreatief - Springen - Eventing
Melanie Evers-Mutsers
NL-4885JA
Achtmaal
Prijs op aanvraag
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

meer informatieDe grote en majestueuze Friezen komen uit de provincie Friesland. Het paardenras diende vele Koninklijke hofhoudingen als statelijk tuigpaard voor de koets. In de 19de eeuw werd de fokkerij van deze zwarte parels slordiger en de paarden waren niet meer in mode. Met nog maar vier overgebleven dekheng ...meer
9 n r
i