Europa's grootste online paardenmarkt

Klassisch schöne, reinägyptische Traumstute

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 video
+11 Foto's
Paard te koop
ID: 1270120
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000

Egyptische Arabier
Merrie
4 Jaar
157 cm, Geschatte stokmaat
Schimmel
28-9-2018
Maple-Dream ArabiansStoeterij
54636 Fließem Duitsland
9
+49 (0)1738196558
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
MAPLE DREAM ALIYAH
Paard te koop
1270120
Prijscategorie C
€ 5.000 tot 10.000
Egyptische Arabier
Merrie
4 Jaar
157 cm
Schimmel
Endurance
Dressuur
Recreatief
Fokken
plaats
54636 Fließem
Duitsland

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels

Aliyah ist ein elegante, klassisch schöne, reinägyptische Stute (wird Fliegenschimmel) mit dem sanftesten und liebsten Charakter, den man sich vorstellen kann.
Sie ist großrahmig, und korrekt gebaut, mit sehr guten Fundamenten, starkem Körper und guter Oberlinie.
Sie hat einen edlen, trockenen Kopf mit riesigen, dunklen, sanften Augen und einem feinen, sensiblen Maul. Der gut geformte und gut angesetzte Hals mit feinem Genick geht in eine gut gelagerte, lange Schulter über. Die Hinterhand ist gut gewinkelt und ermöglicht ihr weit unter den Schwerpunkt zu treten.
Ihre korrekter Körper mit den tollen Fundamenten ermögliche ihr elastische, raumgreifende Bewegungen, mit starkem Schritt, schwebendem Trab und sehr guter Galoppade.
Ihr Charakter ist einzigartig …. sanft, sensibel, menschenbezogen und hochintelligent. Sie liebt es, wenn man sich stundenlang mit ihr beschäftigt und schmust. Sie lernt gerne und schnell und ist immer bereit zu mitzuarbeiten und Neues auszuprobieren.
Aufgrund ihres Exterieurs und besonderen Charakters verspricht sie ein tolles Reitpferd zu werden für einen sensiblen Reiter mit feiner Hand. Für den richtigen Menschen wird sie alles tun. Sie ist dazu bestimmt Reitpferd und Seelenpferd eines Menschen zu werden, der das Besondere liebt und zu schätzen weiß.
Natürlich machen all diese Eigenschaften zusammen mit ihrer guten Abstammung sie auch für die Zucht hochinteressant. Ihr Pedigree ist eine seltene Kombination alter, klassischer Blutlinien mit moderneren Blutlinien der Ägypterzucht.

Aliyah wurde schonend angeritten und ist jetzt schon sehr zuverlässig im Gelände unterwegs und ist sehr gelehrig und eifrig bei der Mitarbeit.
Aliyah arbeitet auch bei der Bodenarbeit sehr gut mit, ist brav bei der Hufbearbeitung,  kennt Hängerfahren, Kinder, Kühe, Katzen, große Landmaschinen, Straßenverkehr, ect., kurzum, alles was ein Jungpferd kennen muss ….
Sie ist in der Herde aufgewachsen und daher sehr gut sozialisiert.

Aliyah kann auf Wunsch mit einem Decksprung eines unserer Hengste verkauft werden.
 
This text has been translated automatically.

Aliyah is an elegant, classically beautiful, pure Egyptian Mare (is Fliegenschimmel) with the smoothest and favourite character you can imagine.
It is great rahmig, and correctly built with very good foundations, strong body and good topline.
She's got a fine, dry head with huge, dark, gentle eyes and a delicate, sensitive mouth. The well formed and well set neck with fine neck passes into a good bearing, long shoulder. The hindquarters is good and allows her far below the focus to be.
Their correct bodies enable elastic and expansive movements you with the great foundations, with thick, floating trot and very good Galoppade.
Her character is unique... gentle, sensitive, people-related, and highly intelligent. She loves it when you spend hours working with her and cuddles. You gladly and quickly learns and is always ready to cooperate and to try new.
Due to its exterior and special character, it promises to be a sensitive rider with fine hand a great riding horse. She will do anything for the right people. It is designed to be horse and a human soul horse who loves the special and appreciate.
Of course all these features make very interesting they along with their good descent also for breeding. Her pedigree is a rare combination of old, classic blood lines with more modern bloodlines of Egyptian breeding.

Aliyah was ridden gently and is now already very reliable in the grounds on the road and is very docile and eager to cooperate.
Aliyah works with in ground work very well, is good in the hoof trimming, knows trailer driving, children, cows, cats, large agricultural machinery, roads, ect., in short, everything you need to know a young horse...
She is raised in the herd and therefore very well socialized.

Aliyah may be sold with a top jump of one of our Stallions upon request.
Deze tekst werd automatisch vertaald.

Alia is een elegant, klassiek mooi, zuiver Egyptische merrie (is Fliegenschimmel) met het meest vlote en favoriete karakter die u zich kunt voorstellen.
Het is van grote rahmig, en correct gebouwd met zeer goede stichtingen, sterke lichaam en goede topline.
Ze heeft een fijne, droge hoofd met zachte, grote, donkere ogen en een delicate, gevoelige mond. Goed gevormd en goed ingesteld nek met fijne nek passes in een goede weerslag, lange schouder. Het achterlijf is goed en laat haar ver beneden de focus te zijn.
Hun juiste instanties inschakelen elastisch en expansieve bewegingen u met de grote stichtingen, met dikke, zwevende draf en zeer goede Galoppade.
Haar karakter is uniek... zachte, gevoelige mensen-gerelateerde en zeer intelligent. Ze houdt van het wanneer u urenlang werken met haar en knuffels. U graag en snel leert en is altijd bereid om samen te werken en om te proberen nieuwe.
Als gevolg van het exterieur en speciale karakter belooft het te worden een gevoelige renner met prima hand een grote manege paard. Ze doen alles voor de juiste mensen. Het is ontworpen om paard en een paard van de menselijke ziel die houdt van de speciale en waarderen.
Natuurlijk maken al deze functies zeer interessant ze samen met hun goede afkomst ook voor de fokkerij. Haar stamboom is een zeldzame combinatie van oude, klassieke bloed lijnen met modernere bloedlijnen van Egyptische fokken.

Alia zachtjes was gereden en is nu al zeer betrouwbaar op het terrein op de weg en is erg gewillig en enthousiast om samen te werken.
Alia werkt met in de grond werk erg goed, is goed in het wegsnijden van hoof, weet aanhangwagen rijden, kinderen, koeien, katten, grote landbouwmachines, wegen, ect., kortom, alles wat u wilt weten van een jong paard...
Ze is opgegroeid in de kudde en daarom heel goed gesocialiseerd.

Alia mogen worden verkocht met een bovenste sprong van één van onze hengsten op aanvraag.

AfstammingStoeterij
Maple-Dream Arabians

54636 Fließem Duitsland
+49 (0)1738196558

Zwaartepunt
Recreatiepaarden
Fokpaarden
Endurance paarden
Showpaarden
Volbloed Arabier
Asil Arabier
Egyptische Arabier
54636%20fliessem

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

Paardenverzekering voor:

Een dienstverlening van de EFO

meer informatieDe Egyptische Arabier, ook wel Asil-Arabier genoemd, zijn Arabische paarden die in een Arabisch land zijn geboren en getogen. Ongeveer een zesde van de volbloed Arabieren zijn “Asil” getogen. Het ras is wereldwijd verspreid maar vooral te vinden op het Arabische schiereiland en in het midden oosten. ...meer
9 n r
i