Europa's grootste online paardenmarkt

Schicker Pony-Wallach mit Turniererfahrung sucht neues Zuhause

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Video's
+7 Foto's
Paard te koop
ID: 1686563
€ 4.500
Duitse rijpony
Ruin
16 Jaar
147 cm, Stokmaat
Bruin
5-6-2019
Privé aanbieder
37345 Holungen
Duitsland
9
+49 (0)15114645744
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
DARKO
Paard te koop
1686563
€ 4.500
Duitse rijpony
Ruin
16 Jaar
147 cm
Bruin
Springen
L klaar
Dressuur
BB en B klaar
Mennen
Recreatief

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Poolse
Spaans
Franse
Es ist so weit. Nachdem unsere jüngste Tochter nun endgültig zu groß für ihr Pony geworden ist, suchen wir nun ein neues Zuhause für Darko.

Darko ist ein 16jähriger brauner Pony-Wallach, Stockmaß 1,47 m. Wir haben ihn vor 4 Jahren für unsere Tochter gekauft. Zum damaligen Zeitpunkt ist Darko auf keinem Springturnier gestartet. In den Jahren, die er nun bei uns ist, hat unsere Tochter mit ihm an Springreiterwettbewerben, Stilspringwettbewerben, Stilspringen A* sowie zum Saisonende 2018 auch ein A** geritten, zum Teil siegreich oder aber platziert. Dressurmäßig hat Darko sicheres E-Niveau, Springen A-Niveau.

Des Weiteren ist Darko auch gefahren und zwar einspännig. Er wurde von uns, zum Teil auch von unserer Tochter, freizeitmäßig sporadisch angespannt. Er ist sehr weich zu fahren. Bei den Vorbesitzern wurde Darko wohl auch turniermäßig vorgestellt. Vom Wesen her hat Darko ein breites Spektrum, generell ist er sehr menschenbezogen und braucht die Gesellschaft. Er ist sehr anhänglich, sicher im Straßenverkehr, beim Verladen ohne Probleme und beim Schmied absolut artig. Beim Reiten im Freien geht er gut vorwärts und zeigt sich frisch, ist aber von unserer Tochter jederzeit zu händeln.

Darko ist leicht futtrig und war nie krank. Da aber in der Regel immer in den sportfachlichen Daten nachgesehen wird, erwähnen wir schon im Vorfeld, dass die letzten beiden Turniere einmal mit Verzicht und einmal mit ausgeschieden geendet haben. Darko wird zur Zeit freizeitmäßig gearbeitet, da unsere Tochter noch 2 Großpferde zu arbeiten hat.

Preis: FESTPREIS  € 4.500,00. Video-und Bildmaterial finden Sie anbei. Bei Rückfragen jederzeit gerne unter 0151/14645744.
 
This text has been translated automatically.
It's that far. Now that our youngest daughter has finally become too big for her pony, we are now looking for a new home for Darko.

Darko is a 16-year-old brown pony gelding, stick measuring 1.47 m. We bought him for our daughter 4 years ago. At the time, Darko did not start at any jumping tournament. In the years he has now been with us, our daughter has ridden with him on jumping competitions, style jumping competitions, style jumping A * as well as at the end of the season 2018 an A * *, partly victorious or but placed. Dressage, Darko has safe E level, jumping A level.

Furthermore, Darko also drove and single-ponent. He was mediadically tense by us, partly by our daughter. He's very soft to drive. Among the previous owners, Darko was probably also presented in a tournament. By its very nature, Darko has a broad spectrum, in general he is very human-related and needs society. It is very affectionate, safe in road traffic, loading without any problems and at the blacksmith absolutely great. When riding outdoors, he goes forward well and shows up fresh, but is from our daughter to hands at all times.

Darko is slightly forty and has never been ill. But since usually the sports data is always checked, we mention in advance that the last two tournaments ended once with a waiver and once with the opposite. Darko is currently working on a free period, as our daughter still has 2 big horses to work.

Price: FESTPREIS € 4,500.00. Video and picture material can be found at. If you have any questions, please call 0152,2,14645744.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Het is zo ver. Nu onze jongste dochter eindelijk te groot is geworden voor haar pony, zijn we nu op zoek naar een nieuwe thuis voor Darko.

Darko is een 16-jarige bruine pony Ruin, stok meten 1,47 m. We kochten hem voor onze dochter 4 jaar geleden. Op het moment, Darko niet starten bij een jumping toernooi. In de jaren dat hij nu bij ons, onze dochter heeft gereden met hem op springen wedstrijden, stijl springen wedstrijden, stijl springen A * evenals aan het eind van het seizoen 2018 een A * *, deels overwinnaar of maar geplaatst. Dressuur, Darko heeft veilig E niveau, springen een niveau.

Daarnaast reed ook Darko en single-ponent. Hij was mediadically gespannen door ons, deels door onze dochter. Hij is erg zacht om te rijden. Onder de vorige eigenaren, was Darko waarschijnlijk ook gepresenteerd in een toernooi. Door zijn aard, heeft Darko een breed spectrum, in het algemeen is hij zeer menselijk-verwant en vergt de maatschappij. Het is zeer aanhankelijk, veilig in het wegverkeer, laden zonder problemen en op de smid absoluut geweldig. Bij het rijden buitenshuis, gaat hij goed vooruit en toont vers, maar is van onze dochter aan de handen te allen tijde.

Darko is iets 40 en is nooit ziek geweest. Maar aangezien gewoonlijk de sporten gegevens altijd worden gecontroleerd, vermelden wij op voorhand dat de laatste twee toernooien eens met een ontheffing en eens met het tegengestelde beëindigden. Darko werkt momenteel aan een vrije periode, aangezien onze dochter nog 2 grote paarden aan het werk heeft.

Prijs: FESTPREIS €4.500,00. video en beeldmateriaal kan worden gevonden op. Als u vragen heeft, u bellen 0152, 2, 14645744.
plaats
37345 Sonnenstein
Duitsland

37345 Holungen Duitsland
+49 (0)15114645744
37345%20holungen

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieHet Duitse rijpony is het minst verspreide ponyras in Duitsland. In de jaren zestig is het ras ontstaan toen verschillende ponyrassen gekruist zijn met Engelse volbloeden. Het doel was een “miniatuurwarmbloed” te fokken en dat is de fokkers gelukt. Het Duitse rijpony beschikt over alle kwaliteiten d ...meer
9 n r
i