Europa's grootste online paardenmarkt

♞Auffälliger Hengstanwärter mit tollen GGA♞

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 video
+9 Foto's
Paard te koop
ID: 1475343
Prijscategorie B
€ 2.500 tot 5.000

Duitse rijpony
Hengst
Veulen (05/2018)
Vos
6-7-2018
Privé aanbieder
34477 Twistetal
Duitsland
9
+20 (0)5695995225
+49 (0)1578
 

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
A STAR OF WALDECK V
Paard te koop
1475343
Prijscategorie B
€ 2.500 tot 5.000
Duitse rijpony
Hengst
Veulen (05/2018)
Vos
Dressuur
Springen
Eventing
Fokken
Verband der Pony- und Pferdezüchter Hessen e.V.
plaats
34477 Twistetal
Duitsland

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
"A Star of Waldeck V" ist ein ungemein typstarkes Reitponyfohlen vom 25. Mai mit großzügig angelegten GGA, viel Schwung und einem äußerst raumgreifenden Schritt. Im Alter von knapp 3 Wochen konnte er dies bereits auf einer Fohlenschau unter Beweis stellen, wo er sich als eins der jüngsten Fohlen mit 80 Punkten (Typ 9,0/9,0/9,0; Bewegungsablauf 9,0/8,5/8,5; Gesamteindruck 9,0/9,0/9,0) in einer stark besetzten Konkurrenz platzieren konnte (siehe Video). Überdies ist er menschenbezogen, kennt das Fohlen-ABC und lernt ausgesprochen schnell. Aufgrund seiner hohen Qualität wird er als Hengstanwärter angeboten, könnte später aber auch als Sport- und Familienpony eingesetzt werden.

Sein Vater, das Vererbergenie A new Star I hat bereits mehrere gekörte Söhne vorzuweisen und vererbt seine außergewöhnliche Gangmechanik sicher an seine Nachkommen weiter. Die Nachkommen zeigen zudem eine vielseitige Einsatzmöglichkeit, so ist eine Tochter von ihm die Siegerin in einem Freispringchampionat geworden.
Die Mutter Davinya Gold V hat über ihren Vater WES Don Dolino (FS Don't Worry x Champion de Luxe) und ihre Mutter Vannyce (Versace x Durello) mehrere namhafte Hochkaräter der Reitponyzucht in ihrem Pedigree. Sie lässt sich von Kindern reiten und ist charakterlich ein echtes Goldstück. Sie hat auch hervorragende Qualitäten als Zuchtstute, so wurde A Star of Waldecks Vollschwester aus dem letzten Jahr die Reservesiegerin bei der Qualifikation zum LVM Deutsches Fohlenchampionat in Bad Arolsen und lag beim Finale in Lienen an 12. Stelle mit sehr hohen Noten (u.a. 3 x 9,0 für ihren Bewegungsablauf) zudem wurde sie Verbandsprämienfohlen und bleibt nun bei uns als zukünftige Zuchtstute.

Bei weiteren Fragen zu dem Fohlen können Sie sich gerne telefonisch oder per Mail an mich wenden. Er kann ab November abgesetzt werden und in ein neues Zuhause einziehen.

Die Mutter und die Vollschwester können vor Ort besichtigt werden (die Schwester ist auf dem letzten Bild zu sehen).

Bild 2 und 3 mit freundlicher Genehmigung von Tierfotografie Jandke, das Video mit freundlicher Genehmigung von clipmyhorse.de

 
This text has been translated automatically.
" A Star of Waldeck V " is a tremendously type strong riding pony foal from May 25 with generously proportioned GGA, lot of momentum and a very expansive step." In less than 3 weeks of age he could prove already this on a foal show, where he himself as one of the youngest foal with 80 points (type 9.0/9.0/9.0; Motion 9.0/8.5/8.5; Overall 9.0/9.0/9.0) could place in a heavily occupied competition (see video). Moreover he is people involved, knows the foal-ABC and learns very quickly. Due to its high quality, it is offered as a stallion, could later but also as a sports and family pony.

His father, the shipping heir er genius A new star I has already done several approved sons and his exceptional speed mechanics sure passed down to his descendants. The offspring also show a versatile application for, so a daughter by him has become the winner of a free spring Championships.
The mother Davinya gold V has about her father WES Don Dolino (FS don't worry x Champion de Luxe) and her mother Vannyce (Versace x Durello) several well-known high of riding pony breeding in their Pedigree. It allows children to ride and is a real piece of gold charakterlich. She has excellent qualities as a brood Mare, was A star of Waldeck full sister from the reserve champion in the qualifiers last year German foal Championship at Bad Arolsen to the LVM and was in the final in Lienen in 12th place with very high notes (including 3 x 9.0 for their movement) also became Association premium foal and now remains with us as future Broodmare.

Further questions about the foal can contact by phone or email me. It can be used from November and move into a new home.

The mother and the sister can be visited on the spot (the sister is to see the last picture).

Picture 2 and 3 courtesy of wildlife photography j., the video courtesy of clipmyhorse.de

Deze tekst werd automatisch vertaald.
" Een ster van Waldeck V " is een enorm type sterke rijden pony veulen van 25 mei met royaal bemeten GGA, veel dynamiek en een zeer uitgebreide stap." In minder dan 3 weken van leeftijd hij kon bewijzen al dit op een veulen show, waar hij zichzelf als een van de jongste veulen met 80 punten (type 9.0/9.0/9.0; Motie 9.0/8.5/8.5; Algemene 9.0/9.0/9.0) konden plaatsen in een sterk bezette competitie (zie video). Bovendien hij mensen die betrokken zijn, weet de veulen-ABC en leert heel snel. Vanwege zijn hoge kwaliteit, die wordt aangeboden als een hengst, kon later maar ook als een sport- en familie pony.

Zijn vader, de erfgenaam van de scheepvaart er genie een nieuwe sterren ik heeft gedaan meerdere goedgekeurde zonen en zijn uitzonderlijke snelheid mechanica zeker doorgegeven aan zijn nakomelingen. De nakomelingen tonen ook een veelzijdige toepassing voor, zodat een dochter door hem is de winnaar van een gratis lente kampioenschappen geworden.
De moeder Davinya gouden V heeft over haar vader WES Don Dolino (FS don't worry x Kampioen de Luxe) en haar moeder Vannyce (Versace x Durello) verschillende bekende hoge rijden pony fokkerij in hun Stamboom. Het laat kinderen om te rijden en is een echt stuk van gouden charakterlich. Ze heeft uitstekende eigenschappen zoals een brood Mare, was een ster van Waldeck volle zus van de reservekampioen in de qualifiers vorig jaar Duitse veulen kampioenschap in Bad Arolsen aan de LVM en was in de finale in Lienen in 12e plaats met zeer hoge noten (inclusief 3 x 9.0 voor hun beweging) werd ook vereniging premie veulen en nu blijft bij ons als toekomstige fokmerrie.

Verdere vragen over het veulen kunnen contacteren per telefoon of e-mail me. Het kan worden gebruikt vanaf November en verhuizen naar een nieuw huis.

De moeder en de zus bezichtigd worden ter plaatse (de zus is om te zien de laatste foto).

Afbeelding 2 en 3 hoffelijkheid van wildlife fotografie j., de video hoffelijkheid van clipmyhorse.de

Afstamming

34477 Twistetal Duitsland
+20 (0)5695995225
+49 (0)1578
34477%20twistetal

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

Paardenverzekering voor:

Een dienstverlening van de EFO

meer informatieHet Duitse rijpony is het minst verspreide ponyras in Duitsland. In de jaren zestig is het ras ontstaan toen verschillende ponyrassen gekruist zijn met Engelse volbloeden. Het doel was een “miniatuurwarmbloed” te fokken en dat is de fokkers gelukt. Het Duitse rijpony beschikt over alle kwaliteiten d ...meer
9 n r
i