Europa's grootste online paardenmarkt

Brave en mooie ruin

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
+2 Foto's
Paard te koop
ID: 1627885
€ 2.500
Duitse draver
Ruin
16 Jaar
63 cm, Geschatte stokmaat
Bruin
14-3-2019
Privé aanbieder
6991JA RHEDEN
Nederland
9
+31 (0)19645110
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Paard te koop
1627885
€ 2.500
Duitse draver
Ruin
16 Jaar
63 cm
Bruin
Recreatief

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Zu verkaufen: süße Traber Wallach von 14/15 Jahre zu verkaufen. Wirklich ein Mega-Reichtum und hat nie verletzt. Eine Menge Respekt für Mensch und sehr süß mit Kindern (siehe Foto). Gehorsam geht unter dem Sattel, manchmal übermütig, zum Beispiel von der Gegenseite zu wollen, zu gehen oder um sich noch einmal aufgeregt, aber so n Speer. Großes Pferd durch den Wald zu fahren, da er viele Mega genießt. Einfach zu fahren.

Nicht für eine Weile über den Start einer Studie in einer anderen Stadt gefahren. Zuvor wurde ein Reitzentrum unter anderem als ein Pferd für Kinder und Menschen mit Behinderungen.
Immer gut gelaunt!
Keine weiteren Knabbereien Mängel, manchmal er Holz im Schuppen wenn er langweilig ist, aber mit einem Spielzeug im Stall auf diese Weise ist! Ich habe immer Partydroge mit ihm geritten, aber in der Dressur wäre er auch weit! Hat schöne Grundgangarten.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht anzurufen!

Kein Händler oder Reitschulen!
This text has been translated automatically.
For sale: sweet Trotter gelding by 14/15 year for sale. Really a mega wealth and has never hurt. A lot of respect for people and very sweet with children (see photo). Obedient under the saddle, sometimes cocky, for example by the other side to want to walk or to stand still but once excited goes as n speer. Great horse to through the Woods to drive, as he enjoys a lot of mega. Easy to drive.

Not driven for a while about the start of a study in another city. Has previously been on an equestrian center among other things as a horse for children and the disabled.
Always cheerful!
No further defects, sometimes he nibbles to wood in the shed if he is bored, but with a toy in the stable is that way! I have always ridden recreationally with him but in dressage he would also far! Has beautiful gaits.

If you have any questions, do not hesitate to call!

No traders or riding schools!
Este texto ha sido traducido automáticamente.
En venta: dulce capado de Trotter por 14/15 años para la venta. Realmente una gran cantidad de mega y nunca me ha dolido. Mucho respeto para la gente y muy dulce con los niños (ver foto). Obediente bajo el sillín, a veces arrogante, por ejemplo por el otro lado querer caminar o pararse todavía pero una vez excitada va speer como n. Gran caballo por el bosque para conducir, como le gusta mucho mega. Fácil de conducir.

No por un rato sobre el inicio de un estudio en otra ciudad. Ha sido previamente en un centro ecuestre, entre otras cosas como un caballo para los niños y las personas con discapacidad.
¡Siempre alegre!
No más defectos, a veces muerde a la madera en el cobertizo si es aburrido, pero con un juguete en el establo es de esa manera! Siempre he montado recreacional con él pero en doma clásica que también ahora! Tiene Aires hermoso.

Si usted tiene alguna pregunta, no dude en llamar!

¡No comerciantes o centros de equitación!
Ce texte a été traduit automatiquement.
A vendre: Lieve Trotter ruine de 14/15 ans à vendre. Vraiment un méga Trésor et n’a jamais fait un mal de mouche. Beaucoup de respect pour les gens et très doux avec les enfants (voir photo). Eh bien sous la selle, parfois têtu, par exemple en marchant dans l’autre sens ou debout immobile, mais une fois enthousiaste, il est comme N Spear. Grand cheval pour rouler à travers les bois, là, il apprécie Mega beaucoup de celui-ci. Facile à conduire.

Pas été entraîné pendant un certain temps au début d’une étude dans une autre ville. L’habitude d’être une école d’équitation pour les enfants et les personnes handicapées.
Toujours gai!
Pas d’autres défauts, parfois il grignoter le bois dans la grange quand il s’ennuie, mais avec un jouet dans l’écurie qui est parti! J’ai toujours roulé avec lui, mais en dressage il pouvait venir aussi loin! A de beaux couloirs.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler!

Pas de commerçants ou d’équitation écuries!
Te Koop: Lieve Draver ruin van 14/15 jaar te koop. Echt een mega schat en heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan. Veel respect voor mensen en heel lief met kinderen (zie foto). Braaf onder het zadel, soms wel eigenwijs, bijvoorbeeld door de andere kant op te willen lopen of stil te staan maar eenmaal enthousiast gaat ie als n speer. Geweldig paard om door de bossen mee te rijden, daar geniet hij mega veel van. Makkelijk om te rijden. 

Wel een tijdje niet op gereden ivm het beginnen van een studie in een andere stad. Heeft vroeger op een manege gestaan onder andere als paard voor kinderen en gehandicapten. 
Altijd vrolijk! 
Verder geen gebreken, soms knabbelt hij aan hout in de stal als hij zich verveelt, maar met een speeltje in de stal is dat weg! Ik heb altijd recreatief gereden met hem maar in dressuur zou hij ook ver kunnen komen! Heeft mooie gangen. 

Mocht u vragen hebben, bel dan gerust even!

Geen handelaren of maneges! 
plaats
6991JA Rheden
Nederland

6991JA RHEDEN Nederland
+31 (0)19645110
6991JA%20rheden

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieSinds het midden van de 19de eeuw is het interesse in de drafspot, zowel onder het zadel als voor de sulky gestegen is. Hierdoor is in 1896 een Duits stamboek ontstaan. In het begin werden Amerikaanse dravers gekruist met Duitse warmbloed rassen. Daarna werden voor de veredeling ook met Franse en Ru ...meer
9 n r
i