Europa's grootste online paardenmarkt

Irische spring- und distanzfreudige grosse Connemara Stute

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+15 Foto's
Paard te koop
ID: 1538299
€ 6.900
Connemara
Merrie
7 Jaar
152 cm, momenteel
Schimmel
12-1-2019
Gestüt LisbergsFokker
meneer Georg Lang
96170 Lisberg Duitsland
9
+49 (0)95499898606
+49 (0)1713415878
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
Meer advertenties (12)
Paard te koop
1538299
€ 6.900
Connemara
Merrie
7 Jaar
152 cm
Schimmel
Springen
Recreatief
Eventing
Endurance

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
Charleville Cadee
Charleville Cadee ist eine sehr liebenswerte 1,52m sehr liebe und freundliche reinrassige Connemara Stute aus Irland, gerade 6jährig am 16.04.2012 in Irland geboren! Im Bayerischen Spezialrassen-Kleinpferde- und Ponyverband letztes Jahr mit Ihren Prämienhengstfohlen von Mighty Man  eingetragen und mit 1,48 m eingetragen und DNA überprüft! 

Cadee war eigentlich bei uns als Zuchtstute gedacht, liebt es allerdings sehr geritten zu werden, hierbei ist sie die typische irische coole Socke, die sich vor gar nichts fürchtet oder scheut! Strassen- ,Verkehrs- und Geländesicher ist!

Cadee ist beim Tierarzt die Ruhe selbst und beim Schmied! Komplett geimpft und regelmässig entwurmt bisher keine gesundheitlichen Probleme und sie hatte beim ersten Fohlen eine super leichte kontrollierte Abfohlung mit einem sehr fiten lebensfrohen  bewegungsstarken Hengstfohlen! 

Pferdetransporter fahren ist für Cadee auch kein Problem und kleinere Sprünge meistert sie auch brav und zuverlässig!

Auf dem Platz und in der Halle muss Cadee noch  mehr ausgebildet werden! An der Longe ist Cadee auch artig! Cadee verfügt über 3 sehr weich zu sitzende Grundgangarten und ein überragend gutes Springvermögen!

Cadee ist entweder für einen freundlichen Sportreiter für Turniere oder als reines Geländepferd ideal, da wir festgestellt haben, dass sie es liebt lange im Gelände geritten zu werden! 

Cadee hat keine Mängel und Unarten, liebt es aber sehr geliebt, beschmust und verwöhnt zu werden! Cadee ist in unseren Besitz seit mehr als 3 Jahren und kommt direkt vom Züchter zu uns! 

Wir haben uns mit einer schonenden Ausbildung sehr viel Mühe gegeben! Cadee ist jetzt seit dem Frühling unter dem Sattel! 

Cadee ist ein ideales Pferd für einen kleinen Reiter der ein junges qualitativ hochwertiges Klein-Pferd gut bedienen kann oder einen jungen Reiter mit Begleitung! Für einen Anfänger ist das Connemara noch zu roh! Der Reiter auf dem Bild ist 1,84m - das heisst das Connemara kann auch grössere Reiter kompensieren! 

Wir wünschen uns für Cadee ein artgerechtes Zuhause sehr gerne im Offenstall( mittelrangig), Box mit Paddock, Sommerweidehaltung und viel Weide, dass liebt sie sehr! 

Bitte teilen Sie uns Ihre Mobilrufnummer in Ihrem Anschreiben mit da wir viel auf unserem Betrieb unterwegs sind oder schreiben Sie uns direkt über Whatsapp an, die Mobilrufnummer wird in der Verkaufsanzeige angegeben! 

Liebe Grüsse und vielleicht auf Bald!
This text has been translated automatically.
Charleville Cadee
Charleville Cadee is a very adorable 1, 52 m very dear and friendly purebred Connemara Mare from Ireland, just 6jährig born on 16.04.2012 in Ireland! In the Bavarian special races-small horse and pony Association last year with your premium Stallion foal by mighty man entered and registered with 1.48 m and DNA checks!

Cadee was actually intended as a Broodmare at us, loves to be ridden very, this is a typical Irish cool sock who is afraid of anything or afraid! Roads, transport and Geländesicher is!

Cadee is the calm in the vet's Office itself and at the blacksmith! Fully vaccinated and regularly has no health problems and she wormed a super light controlled Abfohlung with a very highly lively movement strong Colt had in the first foals!

Horsebox driving is no problem for Cadee and smaller jumps she masters also obediently and reliably!

On the square and in the Hall Cadee must be trained even more! On the lunge, Cadee is also good! Cadee has 3 very soft sitting gaits and a supremely good jumping ability.

Cadee is either ideal for a friendly sports tab for tournaments or as a pure terrain horse to be ridden because we noticed that she loves it long in the area!

Cadee has no flaws and has, loves it but much loved, be Cuddles and treats to be! Cadee is in our possession for more than three years and comes to us directly from the grower!

We have put a lot of effort with a gentle training! Cadee is now since the spring under the saddle!

Cadee is an ideal horse for a small rider who may well serve a young high-quality small horse or a young rider with accompaniment! The Connemara is still too raw for a beginner! The rider on the image is 1, 84 m - that is the Connemara can compensate for larger riders!

We wish for Cadee a decent home happy in the open stable (medium rank side), box with paddock, summer grazing systems and lot pasture, that loves you very much!

Please us your mobile phone number in your cover letter because we're much on our farm or write us directly via Whatsapp, the mobile phone number is specified in the sales display!

Greetings and perhaps on soon!
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Charleville Cadee
Charleville Cadee is een zeer schattige 1, 52 m zeer lieve en vriendelijke rasechte Connemara Mare uit Ierland, gewoon 6jährig geboren op 16.04.2012 in Ierland! In het Beierse speciale rassen-small paard en pony vereniging controleert vorig jaar met uw premie hengst veulen door de machtige mens ingevoerd en bij 1,48 meter en DNA geregistreerd!

Cadee was eigenlijk bedoeld als een fokmerrie bij ons, graag zeer worden gereden, dit is een typische Ierse cool sok die nergens bang voor of bang! Wegen-, vervoer- en Geländesicher is!

Cadee is de rust in het kantoor van de dierenarts zelf en bij de smid! Volledig ingeënt en regelmatig heeft geen gezondheidsproblemen en ze ontwormd een super lichte gecontroleerde Abfohlung met een zeer levendige beweging die sterke Colt had in de eerste veulens!

Horsebox rijden is geen probleem voor Cadee en kleinere springt die ze masters ook gehoorzaam en betrouwbaar!

Op het plein en in de hal Cadee moet nog meer worden getraind! Op de longe is Cadee ook goed! Cadee heeft 3 zeer zacht vergadering gangen en een uiterst goede springvermogen.

Cadee is ofwel ideaal voor een vriendschappelijke wedstrijd sport tabblad voor toernooien of als een pure terrein paard te worden bereden, omdat we merkten dat ze houdt van het lang in het gebied!

Cadee heeft geen gebreken en heeft, vindt het heerlijk maar geliefd, knuffels en behandelt te zijn! Cadee is in ons bezit meer dan drie jaar en komt tot ons rechtstreeks van de kweker!

Hebben we veel moeite met een zachte training! Cadee is nu sinds het voorjaar onder het zadel!

Cadee is een ideaal paard voor een kleine renner die een jonge kwalitatief hoogwaardige klein paard goed kan dienen of een jonge renner met begeleiding! De Connemara is nog te rauw voor een beginner! De ruiter op de afbeelding is 1, 84 m - thats dat de Connemara kunt compenseren voor grotere renners!

Wij wensen Cadee een fatsoenlijk huis gelukkig in de open stal (middellange rangschikking kant), vak met paddock, zomer grazende systemen en veel weide, die van je houdt heel veel!

Gelieve ons uw gsm-nummer in uw dekkingsbrief omdat we veel op onze boerderij of schrijf ons rechtstreeks via Whatsapp, het mobiele telefoonnummer dat is opgegeven in de omzet weergegeven!

Groeten en misschien binnenkort!
plaats
96170 Lisberg
Duitsland

Afstamming

Fokker
Gestüt Lisbergs

meneer Georg Lang
Hauptstr. 4
96170 Lisberg Duitsland
+49 (0)95499898606
+49 (0)1713415878

Zwaartepunt
Dressuurpaarden
Dekhengst
Tuigpaarden
Recreatiepaarden
Springpaarden
Fokpaarden
Gangpaarden
Hackney Pony
Zuidduits Koudbloed
Hannoveraan
96170%20lisberg
Meer advertenties (12) b
Platina
met video
Duits sportpaard, Merrie, 12 Jaar, 174 cm, Bruin
V: CARNABY (HOLST)

Springen - Dressuur - Recreatief - Fokken
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 7.000
Advertentie bewaren
Platina
met video
Connemara, Merrie, 5 Jaar, 147 cm, Appelschimmel
V: CASTLE GIGOLO | MV: GLOVES BOBBY

Springen - Recreatief - Eventing - Fokken
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 7.900
Advertentie bewaren
Platina
Connemara, Merrie, 1 Jaar, 148 cm, Buckskin
V: GLENQUIN LARRY | MV: GENERAL HUMBERT

Springen - Dressuur - Fokken - Barok
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 2.222
Advertentie bewaren
Platina
Connemara, Hengst, 1 Jaar, 148 cm, Cremello
V: PATTYS VEUVE COSMIC | MV: WESTERN BOY

Springen - Dressuur - Dekken - Recreatief
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 2.900
Advertentie bewaren
Platina
Hannoveraan, Hengst, 2 Jaar, 173 cm, Vos
V: LIGHT MY FIRE | MV: PIKO SON

Springen - Dressuur - Dekken - Fokken
Gestüt Lisbergs
DE-49838
Wettrup
€ 8.000
Advertentie bewaren
Platina
Hannoveraan, Merrie, 2 Jaar, 174 cm, Donkerbruin
V: FINNIGAN | MV: DI VERSACE

Dressuur - Recreatief - Springen - Fokken
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 8.000
Advertentie bewaren
Platina
met video
Hannoveraan, Hengst, 1 Jaar, 176 cm, Donkere-vos
V: FINNIGAN | MV: DI VERSACE

Dressuur - Dekken - Recreatief - Eventing
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 6.900
Advertentie bewaren
Platina
met video
Hannoveraan, Merrie, 2 Jaar, 165 cm, Zwart
V: DIACONTINUS | MV: DANZAS

Dressuur - Springen - Eventing - Fokken
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 7.900
Advertentie bewaren
Platina
met video
Hannoveraan, Merrie, 1 Jaar, 166 cm, Bruin
V: ZOOM | MV: BONIFATIUS

Dressuur - Recreatief - Springen - Fokken
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 7.900
Advertentie bewaren
Platina
Connemara, Hengst, 1 Jaar, 148 cm, Appelschimmel
V: GLANQUIN LARRY | MV: CASTLE GIGOLO

Springen - Dressuur - Recreatief - Eventing
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 2.222
Advertentie bewaren
Platina
Connemara, Merrie, 1 Jaar, 148 cm, Cremello
V: PATTYS VEUVE COSMIC | MV: ROSS FEAR BUI

Eventing - Dressuur - Springen - Fokken
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 2.900
Advertentie bewaren
Platina
Zuidduits Koudbloed, Ruin, 3 Jaar, 170 cm, Donkere-vos
V: RIER | MV: DONY

Mennen - Recreatief - Western - Barok
Gestüt Lisbergs
DE-96170
Lisberg
€ 4.000
Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld

Bericht sturen

meer informatieUit de provincie Connaught in West-Ierland komt het wendbare en getalenteerde Connemara-Pony. Men vermoedt dat de wild levende pony´s in Ierland Arabieren bloed hebben, in 1588 heeft een Spaans Galjoen een schipbreuk gehad voor de kust van Ierland hierop waren paarden aanwezig, waarschijnlijk zijn d ...meer
9 n r
i