Europa's grootste online paardenmarkt

Connemarastute 7 J.*E-Plaziert*148 cm*FN-Eingetragen*Eingemessen

Inseratsbild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Video's
+6 Foto's
Paard te koop
ID: 1639972
€ 8.250 vraagprijs
Connemara
Merrie
7 Jaar
149 cm, Stokmaat
Vliegenschimmel
29-4-2019
Privé aanbieder
51588 Nümbrecht
Duitsland
9
+49 (0)17676629642
H

paard aanbevelen


uw e-mail:


e-mail van ontvanger:


Door het klicken op "paard aanbevelen" maak je een account met je e-mailadres aan en word je een klant van ehorses en accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. Je zult systeemberichten gerelateerd aan je advertenties en berichten van de klantenservice ontvangen.

Details
Aanbieder
KILDROMIN TAYLOR
Paard te koop
1639972
€ 8.250 vraagprijs
Connemara
Merrie
7 Jaar
149 cm
Vliegenschimmel
Springen
L klaar
L geplaatst
Dressuur
BB en B klaar
BB en B geplaatst
Recreatief

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Spaans
Franse
Dieses Pony ist einfach nur Spitze*** Am 28.04.2019 hatte sie 3 Starts auf dem Turnier in Wissen. Stilspringen E der 2. Platz mit 7,3. Dann kam das E-Zeitspringen. Beste Zeit, leider fiel eine Stange, deshalb Platz 6. Dann kam das A-Springen..... Bestzeit mit Null Fehler und der Sieg für dieses Megapony!!!!
Kildromin Taylor wurde vor einem Jahr als Ersatz für unsere erkrankte Stute gekauft. Am Anfang noch Misstrauisch hat sie sich zu einem echten Herzenspony entwickelt, welches uns auch wirklich ans Herz gewachsen ist. Im Mai 2019 wird sie 7 Jahre jung. Sie ist ein Pony was alles für seinen Reiter gibt, wenn sie ihm vertraut. Wir haben sie von einer netten Händlerin gekauft mit der Info das sie erst kurz unterm Sattel ist und voher 2 Fohlen bekam.  Bei uns wurde sie erst Dressurmäßig weiter ausgebildet und seit September 18 auch gesprungen, was ihr sehr viel Spaß macht. Sie wird von unserer jetzt 14 Jährigen Tochter geritten in Dressur, Springen und Gelände.
 Ein E-Parcour ist kein Problem mehr für sie und bereits beim ersten Turnier 2 x Plaziert mit dem 3. und 4. Platz. A-Sprünge sind ihr bekannt. Auch in der E-Dressur aktuell plaziert.
Sie ist eingemessen, nochmals im Februar mit 148 cm. Sie ist ein Schatz im Umgang. Beissen oder Treten sind ein Fremdwort für sie. Den Hufschmied kennt sie nur fürs Ausschneiden und den Tierarzt nur fürs Impfen. Auf Turnieren ist sie sehr ruhig und umgänglich. Im größten Gewühl ist sie brav. Verkauft wird sie nur wenn alles passt. Gerne auch erst ein paar Monate als Reitbeteiligung um sich sicher zu sein.  Also mehrmaliges Kommen erwünscht. Taylor ist selbst noch jung und muss noch viel lernen, daher kein Anfängerpferd. Ein Prinzessinenpferd zum Träumen. Unsere Tochter ist die Reiterin und bereits 175 cm groß. Das deckt sie gerade noch so ab.  Wir würden sie am Liebsten in eine Familie abgeben, die nicht so groß sind.
Taylor wird Aktuell Turniermäßig schon im A-Springen geritten und E-Dressur.
This text has been translated automatically.
This pony is just tip * the 28.04.2019 had 3 starts on the tournament in knowledge. Style jumping E of 2nd place with 7.3. Then came E - time jumping. Best time, unfortunately fell a rod, that's why place 6. Then came A jumping... Best time with zero defects and the victory for this mega pony!
Kildromin Taylor was bought a year as a replacement for our Mare fell ill ago. At the beginning still suspicious she has become a real heart pony, which really has us on the heart. In the may 2019 it will be 7 years young. It is a pony which gives everything for his rider if she trusted him. We bought them from a nice trader with the info that is just under the saddle and got previously 2 foals.  With us, it only further trained Dressurmäßig and since September 18 also jumped, you're doing a lot of fun. She is ridden by our now 14-year-old daughter in dressage, jumping, and terrain.
E course is not a problem more for them, and already at the first tournament 2 x placed 3rd and 4th place. A cracks are known to you. Also in the E training currently placed.
It is measured, again in February with 148 cm. She is a treasure in the handling. Biting or kicking is a foreign Word to them. She knows the blacksmith only for cutting out and the vet only for the vaccination. On tournaments, she is very quiet and affable. In the largest crowd is good. It is sold only when everything fits. Like only a few months as a horseback riding participation to be sure.  So repeatedly coming desired. Taylor is still young and needs to learn a lot, therefore not a beginner horse. A Princess horse to dream. Our daughter is the rider and already 175 cm tall. That just covers it.  We would surrender it to the loved one in a family that are not so great.
Taylor is currently ridden Turniermäßig already in the A- and E training.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Deze pony is gewoon tip * de 28.04.2019 had 3 begint op het toernooi in kennis. Stijl springen E van de 2e plaats met 7.3. Vervolgens kwam E - tijd springen. Beste tijd, helaas viel een staaf, dat is waarom plaats 6. Toen kwam een jumping... Beste tijd met nul fouten en de overwinning voor deze mega-pony!
Kildromin Taylor was gekocht per jaar als een vervanging voor onze merrie ziek werd geleden. Aan het begin nog steeds verdachte is ze uitgegroeid tot een echte hart pony, die echt ons op het hart heeft. In de mei 2019 zal het 7 jaar jong zijn. Het is een pony die alles voor zijn ruiter geeft als ze hem vertrouwde. We kochten ze van een mooie handelaar met de info dat is net onder het zadel en kreeg eerder 2 veulens.  Met ons, het alleen maar verder opgeleid Dressurmäßig en sinds 18 September ook sprong, je doet een hoop plezier. Ze is bereden door onze nu 14-jarige dochter in dressuur, springen en terrein.
E-cursus is geen probleem meer voor hen, en al bij het eerste toernooi 2 x geplaatst 3e en 4e plaats. Een inbreker zijn u bekend. Ook in de E opleiding momenteel geplaatst.
Het wordt gemeten, in februari met 148 cm. Ze is een schat in de behandeling. Bijten of schoppen is een vreemd woord aan hen. Ze weet de smid alleen voor snijden en de dierenarts slechts voor de vaccinatie. Op toernooien is ze zeer rustig en lief. In de grootste menigte is goed. Het wordt verkocht alleen als alles past. Als slechts een paar maanden als een horseback het berijden van deelname om zeker te zijn.  Herhaaldelijk komt gewenste. Taylor is nog jong en nood voor vernemen te zootje, dus niet een beginner paard. Een prinses van het paard om te dromen. Onze dochter is de rider en al 175 cm hoog. Dat dekt het net.  We zouden het overgeven aan de dierbare overledene in een gezin dat zijn niet zo groot.
Taylor is op dit moment bereden Turniermäßig al in de A- en E-training.
plaats
51588 Nümbrecht
Duitsland

Afstamming

51588 Nümbrecht Duitsland
+49 (0)17676629642
51588%20nuembrecht

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veld


Bericht sturen

meer informatieUit de provincie Connaught in West-Ierland komt het wendbare en getalenteerde Connemara-Pony. Men vermoedt dat de wild levende pony´s in Ierland Arabieren bloed hebben, in 1588 heeft een Spaans Galjoen een schipbreuk gehad voor de kust van Ierland hierop waren paarden aanwezig, waarschijnlijk zijn d ...meer
9 n r
i