Europa's grootste online paardenmarkt

Correcte, aparte kleur Cruzado E ruin

 
 
 
 
Paard te koop
ID: 1447714
€ 2.750
Andere Rassen
Ruin
5 Jaar
154 cm, Stokmaat
Bruin
20-4-2018
Details
Aanbieder
Meer advertenties (14)
CURRO
Paard te koop
1447714
€ 2.750
Andere Rassen
Ruin
5 Jaar
154 cm
Bruin
Recreatief
plaats
4885JA Achtmaal
Nederland

Beschrijving

Nederlands
Duits
Engels
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
4,5 Jahre alten Crusadoruin Curro ist ein schönes Tier. Der Tierarzt wurde mit Lob genehmigt sind sehr geräumiges GANGWERK. Er ist völlig frei von Mängeln. Einschließlich den letzten Prüfbericht mit Blutentnahme, die er für den Sport, die von einem anerkannten Pferd Tierarzt genehmigt genehmigt machen das Pferd direkt von Ihrem Versicherer.

Wurde nur zum Zahnarzt. Im Besitz von einem aktuellen zahnärztlichen Bericht.
Es ist ein großer doppelter Zahn zog ihn an und daß er tun musste, ohne die leiseste!

Curro ist ein spanisches Pferd mit einen spanischen Pass, ein Cruzado. Er hat eine schöne Farbe Castaño. Er ist immer fröhlich und sehr sozial gegenüber Gleichaltrigen. Sehr süße hier am Griff und er packte es läuft gut auf.

Er hat eine schöne Größe von ca. 1,54 m und eine sehr starke Konstitution. Ein großes Tier. Der Preis ist wie er fuhr weiter fortschreitet. Durch unsere hohe Anzahl von Onbeleerde Pferden fehlt den USA leider zu der Zeit, ihm mehr als 2 mal pro Woche geben.

Gehen Sie mit ihm weiter?

Inklusive 21 % MwSt.
Wird verkauft mit Garantie, Inzahlungnahme verhandelbar
Dieses Pferd zu reservieren ist möglich, Fragen Sie einfach nach den Möglichkeiten?
This text has been translated automatically.
The 4.5 year old Crusadoruin Curro is a beautiful beast. The vet was approved with praise are very spacious gait. He is totally free of defects. Including recent test report including blood collection which he is approved for the sport, approved by a recognized horse vet, making the horse directly by your insurer.

Has only been to the dentist. In possession of a recent dental report.
There is a large double tooth pulled at him and that he had to do without the foggiest!

Curro is a Spanish horse with a Spanish passport, a Cruzado. He has a beautiful color Castaño. He is always cheerful and very social against peers. Very sweet here on handle and he grabbed it running great on.

He has a nice size of about 1.54 metres and a very strong Constitution. A great animal. The price is as he progresses further drove. Due to our high number of onbeleerde horses is missing the US unfortunately to the time to give him more than 2 times per week.

Are you going with him further?

Price includes 21% VAT
Is sold with warranty, trade-in negotiable
Reserving this horse is possible, just ask for the possibilities?
De 4,5 jarige Crusadoruin Curro is een prachtig beestje. De dierenarts was met keuren vol lof over zijn erg ruime gangwerk. Hij is totaal vrij van gebreken. Inclusief recent keuringsrapport inclusief bloedafname waarbij hij is goedgekeurd voor de sport, gekeurd door een erkende paardendierenarts, waardoor het paard direct door uw verzekeraar wordt opgenomen.
 
Is pas naar de tandarts geweest. In bezit van een recent tandartsrapport.
Er is een grote dubbele tand bij hem getrokken en dat liet hij zonder flauw te doen toe!
 
Curro is een Spaans paard met een Spaans paspoort, een Cruzado. Hij heeft een prachtige kleur Castaño. Hij is hier altijd vrolijk en erg sociaal tegen soortgenootjes. Erg lief hier op stal en in de omgang en hij pakte het inrijden fantastisch op.
 
Hij heeft een mooie maat van ongeveer 1,54 meter en een erg sterk gestel. Een hartstikke leuk dier. De prijs vordert naarmate hij verder is doorgereden. Door ons grote aantal onbeleerde paarden ontbreekt het ons helaas aan de tijd om hem meer dan 2 keer per week te pakken.
 
Ga jij met hem verder?

Prijs is inclusief 21% BTW
Wordt met garantie verkocht, inruil bespreekbaar
Het reserveren van dit paardje is mogelijk, vraagt even naar de mogelijkheden?
 


Melanie Evers-Mutsers

4885JA Achtmaal Nederland
+31 (0)621640856
+31 (0)765962759
4885JA%20achtmaal
Meer advertenties (14) b
Goud
met video
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren
Goud
Belgisch Warmbloed, Hengst, 18 Jaar, 170 cm, Zwart Goedgekeurde doodnuchtere BWP hengst
V: CONCORDE | MV: FARAO DE GULDENBOOM

Dekken
Melanie Evers-Mutsers
NL-4885JA
Achtmaal
€ 3.950
Advertentie bewaren
Goud
NRPS, Merrie, 17 Jaar, 170 cm, Bruin Prachtige, lieve, correcte Jumpy des Fontaines merrie
V: JUMPY DES FONTAINES | MV: ANIMO'S HALLO

Recreatief - Dressuur - Springen
Melanie Evers-Mutsers
NL-4885JA
Achtmaal
€ 2.950
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren
Goud
met video
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren
Goud
Advertentie bewaren

contact opnemen met aanbieder* Verplicht veldBericht sturen

Paardenverzekering voor:

Een dienstverlening van de EFO
9 n r
i
ehorses gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren voor analysedoeleinden en om u van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.